Hopp til innhold
NUPI skole

Forskningsprosjekt

Norway as an in-between for Russia: Ambivalent space, hybrid measures

Dette treårige prosjektet omhandler det høyrelevante spørsmålet om Norges status etter det sikkerhetspolitiske vannskillet i 2014 (Krim-anneksjonen): Er Norge i ferd med å få en usikker status som en «stat i grenseland» (in-between state) i Kremls øyne?

Temaer

 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Utenrikspolitikk
 • Russland og Eurasia
 • Norden

Prosjektet vil gå i dybden på endringer i Russlands syn på NATOs/Norges nylige aktivitet i nordområdene, og avdekke hvilke maktmidler Russland anser som adekvate overfor NATO-landet Norge. Gjennom å koble studiet av Russlands tilnærming med studiet av NATOs endrede tilnærming til Russland i samme periode, vil vi kartlegge det interaktive spillet som former Norges utfordringer som en stat i det gjenreiste Russlands «grenseland» og medlem i et revitalisert NATO. Det vies spesiell oppmerksomhet til hvordan begreper om hybrid krigføring påvirker dette spillet. Metodologisk sett skal studien granske offisielle uttalelser ved bruk av kvantitative verktøy for tekstanalyse i kombinasjon med (kvalitativ) diskursanalyse. Prosjektet vil resultere i tre policybriefer og to samfinansierte fagfellevurderte artikler, samt konferansedeltakelse og formidling til allmennheten. Prosjektet er samfinansiert med det NFR-finansierte WARU-prosjektet (300923).   

Prosjektleder

Julie Wilhelmsen
Forsker 1

Deltakere

Kristian Lundby Gjerde
Seniorforsker
Anni Roth Hjermann
Forsker

Nye publikasjoner

Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Russian reframing: Norway as an outpost for NATO offensives

Moskva fortolker 'det kollektive vesten' i økende grad som en offensiv aktør og nordområdene som en region der NATO 'ekspanderer'. Norge fremstilles som en aktiv pådriver i denne satsningen. Dette er en vanskelig situasjon, fordi norske politiske tiltak på ulike saksfelt leses som del av en eksistensiell konflikt mellom Vesten og Russland. Norske handlinger med sikte på å balansere avskrekkingen og signalisere beroligelse blir ikke nødvendigvis oppfattet.

 • Forsvar og sikkerhet
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Regioner
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
Russian Reframing.png
 • Forsvar og sikkerhet
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Regioner
 • Russland og Eurasia
 • Arktis

Temaer

 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Utenrikspolitikk
 • Russland og Eurasia
 • Norden

Prosjektleder

Julie Wilhelmsen
Forsker 1

Deltakere

Kristian Lundby Gjerde
Seniorforsker
Anni Roth Hjermann
Forsker