Hopp til innhold
NUPI skole

Henriette Ullavik Erstad

Tidligere ansatt

Kontaktinfo og filer

Sammendrag

Aktivitet

Publikasjoner
Publikasjoner
Notat

Working paper on EU’s policies and instruments for PVE

This working paper maps and analyses the toolbox of the EU and a handful of European countries by providing a comprehensive overview of existing measures aimed at preventing violent extremism (PVE) within and outside the EU. It lists the institutional set-up, the decisionmaking processes and coordinating practices at both the EU and state levels. In addition to an analysis of counter-terrorism and PVE strategies at the level of EU institutions, the toolbox of four EU member states (Germany, France, Ireland, Spain) and one former member state (UK) is analysed because of their particular experiences with and competences in the area of prevention of violent extremism.

 • Terrorisme og ekstremisme
 • EU
D41P.PNG
 • Terrorisme og ekstremisme
 • EU
Arrangement
16:00 - 18:00
Microsoft Teams
Engelsk
Arrangement
16:00 - 18:00
Microsoft Teams
Engelsk
2. des. 2020
Arrangement
16:00 - 18:00
Microsoft Teams
Engelsk

WEBINAR: Lansering av spesialnummer av International Spectator

Vi har gleda av å bidra til lanseringa av eit spesialnummeret av "International Spectator": Governance, Fragility and Insurgency in the Sahel: A Hybrid Political Order in the Making. Gjesteredaktørar er Morten Bøås og Francesco Strazzari.

Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

The Fragility Dilemma and Divergent Security Complexes in the Sahel

De sårbare og konfliktfylte statene i Sahel har de senere år opplevd en betydelig økning i internasjonal bistand og ekstern militær tilstedeværelse, inkludert en rekke tiltak for å styrke lov og orden. Likevel forverres situasjonen for folk flest. I denne artikkelen argumenterer vi for at dette i stor grad skyldes et såkalt "sårbarhetsdilemma", som handler om at samtidig som sårbare stater har et kritisk behov for internasjonal støtte og assistanse, har de også begrenset kapasitet til å absorbere denne hjelpen på en betydningsfull måte. I tillegg dikteres ofte vilkårene for internasjonale bidrag av korrupte regimer som er vel vitende om at eksterne aktører avhenger av dem for å sikre egne sikkerhetsinteresser i regionen. Dette dilemmaet har bidratt til et økende avvik mellom et statssentrisk regionalt og et menneske-sentrisk transnasjonalt sikkerhetskompleks, som igjen har ført til en forverret situasjon på bakken. Vi argumenterer for at særlig den sikkerhetsdrevne håndteringen av voldelig ekstremisme og såkalt «irregulær» migrasjon har hatt en rekke utilsiktede konsekvenser i Sahel.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Humanitære spørsmål
 • Sårbare stater
 • Nasjonsbygging
 • Sikkerhetspolitikk
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Humanitære spørsmål
 • Sårbare stater
 • Nasjonsbygging
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

“Irregular” Migration and Divergent Understandings of Security in the Sahel

Med utgangspunkt i EUs nye Pact on Migration and Asylum, lansert 23. september i år, ser Osland og Erstad nærmere på diskursen rundt migrasjon og voldelig ekstremisme i det sentrale Sahel. De påpeker at mens statlige og eksterne aktører oppfatter ”irregulær” migrasjon som en trussel, har migrasjon i lang tid vært en del av folks tilpasningsstrategi i møtet med nye trusler og utfordringer. Også måten voldelig ekstremisme håndteres på av statlige og eksterne aktører, ser ut til å undergrave folks mestringsmekanisme og fører i verste fall til at flere slutter seg til voldelige ekstremistiske grupper. Hovedargumentene i denne kommentaren baserer seg på en nylig utgitt artikkel i International Spectator.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Terrorisme og ekstremisme
 • Regional integrasjon
 • Utviklingspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Sårbare stater
 • Migrasjon
 • Opprørsgrupper
 • Styring
 • EU
 • Sikkerhetspolitikk
 • Terrorisme og ekstremisme
 • Regional integrasjon
 • Utviklingspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Sårbare stater
 • Migrasjon
 • Opprørsgrupper
 • Styring
 • EU
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

