Hopp til innhold
NUPI skole

Forsker

Jakub M. Godzimirski

Forsker I
Jakub_Godzimirski_11.jpg

Kontaktinfo og filer

Sammendrag

Jakub M. Godzimirski har arbeidet med russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk på NUPI i over 20 år, med særlig vekt på energiressursers rolle i russisk strategi. I tillegg har han arbeidet med europeisk politikk og dennes påvirkning på utvikling i Sentral- og Øst-Europa, inkludert forholdet til Russland.

Ekspertise

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Internasjonal økonomi
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
 • Konflikt
 • Energi
 • Internasjonale organisasjoner
 • EU

Utdanning

1987 Doktorgrad i sosialantropologi ved Det polske Vitenskapsakademi

1981 Mastergrad i sosialantropologi, UW

Arbeidserfaring

1995- Forsker ved Russlandsavdelingen på NUPI

1993-1994 Senioranalytiker ved Forsvarsdepartementet Polen

1981-1987 Forsker ved Det polske Vitenskapsakademi

Aktivitet

Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Russian approaches to military technology. The Northern dimension

Denne Policy Brief presenterer hovedkonklusjoner fra et prosjekt om russiske tilnærminger til teknologiske utfordringer og implikasjoner dette kan få for sikkerhet i Nordområder. Det begynner med en analyse av den russiske offisielle debatten om teknologiske utfordringer som en sikkerhetspolitisk anliggende. Hovedfokuset er på hvordan disse utfordringene er blitt håndtert av Russland i perioden etter 2014, på utviklingen av ny militær teknologi og hvordan president Putin har brukt denne utviklingen for å skape et bilde av en mer fordelaktig strategisk balanse. I den siste delen ser denne teksten på hvilke strategiske implikasjoner denne utviklingen kan ha for Norge som NATOs viktigste representant i Nordområder og Russlands direkte nabo.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Sikkerhetspolitikk
Publikasjoner

Common Fears, Common Opportunities? Czechia and Norway in the changing international context

Internasjonal politikk er i endring, og europeiske stater er nødt til å tilpasse sin utenrikspolitikk til nye utfordringer og samhandlingsmønstre. Denne policy briefen ser nærmere på hvordan Norge og Tsjekkia tilnærmer seg endrede rammebetingelser og nye problemstillinger i utenrikspolitikken. Hvordan vurderer norske og tsjekkiske beslutningstakere utviklingen i verdenspolitikken? Hva slags bekymringer og utfordringer er de særlig opptatt av? Hvilke partnere og institusjonelle strukturer har de tradisjonelt lent seg på, og hvilke endringer kan vi eventuelt observere?

Forskningsprosjekt
2019 - 2023 (Pågående)

Consequences of Investments for National Security (COINS)

Hvordan kan liberale åpne samfunn høste fordelene av åpne økonomier, samtidig som de beskytter sine legitime sikkerhetsinteresser? I prosjektet «Consequences of Investments for National Security» unde...

 • Security policy
 • Economic growth
 • Trade
 • International investments
 • Globalisation
 • Development policy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • Asia
 • The Nordic countries
 • Governance
 • The EU
 • Security policy
 • Economic growth
 • Trade
 • International investments
 • Globalisation
 • Development policy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • Asia
 • The Nordic countries
 • Governance
 • The EU
Forskningsprosjekt
2019 - 2021 (Avsluttet)

Teori og Teknologi. Nye rammer for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk (TEOTEK)

Dette prosjektet vil ta i bruk ulike teoretiske vinklinger for å forstå teknologiens utvikling samt konsekvenser og spesifikke implikasjoner for norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk....

