Hopp til innhold
NUPI skole

KRONIKK: Norge, USA og folkeretten

USA bryter konsekvent de verdiene de selv forfekter, skriver Minda Holm.

(Dagsavisen): For et halvt år siden skrev jeg en spalte her med navnet «Vår fiende Russland?». Spalten handlet ikke om at det ikke er problematiske sider ved Russlands politikk sett fra et folkeretts- eller menneskerettighetsperspektiv, men at vi kan være for ensidige i vår kritikk. Hvis Norge ønsker en verdensorden basert på folkeretten, slik vi sier at vi gjør, bør kritikken av brudd på folkeretten falle likt. Vi bør kritisere både dem vi identifiserer oss selv med, som USA, og dem som er utenfor vår sosiale sirkel, som Russland. Ikke minst må den kritikken omfavne oss selv.

USA har vært vår viktigste sikkerhetsgarantist gjennom NATO, og dermed en svært nær alliert. Men det forklarer ikke automatikken i at utenriksministre som Jan Petersen, Jonas Gahr Støre og Børge Brende har hatt et mantra om at vi også er i et verdifelleskap med USA (og tilsvarende med NATO). Hvilke verdier er det egentlig snakk om? Hvis vi reduserer verdier til å handle om det transatlantiske felleskapet, er det greit nok. Men med verdier menes det jo noe mer: Norge legger også stor vekt på folkeretten, demokrati og menneskerettigheter som en del av vår utenrikspolitiske identitet.

Dette er første del av en kronikk NUPI-forsker Minda Holm har skrevet for Dagsavisens spalte 'Internasjonalen'. Les hele kronikken gratis hos Dagsavisen.

Minda Holm jobber for tiden med prosjektet World of the Right: Alternative visions of global order (WoR) som ser nærmere på det "nye høyre" i land som Russland, USA og Polen, og studerer hva slags alternative tanker og visjoner disse bevegelsene har for internasjonal politikk.

Les flere kronikker av Minda Holm:

Temaer

  • Forsvar
  • Sikkerhetspolitikk
  • NATO
  • Utenrikspolitikk
  • Europa
  • Nord-Amerika
  • Konflikt
  • Menneskerettigheter
  • Internasjonale organisasjoner