Hopp til innhold
NUPI skole

Forsker

Anni Roth Hjermann

Forsker
Anni portrait picture 2023_Anni Roth Hjermann.jpg

Kontaktinfo og filer

AnniRH@nupi.no
+47 908 93 479
Originalbilde

Sammendrag

Anni Roth Hjermann tar en doktorgrad ved University of Cambridge, hvor hun arbeider med en monografi med arbeidstittelen The global politics of scapegoating: Russia’s ambivalent contestation of the international social order 1999-2022. På NUPI er Anni del av Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel.

Anni er interessert i kritisk IR-teori (i vid forstand), spesielt i kritiske tilnærminger til internasjonale sosialiseringsstrukturer (anerkjennelse, status, stigmatisering og normer, særlig menneskerettigheter og demokrati) og hvordan de utfordres, samt hvordan dette forholder seg til statlig identitet, suverenitet og suveren agens, og internasjonal (u)orden. Empirisk fokuserer hun på Russland og det tidligere Sovjetunionen.

I doktorgradsforskningen sin undersøker Anni Russlands narrativ(er) om sin internasjonale sosialisering, historisk og i nåtiden – særlig om erfaringer med å tilpasse seg en ekstern (vestlig) standard, og med å oppgi agens og autentisk identitet i denne prosessen. Hjermann utvikler et argument om at Russlands narrativ konstruerer syndebukker som vanskelige sosialiseringserfaringer (selv-forræderi, men også det å mislykkes med vestliggjøringen) projiseres over på, og diskuterer implikasjonene av syndebukksnarrativer for internasjonal sosial orden.

Anni har publisert og forsket på sikkerhetsrelasjoner mellom Russland og NATO (i Arctic Review on Law and Politics) og russisk autoritær utvikling som et samspill mellom interne og eksterne dynamikker (i New Perspectives and Internasjonal Politikk). Anni har også vært sjefsredaktør i det fagfellevurderte tidsskriftet Cambridge Review of International Affairs (CRIA).

Ekspertise

 • Sikkerhetspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Russland og Eurasia
 • Nasjonalisme
 • Styring
 • Historisk IR

Utdanning

2021- Stipendiat, Politics and International Studies, University of Cambridge.

2018 – 2020 Master i Statsvitenskap, UiO

2015 – 2018 Bachelor i Statsvitenskap, UiO

2014 – 2018 Bachelor i Russiske områdestudier, UiO

Arbeidserfaring

2022-2024 Redaktør og sjefsredaktør, Cambridge Review of International Affairs (CRIA)

2022-2023 Seminarleder, University of Cambridge

2019-2021 Masterstudent og rådgiver, NUPI

2018-2020 Seminarleder, vitenskapelig assistent og studentambassadør, UiO

2020 Praktikant, Norges ambassade i Moskva

Aktivitet

Aktuelt
Aktuelt

Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel

Hvilken rolle spiller Russland, Arktis og Asia i global politikk? Hvordan utvikler disse samfunnene seg? Hvordan foregår samspillet mellom internasjonal handel, innovasjon og politikk? Og hvordan påvirker dette samspillet bedrifter, industrier og land i den globale økonomien?
 • Internasjonal økonomi
 • Handel
 • Utenrikspolitikk
 • Russland og Eurasia
 • Asia
Russland-og-olje_system_toppbilde.jpeg
Aktuelt
Aktuelt

Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel

Hvilken rolle spiller Russland, Arktis og Asia i global politikk? Hvordan utvikler disse samfunnene seg? Hvordan foregår samspillet mellom internasjonal handel, innovasjon og politikk? Og hvordan påvirker dette samspillet bedrifter, industrier og land i den globale økonomien?
 • Internasjonal økonomi
 • Handel
 • Utenrikspolitikk
 • Russland og Eurasia
 • Asia
Russland-og-olje_system_toppbilde.jpeg
Two Norwegian soldiers patrol the Russian Border
Forskningsprosjekt
2020 - 2023 (Pågående)

Norway as an in-between for Russia: Ambivalent space, hybrid measures

Dette treårige prosjektet omhandler det høyrelevante spørsmålet om Norges status etter det sikkerhetspolitiske vannskillet i 2014 (Krim-anneksjonen): Er Norge i ferd med å få en usikker status som en ...

 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • The Nordic countries
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • The Nordic countries
Forskningsprosjekt
2020 - 2024 (Pågående)

Når alt er krig: Konfliktdynamikk og russisk utenrikspolitikk etter krisen i Ukraina (WARU)

Hva er drivkreftene bak stadig dårligere relasjoner i verdenspolitikken? Kan vi forklare dem enkelt med henvisning til en aktørs ‘aggresjon’, slik politisk tale ofte gjør? Dette forskningsprosjektet a...

 • Security policy
 • NATO
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • North America
 • The Nordic countries
 • Conflict
 • Security policy
 • NATO
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • North America
 • The Nordic countries
 • Conflict