125018680df7-bilde-hender-169.png

Network for Research on Knowledge Relations (KNOWREL)

2023 - 2024 (Pågående) Prosjektnummer: 23722-1
KNOWREL skal tilrettelegge for forskning på kunnskapsrelasjoner, og vil etablere et forskernettverk som starter med nordiske partnere og inviterer inn kolleger fra ulike steder i verden.

Betingelsene og forventningene knyttet til internasjonal kunnskapsproduksjon – forskning, næringslivsrettet forskning og utvikling, og høyere utdanning – er i endring. Det som lenge har vært et samfunnsområde preget av særlig liberale, åpne og inkluderende praksiser, er nå gjenstand for skjerpet oppmerksomhet knyttet til ivaretakelse av nasjonal sikkerhet og akademisk frihet. Utvikling relatert til Kina spesielt, men også Russland og andre autoritære stater som bygger sterke kunnskapsressurser, har fått alarmklokkene til å ringe blant myndigheter i mange liberale demokratier. Dette har allerede ført til strengere eksportkontroll og nye retningslinjer for kunnskapssamarbeid. Mange land drar et distinkt skille mellom samarbeid relatert til stater som er del av deres sikkerhetspolitiske samarbeid – og ikke.

Midt oppi den raske utbredelsen av nye reguleringer og retningslinjer, mangler vi fortsatt systematisert kunnskap om hvordan forskere og deres institusjoner håndterer etiske og sikkerhetsrelaterte utfordringer. Vi mangler også kunnskap om effektene, og de potensielt negative konsekvensene, av nye reguleringer og retningslinjer. Dessuten kan stormaktsrivalisering og konflikter mellom land trigge nye former for vitenskapelig konkurranse, som kan forstyrre eller endre etablerte nettverk, praksiser og standarder for vurdering av fremragende vitenskap. Norden, med land med ulike relasjoner til EU og NATO, og i tillegg har utstrakt regionalt samarbeid, gir et ideelt utgangspunkt for sammenlikning og læring.

KNOWREL skal gi oversikt over endringene som skjer knyttet til internasjonalt kunnskapssamarbeid, inspirere og tilrettelegge grunn- og policy-relevant forskning, og organisere aktiviteter som fremmer diskusjon med relevante myndigheter, næringsliv og andre samfunnsaktører.

KNOWREL er strukturert rundt en serie forskersamlinger («workshops») (i ulike nordiske land), som bringer sammen forskere, på ulike stadier i sin karriere, for å diskutere og planlegge samarbeid og felles publikasjoner. Prosjektperioden er 2023-2024 og aktiviteten er finansiert av NordForsk (NOS-HS Exploratory workshop call).

KNOWRELs kjerneforskere (partnere) inkluderer:

Hans Jørgen Gåsemyr (seniorforsker og prosjektleder) og Kristin Fjæstad (seniorforsker), Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) (ansvarlig og koordinerende institusjon)

Stine Haakonsson (førsteamanuensis) og Maj Grasten (amanuensis), Copenhagen Business School 

Tommy Shih (førsteamanuensis), Lund Universitet og Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT)

Sirke Mäkinen (amanuensis), Helsingfors Universitet

Gunnar Sivertsen (forskningsprofessor), Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)

Finansieringskilde

NordForsk

Program

NOS-HS Exploratory workshop call

Prosjektleder

Temaer
Styring  Utviklingspolitikk  Utenrikspolitikk  EU  Russland og Eurasia  Europa  Asia  Norden  Komparativ metode  Globalisering
Deltakere

Kristin Fjæstad

Seniorforsker, leder for Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel

 

Eksterne

Stine Haakonsson, Copenhagen Business School

Maj Grasten, Copenhagen Business School

Tommy Shih, Lund University

Sirke Mäkinen, University of Helsinki

Gunnar Sivertsen, Nordic Inst for Studies of Innovation, Research and Education