Hopp til innhold
NUPI skole
125018680df7-bilde-hender-169.png

Network for Research on Knowledge Relations

KNOWREL skal tilrettelegge for forskning på kunnskapsrelasjoner, og vil etablere et forskernettverk som starter med nordiske partnere og inviterer inn kolleger fra ulike steder i verden.

Betingelsene og forventningene knyttet til internasjonal kunnskapsproduksjon – forskning, næringslivsrettet forskning og utvikling, og høyere utdanning – er i endring. Det som lenge har vært et samfunnsområde preget av særlig liberale, åpne og inkluderende praksiser, er nå gjenstand for skjerpet oppmerksomhet knyttet til ivaretakelse av nasjonal sikkerhet og akademisk frihet. Utvikling relatert til Kina spesielt, men også Russland og andre autoritære stater som bygger sterke kunnskapsressurser, har fått alarmklokkene til å ringe blant myndigheter i mange liberale demokratier. Dette har allerede ført til strengere eksportkontroll og nye retningslinjer for kunnskapssamarbeid. Mange land drar et distinkt skille mellom samarbeid relatert til stater som er del av deres sikkerhetspolitiske samarbeid – og ikke.

Midt oppi den raske utbredelsen av nye reguleringer og retningslinjer, mangler vi fortsatt systematisert kunnskap om hvordan forskere og deres institusjoner håndterer etiske og sikkerhetsrelaterte utfordringer. Vi mangler også kunnskap om effektene, og de potensielt negative konsekvensene, av nye reguleringer og retningslinjer. Dessuten kan stormaktsrivalisering og konflikter mellom land trigge nye former for vitenskapelig konkurranse, som kan forstyrre eller endre etablerte nettverk, praksiser og standarder for vurdering av fremragende vitenskap. Norden, med land med ulike relasjoner til EU og NATO, og i tillegg har utstrakt regionalt samarbeid, gir et ideelt utgangspunkt for sammenlikning og læring.

KNOWREL skal gi oversikt over endringene som skjer knyttet til internasjonalt kunnskapssamarbeid, inspirere og tilrettelegge grunn- og policy-relevant forskning, og organisere aktiviteter som fremmer diskusjon med relevante myndigheter, næringsliv og andre samfunnsaktører.

KNOWREL er strukturert rundt en serie forskersamlinger («workshops») (i ulike nordiske land), som bringer sammen forskere, på ulike stadier i sin karriere, for å diskutere og planlegge samarbeid og felles publikasjoner. Prosjektperioden er 2023-2024 og aktiviteten er finansiert av NordForsk (NOS-HS Exploratory workshop call).

KNOWRELs kjerneforskere (partnere) inkluderer:

Hans Jørgen Gåsemyr (seniorforsker og prosjektleder) og Kristin Fjæstad (seniorforsker), Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) (ansvarlig og koordinerende institusjon)

Stine Haakonsson (førsteamanuensis) og Maj Grasten (amanuensis), Copenhagen Business School 

Tommy Shih (førsteamanuensis), Lund Universitet og Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT)

Sirke Mäkinen (amanuensis), Helsingfors Universitet

Gunnar Sivertsen (forskningsprofessor), Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)

Prosjektleder

Hans Jørgen Gåsemyr
Seniorforsker

Deltakere

Kristin Fjæstad
Seniorforsker, leder for Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel

Aktuelt

Aktuelt
Ny forskning
Aktuelt
Ny forskning

Norden og utfordrende kunnskapsrelasjoner: strammere grep om internasjonalt samarbeid

Hva skjer når sikkerhet og liberale verdier får skjerpet oppmerksomhet i internasjonale forskningssamarbeid? Et nytt fokusnummer av Internasjonal Politikk ser på hva nordiske land gjør med sine kunnskapsrelasjoner til Kina og andre autoritære stater.
  • Utenrikspolitikk
  • Europa
  • Russland og Eurasia
  • Asia
070523_IP-lansering_nyhetssak.jpg