Hopp til innhold
NUPI skole

NUPI tildelt tre nye prosjekter fra Forskningsrådet

Tre av NUPIs søknader gikk i år til topps hos Forskningsrådet og skal fra 2023 få finansiering til ny forskning på utenrikspolitiske temaer.
FOTO: NUPI

De tre er:

  • NEXTRUSH: Next Arctic Rush? Critical Materials for the Energy Transition (Prosjektleder: Indra Øverland)
  • CHIMULTI: China and Evolving Multilateral Craftmanship in the Age of Digitalization (Prosjektleder: Hans Jørgen Gåsemyr)
  • REGEND2022: Re-gendering diplomacy (Prosjektleder: Ann Towns)

Til sammen mottok Forskningsrådet 1500 søknader, der 317 av dem fikk innvilget støtte.

— Forskerne som får innvilget søknadene sine i dag, er i det absolutte tetsjiktet og har all grunn til å være stolte, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, Mari Sundli Tveit på Forskningsrådets nettsider.

 

Kritiske materialer og Arktis

Forsker 1 og leder for forskningsgruppen for klima og energi på NUPI, Indra Øverland, skal i sitt prosjekt forske på hvordan det økende globale behovet for kritiske materialer vil påvirke interessene i Arktis. Det er tøff konkurranse for å vinne prosjekter, og Øverland har prøvet og feilet mange ganger.

– Man må forsøke å ikke la seg knekke av avslag, det er lurt å resirkulere søknader, og dermed er det også lurt å tenke på en søknad som en langsiktig investering når man setter i gang med første versjon av den. Altså bør man satse på søknader som man kan tenke seg å vende tilbake til i flere omganger, sier han.

Klikk her for å lese om kritiske materialer og fornybar energi.

 

Stormakter og digital teknologi

Seniorforsker på NUPI Hans Jørgen Gåsemyr skal i sitt CHIMULTI-prosjekt se nærmere på hvordan Kina, med et sammenliknende blikk mot India, USA og andre stormakter, jobber for å bygge innflytelse over den internasjonale styringen av digital teknologi (digi-tek). Prosjektet er spesielt opptatt av posisjonering i noen sentrale FN-organisasjoner og multilaterale fora.

– Digitalisering og digi-tek er innmari spennende fordi det er relativt nytt og mindre institusjonalisert enn andre internasjonale styringsspørsmål. Digi-tek står dessuten i stormens kjerne i den gryende rivaliseringen mellom Kina og USA. Samtidig som tilgang til digi-tek ressurser er helt avgjørende for alle utviklingsland som vil opp og fram i en verden som blir stadig mer digitalisert, forteller Gåsemyr.

Klikk her for å lese om kinesisk digi-tek.

Han støtter også Øverlands poeng om at det er hardt arbeid å skulle vinne et prosjekt: 

– Søknadsskriving er mye intenst tankearbeid og evig spissing av ideer, men også mye håndverk, logistikk og lagspill. Vårt prosjekt bygger på et par tidligere søknader som ikke fikk tilslag. Asia-kollega Wrenn Yennie Lindgren har bidratt spesielt mye, og Niels Nagelhus Schia og Cristiana Maglia deltar med både spisskompetanse og entusiasme. Vi har også hatt god nytte av et par interne samlinger med faglig innspill, og administrativ støtte til budsjett og utforming av gode samarbeidsopplegg. Selv er jeg veldig glad for de internasjonale deltakerne, som er spesialister på land, FN eller internasjonal politikk innen akkurat dette feltet. Det er et råbra lag, sier Gåsemyr.

 

Kjønn og diplomati

I prosjektet REGEND2022 er professor Ann Towns prosjektleder, og i forskergruppen finner du NUPI-forskerne Halvard Leira og Benjamin de Carvalho. I dette prosjektet skal forskerne revurdere diplomati som en kjønnsdelt historisk institusjon i det internasjonale samfunnet. Dette vil forskerne se nærmere på ved å utføre en makrohistorisk analyse fra begynnelsen av 1700-tallet til slutten av 1800-tallet, og se på den skiftende kjønnsfordelingen i diplomatiet som førte til av kvinner ble raskt ekskludert fra offisielt diplomati.

– Dette er et prosjekt jeg har tenkt på siden tidlig i 2016, og jeg har sendt søknader på temaet minst fire ganger, både til Forskningsrådet her i Norge og til det europeiske forskningsrådet (ERC). Ved hjelp av gode kollegaer har vi forbedret søknaden med årene, og den forskningsadministrative enheten på NUPI har gitt meg viktig støtte igjen og igjen. En annen viktig suksessfaktor er at NUPI har tilrettelagt for et intellektuelt klima der ideer drevet av nysgjerrighet får plass til å skrives ut og søkes om, forteller Halvard Leira.

Vi gleder oss til å se hvilke spennende forskningsaktiviteter og funn som kommer ut av disse prosjektene, og vi gratulerer så mye til alle involverte!