Hopp til innhold
NUPI skole

NUPI-forskere bidro til Forsvarskommisjonens rapport

Forskerne Kristin Haugevik, Erik Reichborn-Kjennerud og Julie Wilhelmsen fra Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) har levert innspill til Forsvarskommisjonens arbeid.

Kystvaktfartøyet KV Svalbard patruljerer øygruppa som har gitt skipet dets navn.

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Forsvarskommisjonen har nylig publisert sin rapport, som understreker behovet for en dramatisk økning i forsvarsbudsjettet for å styrke Norges forsvarsevne. Forslaget inkluderer en umiddelbar økning på 30 milliarder kroner i forsvarsbudsjettet, samt en årlig økning på 40 milliarder kroner over 10 år for å investere i sikkerhet, forsvar og beredskap.

De tre NUPI-forskerne har bidratt med skriftlige innspill og forfattet tre av de 14 vedleggene i rapporten.

Seniorforsker Kristin Haugevik har skrevet «På hvilke områder har Norge best forutsetninger for å bidra til å styrke det nordiske forsvarssamarbeidet?»

Seniorforsker Erik Reichborn-Kjennerud har bidratt med vedlegget «Mosaic Warfare og fremtidig amerikansk krigføring»

Forsker 1 Julie Wilhelmsen har skrevet vedlegget «Avskrekking og beroligelse. Hvilken effekt har denne politikken, herunder basepolitikken, hatt for Russlands politikk overfor Norge?»

Deres forskning og analyser har gitt innsikt i viktige problemstillinger, utfordringer og muligheter som påvirker norske sikkerhetsinteresser. Haugevik, Wilhelmsen og Reichborn-Kjennerud har dermed vært med på å legge et forskningsbasert grunnlag for beslutningstakerne.

NUPI-forsker Rolf Tamnes er i tillegg medlem i kommisjonen.

Temaer

  • Forsvar
  • Sikkerhetspolitikk
  • Europa
  • Russland og Eurasia
  • Arktis
  • Norden