 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Explaining Russian reactions to increased NATO military presence

Helt siden NATOs utvidelsesprosess begynte, har Russland uttrykt bekymring for følger en større NATO tilstedeværelse nær den russiske grensen kunne få for landets sikkerhet. Undertegnelsen av avtalen som regulerte relasjoner mellom NATO og Russland i 1997 bidro til å avklare situasjonen, men forholdet mellom Russland og NATO har siden hatt mange opp- og nedturer. Russlands militære inngripen i Ukraina og annekteringen av Krim i 2014 førte til at NATO satset på forskjellige tiltak for å forbedre sikkerheten til sine medlemmer, inkludert utplasseringen av NATO-styrker i områder som anses av geografiske grunner som mest utsatt for mulige russiske inngrep. Denne policy briefen analyserer russiske reaksjoner på disse nye NATO tiltak i en bredere kontekst av den russiske debatten om NATO som en sikkerhetspolitisk utfordring. Den starter med en diskusjon av den generelle strategiske konteksten for relasjoner mellom NATO og Russland, fortsetter med en kort analyse av hovedlinjene i den russiske debatten om NATO som en sikkerhetspolitisk utfordring, og ser nærmere på offisielle russiske synspunkter på en større NATOs militære tilstedeværelse i områder nær Russlands grenser. Den ender med noen policy relevante konklusjoner om hvordan man kan oppnå en bedre balanse mellom NATOs og Russlands sikkerhetspolitiske interesser.

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Russland og Eurasia
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Russland og Eurasia
Forskningsprosjekt
2019 - 2020 (Avsluttet)

Common Fear Factors in Foreign Policy (COMFEAR)

Ved å kople utenrikspolitiske forskere fra Norge og Tsjekkia, tar COMFEAR sikte på identifisere sentrale, felles problemstillinger og delte trusseloppfatninger blant beslutningstakere og befolkning i ...

 • Defence
 • Security policy
 • Terrorism and extremism
 • NATO
 • Regional integration
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • Governance
 • Defence
 • Security policy
 • Terrorism and extremism
 • NATO
 • Regional integration
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • Governance
Bildet viser russiske Gazprom
Forskningsprosjekt
2018 - 2022 (Pågående)

Is this Russia's Kodak moment? Russian perspectives on the energy transition (KODAK)

Dette prosjektet vil undersøke hvorvidt russiske energiaktører er oppmerksomme på muligheten for et raskt skifte bort fra karbondrevet energietterspørsel på det globale markedet, hvilke konsekvenser d...

 • Russia and Eurasia
 • Climate
 • Energy
 • Russia and Eurasia
 • Climate
 • Energy
Forskningsprosjekt
2018 - 2020 (Avsluttet)

Report on significant distortions in the economy of the Russian Federation for the purpose of trade defence investigations (EU-Russia trade)

Dette prosjektet vil lede ut i en omfattende studie av russisk økonomi, med fokus på regulering, lover, subsidier eller andre forhold som kan påvirke konkurransen i markedene....

 • International economics
 • Economic growth
 • Trade
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • Energy
 • Governance
 • The EU
 • International economics
 • Economic growth
 • Trade
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • Energy
 • Governance
 • The EU
Publikasjoner
Publikasjoner
kapittel

Introduction: The EU and the Changing (Geo)Politics of Energy in Europe

This introductory chapter has three purposes. First, it presents the background for this volume originating in a research project on European integration funded by the Research Council of Norway (RCN). Second, it explains why EU energy policy in this context deserves closer scrutiny looking at energy relationships between the EU and external suppliers of energy and the EU and member states. Finally, this chapter gives an overview of the content of this book and explains rationales for the choice of cases presenting how the EU projects its power, how external suppliers Norway, Russia, Algeria and LNG providers have responded and how the member states Germany, Poland and the three Baltic countries interact with the EU when implementing their energy policies.

 • Internasjonal økonomi
 • Handel
 • Europa
 • Energi
 • EU
 • Internasjonal økonomi
 • Handel
 • Europa
 • Energi
 • EU
Arrangement
11:00 - 12:30
NUPI
Engelsk
Arrangement
11:00 - 12:30
NUPI
Engelsk
24. jan. 2019
Arrangement
11:00 - 12:30
NUPI
Engelsk

Europa gjennom den russiske TV-skjermen

Kva bilete av Europa blir viste på russisk TV? Kva forteljingar har russiske medium om Europa?

51 - 60 av 167 oppføringer