NUPI er sterkt representert på Arendalsuka, som går av stabelen mandag 16. – fredag 20. august.

Mandag 16. august

Utenrikspolitisk partidebatt

En spørreundersøkelse NUPI har fått gjennomført viser at 1 av 3 mener utenrikspolitikk burde spilt en større rolle i valgkampen. Vi sparker i gang uka med å invitere til utenrikspolitisk partidebatt sammen med NHO. Her skal representanter for de ni partiene på Stortinget debattere viktige tema som EØS, NATO, forholdet til Kina og Russland, og mye mer.

Tirsdag 17. august

Seniorforsker Karsten Friis deltar i hele fire paneler denne dagen. Friis leder NUPIs forskningsgruppe for sikkerhet og forsvar. Interessert i temaet? Få med deg disse arrangementene:

Personvernet slår tilbake

Viktige avgjørelser mot de store teknologiselskapene, søksmål mot Facebook etter oppkjøpet av WhatsApp, viktige dommer fra EMD og EU-domstolen knyttet overvåkning og Schrems-dommen har sendt personvern-sjokkbølger gjennom Europa og USA. I Norge har vi varslet et gebyr på 100 mill. til Grindr. Begynner vektskålen å tippe i personvernets favør?

Kunnskapshullene: Digital pandemibekjempelse på teknologigigantenes nåde

De multinasjonale teknogigantene Google og Apple har blitt enerådende på digital smittebekjempelse av Covid-19. Både den norske Smittestopp 1 (laget av Simula) og den franske smitteappen har måttet vike for apper basert på teknologien fra Google og Apple. Hva er teknologistatus for digital pandemibekjempelse i framtiden? Hva vinner og taper vi på at det er teknogigantene som kontrollerer den digitale smittebekjempelsen?

Klima og geopolitikk i Arktis: Norge lever av og med nordområdene – hva gjør vi og verden?

En samtale i tre deler om samarbeid, sikkerhetspolitikk, og klimaendringer i Arktis. Er det Norge, med stormaktene USA og Russland i Arktisk Råd, eller næringslivet som kan finne veien videre?

 • Sted: Politiker i glassheisen – jubileumsscene. Arrangementet strømmes også live her.
 • Tid: 10.30 – 11.40
 • Arrangør: University of the Arctic, Stortingets Arktiske Delegasjon, Nordområdesenteret, Nord Universitet, Universitet i Bergen, Equinor
 • Mer info her

Kampkraft og bærekraft: Hvordan bidrar forsvarsindustrien til bærekraft?

Fred er en grunnleggende forutsetning for bærekraftig utvikling i alle samfunn. Det å ha evne til forsvar er helt nødvendig for nasjonal suverenitet og opprettholdelse av fred. Forsvaret fungerer som en forsikring for befolkingen, og muliggjør velferd, vekst og bærekraftig utvikling. Men skal forsvarsevnen være troverdig må Forsvaret ha kapasiteter som er relevante.

For å utvikle teknologi og produkter til Forsvaret, trenger vi forsvarsindustriell kompetanse. Evnen til forsvar er ubetinget knyttet til forsvarsindustrien.

Skal Forsvaret kunne bruke militærmakt som et nødvendig virkemiddel for å sikre fred og en bærekraftig utvikling, er Forsvaret avhengig av en nasjonal forsvarsindustri som ikke bare er en del av den nasjonale beredskapen, men også en viktig del av Totalforsvaret. Betyr dette at forsvarsindustrien er den mest bærekraftige industrien vi har i Norge? Forsvarsindustrien tar debatten.

Onsdag 18. august

Vi inviterer til et dypdykk i sårbare stater, konflikt og klima, med NUPI-forsker Morten Bøås i spissen. Bøås deltar også på et arrangement om Kina, USA, India og Indonesia på ettermiddagen onsdag.

Sahel – sårbare stater, konflikt og klima

Sårbare stater, konflikt og klimaendringer setter norsk bistand til utvikling og styresett på prøve.  Ingen steder er disse utfordringene tydeligere enn i Sahel-regionen, som består av noen av verdens fattigste og mest sårbare stater. Hvordan er situasjonen i Sahel i dag og hvordan kan Norge bidra bedre til å håndtere utfordringene som disse landene står i?

I lys av dette inviterer vi til debatt og samtale om hvordan Norge og det internasjonale samfunn kan respondere bedre og mer effektivt på utfordringene i Sahel.  Deltakere er Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein, Kari Helene Partapuoli (Plan Norge), Dagfinn Høybråten (Kirkens Nødhjelp) og Titus Tenga (Strømmestiftelsen). Arrangementet ledes av NUPI-forsker Morten Bøås.

Vi kan ikke forstå verden uten å forstå Kina, India, USA og Indonesia

Ifølge KPMGs `The World in 2050´ vil Kina, India, USA og Indonesia bli verdens fire største økonomier i 2050. De geopolitiske utfordringene står i kø- den gjeldende globale orden blir kraftig utfordret. Stater som kommer til å ha de sterkeste økonomiene vil kreve mer innflytelse. Hva betyr dette for Norge?

 • Sted: Agderposten
 • Tid: 13.00 – 13.45
 • Arrangør: Det moderne INDIA, Agderposten
 • Mer info her

Torsdag 19.august

NUPI-forsker Arne Melchior har forsket på handelsavtaler i flere tiår. Torsdag deler han sin ekspertise om sjømatnæringen, EØS og en ny handelsavtale med Storbritannia.

EØS-avtalen og ny handelsavtale med UK – Hva er utfordringer og muligheter for sjømatnæringen?

Sjømatnasjonen Norge er avhengig av tilgang til markedene, vi eksporterer 95 prosent av alt vi produserer og 70 prosent går til Europa. To store og svært aktuelle temaer vil nå legge rammene for om det blir utfordringer eller muligheter. EØS-avtalen diskuteres ofte og har stor betydning for sjømatnæringen, og nylig er det gjort en bred analyse betydningen av den for sjømatnæringen. Norge har nylig inngått en omfattende handelsavtale med UK, en avtale som vil ha stor betydning for Norge og ikke minst for sjømatnæringen.

På dette arrangementet legger deltakerne frem analyser på utfordringer og muligheter og inviterer til politisk debatt rundt de avtalemessige rammebetingelser for handelen med sjømat.

 • Sted: Samferdselsteltet. Arrangementet streames også fra FB-sidene til alle deltakende arrangørorganisasjoner
 • Tid: 16.00 – 17.30
 • Arrangør: Norges fiskarlag
 • Mer info her