Hopp til innhold
NUPI skole

Forsker

Jakub M. Godzimirski

Forsker I
Jakub_Godzimirski_11.jpg

Kontaktinfo og filer

Sammendrag

Jakub M. Godzimirski har arbeidet med russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk på NUPI i over 20 år, med særlig vekt på energiressursers rolle i russisk strategi. I tillegg har han arbeidet med europeisk politikk og dennes påvirkning på utvikling i Sentral- og Øst-Europa, inkludert forholdet til Russland.

Ekspertise

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Internasjonal økonomi
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
 • Konflikt
 • Energi
 • Internasjonale organisasjoner
 • EU

Utdanning

1987 Doktorgrad i sosialantropologi ved Det polske Vitenskapsakademi

1981 Mastergrad i sosialantropologi, UW

Arbeidserfaring

1995- Forsker ved Russlandsavdelingen på NUPI

1993-1994 Senioranalytiker ved Forsvarsdepartementet Polen

1981-1987 Forsker ved Det polske Vitenskapsakademi

Aktivitet

Media
Media
Media

Comments on situation in Belarus after presidential elections

Intervju med Dagbladet om situasjonen i Hviterussland i etterkant av valget og demonstrasjoner mot sittende president A Lukasjenka

 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Europa
 • Russland og Eurasia
Media
Media
Foredrag

Norway as an anergy actor in Europe and in the Baltic Sea region

Kort innlegg om Norges rolle som energiaktør i Europa og i Østersjoregionen på en konferanse organisert av Det sentraleuropeiske instituttet i Lublin, Poland, on-line

 • Europa
 • Norden
 • Energi
 • EU
 • Europa
 • Norden
 • Energi
 • EU
Aktuelt
Analyse
Aktuelt
Analyse

Presidentvalget i Hviterussland: Kan vi se begynnelsen på slutten for Europas siste diktatur?

Jakub M. Godzimirski skriver om det nylig avholdte presidentvalget i Hviterussland, og diskuterer om vi er i ferd med å se begynnelsen på slutten for «Europas siste diktator», Aljaksandr Lukasjenka i "Ukens analyse" for DNAK.

Media
Media
Media

Presidentvalg i Polen

Intervju om presdientvaleg i Polen og de viktigste problemstillinger i polsk politikk i forkant av den første runden i presidentvalget i Polen 28 juni 2020.

 • NATO
 • EU
 • NATO
 • EU
Media
Media
Media

Russland landet fallskjermjegere i Arktis: – Ingen har gjort dette før oss

Kommentar om russisk militær aktivitet i Arktis og russiske fallskjermjegeres øvelser i regionen

 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
Media
Media
Foredrag

Norway as an anergy actor in Europe and in the Baltic Sea region

Kort innlegg om Norges rolle som energiaktør i Europa og i Østersjoregionen på en konferanse organisert av Det sentraleuropeiske instituttet i Lublin, Poland, on-line

 • Europa
 • EU
 • Europa
 • EU
Media
Media
Media

Polen: Avholdt valg med null prosent valgdeltagelse

Kommentar om presidentvalget i Polen, som ble utsatt grunnet covid-19.

 • NATO
 • Europa
 • EU
 • NATO
 • Europa
 • EU
Media
Media
Media

Politisk valgthriller: Sittende president leder knapt

Intervju med VG om andre runden i presidentvalget i Polen 12 juli 2020

 • NATO
 • Europa
 • EU
 • NATO
 • Europa
 • EU
Media
Media
Media

Presidentvalget i Polen

Intervju om valgresulatet i den andre runden i presidentvalget i Polen

 • Europa
 • EU
 • Europa
 • EU
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Russian Expert and Official Geopolitical Narratives on the Arctic: Decoding Topical and Paradigmatic DNA

Denne artikkelen analyserer nåværende russiske ekspert og offisielle narrativer om Arktis, og plasserer dem i den bredere konteksten av debatten om Russlands rolle i det internasjonale systemet. Ved å kombinere en kritisk geopolitisk tilnærming til studiet av internasjonale relasjoner med bruk av innholdsanalyse, kartlegger vi hvordan strukturelle geopolitiske endringer i Arktis har påvirket russiske narrativer om Arktis. To typer russiske narrativer om Arktis er analysert – disse som det russiske ekspertmiljøet står for, og disse som presenteres i offisielle dokumenter og uttalelser fra medlemmer av den russiske politiske makteliten. I vår analyse av ekspertnarrativer fokuserer vi spesielt på hvilke arktiske temaer som er sentrale i disse narrativer og hvordan disse ekspertnarrativer er påvirket av forskjellige tilnærminger til studier av internasjonale relasjoner (IR). Når vi studerer offisielle narrativer, er vi interessert i å kartlegge hvordan de overlapper med og hvor forskjellige de er fra ekspertnarrativer. Nåværende ekspert og offisielle russiske narrativer om Arktis ser ut til å være påvirket mest av neorealistiske og nyliberale tilnærminger til IR, og det ser ut at det er ingen vesentlige modifikasjoner etter 2014-konflikten, noe som viser en relativt høy grad av narrativ kontinuitet.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
 • Sikkerhetspolitikk
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
41 - 50 av 167 oppføringer