Hopp til innhold
NUPI skole

Skal forske på venner i Arktis

Kristin Haugevik og kollegaene kan glede seg over at deres prosjekt vant gjennom hos Norges forskningsråd. Nå kan folk vente seg innblikk i hva som skiller de allierte i Arktis.

Øyvind Svendsen (t.v.), Niels Nagelhus Schia, Kristin Haugevik og Lars Gjesvik utgjør POPSARC-teamet hos NUPI i tillegg til Karsten Friis (borte).  

Foto: Therese Leine

NUPI har fått syv millioner i støtte av NFR til prosjektet Power Politics and Security in the Arctic (POPSARC), som skal studere dynamikken blant vestlige allierte som opererer i eller i nærheten av Arktis, i en raskt skiftende internasjonal sikkerhetskontekst.

– De senere årene har stormaktsrivalisering og hard sikkerhetspolitikk i økende grad gjort seg gjeldende i Arktis. I dette prosjektet ønsker vi å utforske hva dette gjør med dynamikken mellom vestlige allierte i Arktis, i en utfordrende geopolitisk situasjon, sier seniorforsker og prosjektleder Kristin Haugevik.

I en verden hvor det er store konflikter og klimautfordringer, er det også viktig å forstå vennlig samhandling og hvor disse vennene kanskje har ulike ønsker og innfallsvinkler.

– I møte med felles trusler og kriser har vestlige stater ofte vært i stand til å finne pragmatiske løsninger. Samtidig vet vi at det også finnes ulike interesser og tilnærminger innad i den gruppen som ofte omtales som «likesinnede». Disse ulikhetene ønsker vi å få bedre tak i, forklarer Haugevik.

I prosjektet skal NUPI-forskerne studere hvordan de nordiske landene, Canada, USA og Storbritannia tilnærmer seg sikkerhet i Arktis. Egne arbeidspakker skal studere diplomatisk og militær samhandling, og styring og samarbeid om digital teknologi og infrastruktur i Arktis.

Prosjektet starter våren 2024. I tillegg til Haugevik deltar NUPI-forskerne Lars Gjesvik, Øyvind Svendsen, Karsten Friis og Niels Nagelhus Schia.

I tillegg har NUPI fått 45 millioner kroner fra regjeringen for å etablere et forskningssenter for geopolitikk.