The External Dimension of EU Migration Management: The Role of Aid

Bistand er ansett som et viktig instrument for å håndtere årsaker til migrasjon, men har ikke vært avgjørende i den drastiske nedgangen i migranter som kommer til Europa de siste årene. Likevel har bistand vært et viktig verktøy i EUs arbeid for å få store transittland til å forbedre grensekontrollen sin. Men selv om denne måten å håndtere grensekontroll på virker vellykket for øyeblikket, er den ikke bærekraftig i det lange løp, skriver NUPI-forsker Morten Bøås og Henriette Ullavik Erstad i denne policy briefen.

 • Utviklingspolitikk
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Migrasjon
 • EU
 • Utviklingspolitikk
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Migrasjon
 • EU
Publikasjoner

Lessons from the Ebola Crisis in West Africa: Community engagement, crisis communication and countering rumours

What lessons can we draw from the 2014-2016 Ebola crisis in Guinea, Liberia, Sierra Leone? While both the outbreak itself and the context is different, there are enough similarities between the Ebola crisis and COVID-19 to extract useful lessons and best practices. In this research note, the focus is on three key lessons from the Ebola experience: community engagement, crisis communication and countering the rumour mill. In the world’s most fragile states, an uncontrolled outbreak of COVID-19 would have devastating consequences for the population. In a scenario where the spread of the coronavirus is under control in large parts of the world, the survival of COVID-19 in fragile states would also most certainly be a source for new waves of infections to the rest of the world. Not only do fragile states lack capacity to react adequately on their own, but their ability to utilise external support and assistance is limited due to low absorption capacity.

 • Afrika
 • Pandemier
 • Afrika
 • Pandemier
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Can Aid Solve the Root Causes of Migration? A Framework for Future Research on the Development-Migration Nexus

An important dimension of the European Union’s response to the 2015 refugee and migration management crisis has been to address the root causes of irregular migration. A major tool the EU has to mitigate push factors of migration is development assistance. Yet, the literature shows that the casual relationship between aid and migration is complex and far from obvious. This article summarises the ongoing debates and major findings concerning the development-migration nexus in order to better inform policymakers about the potential risks and shortcomings of using aid in migration management. It suggests a framework for future research on what kind of assistance might work, for whom, and where.

 • Utviklingspolitikk
 • Europa
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Migrasjon
 • EU
 • Utviklingspolitikk
 • Europa
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Migrasjon
 • EU
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Irans moderne historie

Irans moderne historie er en høyaktuell bok om hvordan Iran, slik vi kjenner det i dag, har blitt til, utgitt førti år etter at 2500 år med persisk monarki ble erstattet av en islamsk republikk.

 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Midtøsten og Nord-Afrika
Aktuelt
Ny forskning
Aktuelt
Ny forskning

Offisiell lansering av PREVEX i Brussel

Hvorfor er noen samfunn mer utsatt for voldelig ekstremisme enn andre? Svaret på dette spørsmålet er avgjørende for å kunne forhindre voldelig ekstremisme ved å styrke ulike samfunns motstandsdyktighet.

 • Terrorisme og ekstremisme
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Konflikt
 • Opprørsgrupper
 • EU
 • Komparativ metode
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Attentatet i Bagdad kan virke mot sin hensikt

Det er forståelig at USA ønsket å ta ut Soleimani og Muhandis, to nøkkelpersoner i Irans transnasjonale nettverk av motstandsgrupper. Attentatet var imidlertid ikke nødvendigvis et strategisk riktig valg, og kan få en rekke utilsiktede konsekvenser.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Sikkerhetspolitikk
 • Midtøsten og Nord-Afrika
1 - 10 av 33 oppføringer