Foto: NTB Scanpix

Når alt er krig: Konfliktdynamikk og russisk utenrikspolitikk etter krisen i Ukraina (WARU)

2020 - 2023 (Pågående)
Forskningsprosjekt
Hva er drivkreftene bak stadig dårligere relasjoner i verdenspolitikken? Kan vi forklare dem enkelt med henvisning til en aktørs ‘aggresjon’, slik politisk tale ofte gjør? Dette forskningsprosjektet anfører at vi må studere samhandlingen mellom politiske enheter for å forstå konfliktutvikling på den internasjonale arena.

WARU undersøker det stadig mer anspente forholdet mellom Russland og Vesten i kjølvannet av krisen i Ukraina og antar at del av forklaringen er å finne i måten disse aktørene snakker om og forholder seg til hverandre. Vi studerer hvordan konflikt på ett felt kan spre seg til å omfatte hele relasjonen gjennom altomfattende negative fremstillinger av den andre.

For eksempel, Russland har i mange år fremholdt at Vesten handler ‘dobbeltmoralsk’ og orkestrerer undergravende “fargerevolusjoner” verden over. Denne forståelsen av Vesten har muliggjort en avvisning av vestlige initiativ og handlinger på den internasjonale arena. I Vesten har ideen om at Russland har gjort sannhet til et våpen – “ingenting er sant og alt er mulig” – festet seg. Russisk utenrikspolitikk kan tilsynelatende oppsummeres som “hybrid krigføring”. Slik kan enhver russisk handling på den internasjonale arena komme til å sees som en krigshandling.

Dette prosjektet er en empirisk dybdestudie i hvordan fiendtlige fremstillinger av den annen part blir selvfølgelige, selvforklarende og uproblematiske og gjør det naturlig, til og med maktpåliggende, å behandle motparten som en trussel. Denne dynamikken undersøkes i studier av Russlands samhandling med Norge, Estland, Tyskland, NATO og USA i perioden 2014–2020. WARU bygger på og utvikler sikkerhetiseringsteori ved å undersøke hvordan trusselfremstillinger på ett felt spres til å omfatte hele bildet av motparten. Ved å koble slike prosesser i to politiske enheter, konseptualiserer WARU hvordan retorisk samhandling mellom politiske enheter kan bidra til konflikteskalering. 

Prosjektets tema har umiddelbar politisk relevans. WARU tilbyr et perspektiv som analyserer Russlands forhold til Vesten med vekt på samhandling og vil redusere risikoen for politisering og polarisering av debatten om Russland. Prosjektet vil også bidra til kunnskapsgrunnlaget for politiske valg, og således til håndteringen av den eksisterende konflikten mellom Russland og Vesten.

Prosjektet er finansiert av NFR og det høyt kvalifiserte internasjonale forskerteamet reflekterer prosjektets geografiske og empiriske nedslagsfelt.

Sluttkonferansen for dette prosjektet holdes 14. november 2023. Les mer og meld deg på Russlandskonferansen 2023 her.

Eksterne arrangementer

Tirsdag 8. juni 2021 - Panelet "Russia-West relations: Changing discourses of the Other post-Crimea" på Fifth Annual Tartu Conference on Russian and East European Studies. Bidrag fra: Wilhelmsen, Hjermann, Gjerde, Morozov, Krawatzek og Sasse 

Torsdag 2. september 2021 - Eskaleringsdynamikken mellom øst og vest: Russland, Hviterussland og regionale dimensjoner av konflikt og dialog. Policy-rundebord, Tallinn, Estland. Bidrag fra Julie Wilhelmsen.

Mandag 12. juni 2023 - Panelet "Threat constructions in Russia-West social relations since 2014 " på Seventh Annual Tartu Conference on Russian and East European Studies. Bidrag fra: Wilhelmsen, Hjermann, Gjerde, Morozov og Toal.

Publikasjoner fra eksterne partnere

Morozov, Viacheslav (2021): "Institutionalizing National Memories: The Baltic Sea Region and World War II" i The Journal of Slavic Military Studies.

Kronikker 

Et tredje perspektiv på årsakene bak Russlands angrep på Ukraina, Morgenbladet 12. mai 2023, skrevet av Julie Wilhelmsen. 

Program

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd

Artikler

News

KRONIKK: Ukraina og krisen i russisk-vestlige relasjoner

May 3, 2021

Det er ingen enkle veier ut av den stadig dypere tillitskrisen mellom Russland og Vesten.

News

Har vi tryggere tider i vente nå som Biden er president? Tvilsomt.

February 12, 2021

Russland og Kina er enda mindre tilbøyelige til å akseptere USAs dominans i dag enn de var for fire år siden.

News

Hviterussland i skuddlinjen mellom øst og vest?

August 24, 2020

Gitt den vekt russiske myndigheter legger på medier og informasjon som påvirkningsvåpen i den vestlige «sivilisasjonskampen», vil vestlige mediefremstillinger bli fulgt med argusøyne, skriver seniorforsker Julie Wilhelmsen i denne Aftenposten-kronikken.

Publikasjoner

Publication : Podkast
Julie-Wilhelmsen-nyhetsbrev-podcast-kopi.jpg

Liberal halvtime: En lang samtale med Julie Wilhelmsen om Russland

2022
I episode 343 av Liberal halvtime, som er en podkast fra tankesmien Civita, er NUPI-forsker Julie Wilhelmsen gjest. Sammen med programleder Eirik Løkke ...
Publication : Academic article

Spiraling toward a New Cold War in the North? The Effect of Mutual and Multifaceted Securitization

2016
Denne artikkelen undersøker og forklarer hvordan relasjonen mellom to politiske enheter kan låses inn i en negativ spiral gjennom måten de identifiserer ...
Publication : Academic article
Screenshot 2022-05-27 at 10.49.29.png

Russian Certainty of NATO Hostility: Repercussions in the Arctic

2022
Hvordan oppstår og eskalerer et sikkerhetsdilemma mellom parter som antas ikke å nære fiendtlige intensjoner overfor hverandre? Denne artikkelen undersøker ...

Prosjektleder

Julie Wilhelmsen

Forsker 1, leder for Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel.

 

Temaer
Russland og Eurasia  Konflikt  Diplomati  Utenrikspolitikk  Europa  Norden  NATO  Nord-Amerika  Sikkerhetspolitikk
Deltakere

Anni Roth Hjermann

Tidligere ansatt

Eksterne

Gerard Toal, School of Public and International Affairs, Virginia Tech

Viacheslav Morozov, Centre for Eurasian and Russian Studies, University of Tartu

Gwendolyn Sasse, Centre for East European and International Studies

Felix Krawatzek, Centre for East European and International Studies

 

Arrangementer
tir. 14 nov. 2023
Event
Time: 08:30 Europe/Oslo
Location: Sentralen

Russlandskonferansen 2023: Russland og Vesten – en ny virkelighet

HOLD AV DATOEN!