Hopp til innhold
NUPI skole

Forsker

Jakub M. Godzimirski

Forsker I
Jakub_Godzimirski_11.jpg

Kontaktinfo og filer

Sammendrag

Jakub M. Godzimirski har arbeidet med russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk på NUPI i over 20 år, med særlig vekt på energiressursers rolle i russisk strategi. I tillegg har han arbeidet med europeisk politikk og dennes påvirkning på utvikling i Sentral- og Øst-Europa, inkludert forholdet til Russland.

Ekspertise

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Internasjonal økonomi
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
 • Konflikt
 • Energi
 • Internasjonale organisasjoner
 • EU

Utdanning

1987 Doktorgrad i sosialantropologi ved Det polske Vitenskapsakademi

1981 Mastergrad i sosialantropologi, UW

Arbeidserfaring

1995- Forsker ved Russlandsavdelingen på NUPI

1993-1994 Senioranalytiker ved Forsvarsdepartementet Polen

1981-1987 Forsker ved Det polske Vitenskapsakademi

Aktivitet

Publikasjoner
Publikasjoner

Russia and energy crisis in Europe

Dette foredraget skulle se nærmere på belyse Russlands rolle i den pågående energikrisen i Europa. Foredraget var delt inn i fire deler. I den første ble Russlands roll som energiaktør diskutert. I den andre delen ble det gitt detaljer om den pågående energikrisen i Europa med høye gass- og elektrisitetspriser, mens den tredje delen presenterte opinioner om og data om Russlands rolle i denne krisen. Til slutt inneholdt del fire diskusjon om energiens rolle i russisk strategi.

 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Energi
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Energi
Statsminister Jonas Gahr Støre taler i FNs Sikkerhetsråd i 2022
Program
2022 - 2024 (Pågående)

Norge i stormaktspolitikken - Geopolitikk, teknologi og klima (NISP)

Vår samtid preges av endringer i geopolitisk maktdynamikk, hurtiggående teknologisk utvikling og klimaendringer. I dette forskningsprogrammet analyserer NUPI hvordan utviklingen endrer den sikkerhetsp...

 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • North America
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Climate
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • North America
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Climate
Publikasjoner
Publikasjoner

Kan Norge oppleve et cyberangrep i dag?

Denne teksten drøfter risiko for cyberangrep rettet mot norsk energiinfrastruktur etter innføringen av økonomiske sanksjoner mot Russland etter at Russland hadde gått til krig mot Ukraina.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Cyber
 • Russland og Eurasia
 • Energi
 • Sikkerhetspolitikk
 • Cyber
 • Russland og Eurasia
 • Energi
Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

NUPIs ekspertise på Ukraina-konflikten

Her finner du en oversikt over våre tilgjengelige eksperter og relevant forskning på Ukraina-konflikten.
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Russland og Eurasia
 • Konflikt
Putin Zelensky og Stoltenberg.jpg
Publikasjoner
Publikasjoner

Dette kan være en dyrekjøpt seier eller slutten på Putins regime

Denne korte artikkelen oppsummerer de to første månedene av den russiske militæroperasjonen i Ukraina ved å se på russiske opprinnelige mål og situasjonen på bakken innen utgangen av april 2022.

 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Konflikt
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Konflikt
Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

PODKAST: Kan Europa si farvel til russisk gass?

I denne episoden av The World Stage ser Jarand Rystad, Jakub M. Godzimirski og Ulf Sverdrup nærmere på Europas avhengighet av russisk gass og på mulighetene Europa har.
 • Sikkerhetspolitikk
 • Økonomisk vekst
 • Globalisering
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Energi
 • Styring
IMG_8350_system_toppbilde.jpeg
Arrangement
14:00 - 15:30
NUPI/Livestream til Facebook og Youtube
Norsk
100522-europa-russisk-energi.png
Arrangement
14:00 - 15:30
NUPI/Livestream til Facebook og Youtube
Norsk
10. mai 2022
Arrangement
14:00 - 15:30
NUPI/Livestream til Facebook og Youtube
Norsk

Lunsjseminar: Kan Europa kutte avhengnaden av russisk energi?

På dette seminaret ser vi nærare på utfordringane, moglegheitene og konsekvensane ein boikott av russisk energiforsyning har for Europa. I panelet finn du blant anna sjefsøkonom i Equinor, Eirik Wærness.

Aktuelt
Analyse
Aktuelt
Analyse

KRONIKK: Kan Norge oppleve et cyberangrep i dag?

Den spente situasjonen i Europa har vart i flere måneder, men få hadde forventet å se en fullskala krig bryte ut mellom to av Europas største land.
 • Cyber
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Norden
jakub-cyber.png
Publikasjoner
Publikasjoner

Energy, Climate Change and Security: The Russian Strategic Conundrum

Globale og regionale energimarkeder påvirkes i økende grad av klimapolitikk, med mulige alvorlige implikasjoner for store produsenter og eksportører av fossilt brensel – inkludert Russland, som planlegger ytterligere økninger. Denne artikkelen undersøker utviklingen i russisk offisiell tenkning omkring klimaendringer som en strategisk faktor i politikkutforming slik den kommer til uttrykk i nøkkeldokumenter om sikkerhet og i strategiske uttalelser fra presidentene Putin og Medvedev (2000–2020). Settet med strategiske uttalelser som er undersøkt i denne artikkelen viser overraskende lite oppmerksomhet til denne viktige saken.

 • Russland og Eurasia
 • Klima
 • Energi
Energy, Climate Change and Security: The Russian Strategic Conundrum
 • Russland og Eurasia
 • Klima
 • Energi
Publikasjoner
Publikasjoner
kapittel

Norwegian Gas in Europe in the 2020’s

Denne artikkelen undersøker hvilke faktorer som vil påvirke posisjonen til den norske gassen på markedet i 2020-årene. Med utgangspunkt i en undersøkelse av Norges historiske rolle som gassleverandør til EU, kartlegger denne artikkelen hvilken rolle ulike faktorer har i utformingen av rammebetingelser på det europeiske gassmarkedet som kan påvirke posisjonen til den norske gassen som energikilde. Hovedkonklusjonen er at Norge vil forbli en viktig leverandør av gass frem til 2030, men kan stå overfor noen alvorlige problemer med å forbli aktuelt etter denne datoen på grunn av mulig utarming av gassforekomster og økt EU-fokus på den negative effekten av fossilt brensel på klimaendringer. utvikling av en mer bærekraftig energimiks i Europa samt fremveksten av nye gassleverandører til Europa, først og fremst LNG som kan ta høyere andel av det krympende gassmarkedet i Europa. Utvikling av den kostnadseffektive storskala karbonfangst- og lagringsteknologien (CCS) kan lindre noen energiomstillingsrelaterte smerter og gjøre gass mer akseptabel som energikilde, også hvis utviklingen av hydrogenøkonomi skulle materialisere seg. Den norske gassen kan gjøres om til en viktig innsatsfaktor i grønt hydrogen, en ny lovende energikilde som kombinerer det beste fra de to energiverdene – den fossile og den grønne.

 • Handel
 • Europa
 • Energi
LNG in the baltic sea region
 • Handel
 • Europa
 • Energi
11 - 20 av 169 oppføringer