Hopp til innhold
NUPI skole

KONKURRANSE: Spark i gang forskningskarrieren med en pris

Student eller tidligere student? Få artikkelen din på trykk i Internasjonal Politikk.
Bildet viser en hånd som holder en penn over en bok som ligger på et skrivebord, med et ark med notater nedenfor.

– I tillegg til prisen, fagfellevurdering, publisering i tidsskriftet og publiseringspoeng vinner du også heder og ære. Dette er en gyllen mulighet til å sparke i gang forskerkarrieren og til å bli lest av etablerte forskere, byråkrater og eksperter, sier seniorforsker og IP-redaktør Niels Nagelhus Schia.

Foto: Wadi Lissa

Ordingprisen er tidsskriftet Internasjonal Politikk sin årlige pris for beste fagartikkel, skrevet av en bachelor- eller masterstudent fra et av de nordiske landene. Denne gangen gis to, ettersom det ble ikke tildelt noen i fjor. Deltakere må være under utdannelse eller ha avsluttet sin grad i løpet av kalenderårene 2022-2024 (til og med 1. mars 2024). 

Bidragene kan være spesialskrevet til konkurransen, eller det kan være et tilpasset kapittel fra et lengre arbeid, et eksamensarbeid, en seminaroppgave eller lignende.

– I tillegg til prisen, fagfellevurdering, publisering i tidsskriftet og publiseringspoeng vinner du også heder og ære. Dette er en gyllen mulighet til å sparke i gang forskerkarrieren og til å bli lest av etablerte forskere, byråkrater og eksperter, sier seniorforsker og IP-redaktør Niels Nagelhus Schia.
 

Slik gjør du det

Temaet for bidrag kan være hva som helst innenfor fagfeltet internasjonal politikk og beslektede emner. Juryen oppfordrer særlig til å sende inn arbeid som utfordrer etablerte rammer og faggrenser.

Manus bør ikke overskride 60.000 tegn med mellomrom og må tilpasses IPs mal for referanser og bibliografi. Bidrag som er publisert tidligere eller er under vurdering i andre fagtidsskrifter vil ikke bli vurdert.

Den første vurderingen av innsendte manus gjøres av redaksjonen og de beste bidragene vil bli sendt videre til eksterne fagfeller. De overordnede vurderingskriteriene er:
•    relevans for IP
•    originalitet og argumentasjonsstyrke
•    allmenn interesse og tilgjengelighet
Dersom redaksjonen og komiteen vurderer kvaliteten som høy nok vil vinnerbidragene bli publisert i IP i 2024 eller tidlig 2025.

Manus kan sendes inn på alle de skandinaviske språkene eller engelsk, men merk at vurderingen av engelskspråklige manus skjer under forutsetning av at forfattere selv bidrar til oversettelse dersom bidraget aksepteres for trykking.
Send inn bidragene merket Ordingprisen 2022-2023 innen 1. mars 2024. 

Manus sendes inn elektronisk via IPs portal. Merk artikkelen «Ordingprisen 2022-23». 

Klikk her for å sende inn ditt bidrag.

Tidligere vinnere av Ordingprisen

2020: Anni Roth Hjermann
2019: Jakob Schram
2018: Henriette Ullavik Erstad
2017: Antoine de Bengy Puyvallée
2016: Maïka Skjønsberg, Université Libre de Bruxelles                    
2015: Øyvind Svendsen, London School of Economics
2014: Martin G. Søyland, Universitetet i Oslo
2013: Bo Tandrup Christensen, Handelshøjskolen i København
2012: Ingvild Johnsen, Universitetet for miljø og biovitenskap
2011: Bjørnar Sverdrup-Thygeson, Universitetet for miljø og biovitenskap
2010: Andreas Østhagen, London School of Economics
2009: Mathias Ormestad Frendem, Universitetet i Oslo
2008: Johan Skog Jensen, Universitetet i Oslo