Hopp til innhold
NUPI skole

Ny forskningsgruppe for klima og energi på NUPI

- Gruppens ambisjon er å være en sterk pådriver for NUPIs forskning på internasjonal klimapolitikk og energispørsmål, sier gruppeleder Indra Øverland.
Windmillsl Photo Adam Smigielski unsplash_169_insta.jpg

Forskningsgruppen for klima og energi ble etablert i januar 2022. Gruppeleder Indra Øverland har allerede ledet NUPIs Senter for energiforskning i en årrekke, og får med seg et lag med både svært erfarne og yngre medarbeidere inn i den nye forskningsgruppen, fra forskere med professorkompetanse til masterstudenter.

På spørsmål om hvorfor instituttet har valgt å etablere en egen klima- og energigruppe, svarer Øverland:

- Klima- og energi blir stadig viktigere for internasjonal politikk. NUPI har oppnådd momentum innenfor disse områdene, og har etablert en ny forskningsgruppe for å bidra til videre fremdrift og ytterligere forsterke innsatsen.

Han peker på en rekke spennende tema innenfor disse feltene i årene som kommer:

- På et overordnet nivå er det store spørsmålet hvordan man skal få land over hele verden til å iverksette de nødvendige tiltakene for å begrense klimaendringene. Dette vil kreve en stor innsats, men teknologien og politikken som må til er i stor grad utviklet allerede. Utfordringen er å mobilisere og skape politisk vilje. På et mer konkret nivå, er EUs grønne giv (Green Deal), og spesielt grensejusteringsmekanismen for karbondioksid (CBAM), aktuelle tema for øyeblikket.

Les også:

Medlemmene av den nye forskningsgruppen har kompetanse innenfor flere ulike områder, men de har jobbet aller mest med geopolitikk knyttet til energitransisjon.

- Det vil si, hvordan skiftet fra fossile energikilder til ren energi kan endre forhold mellom stater og staters makt, forklarer Øverland.

Han legger til:

- Gruppens ambisjon er å være en sterk pådriver i NUPIs klima- og energiforskning. Andre forskningsgrupper ved NUPI vil også arbeide med denne tematikken, og vi vil samarbeide aktivt med dem, så vel som med andre norske og internasjonale institusjoner.