Kan russisk og vestlig samarbeid i Arktis overleve dagens krise i forholdet mellom Russland og Vesten? (CANARCT)

2016 - 2019 (Avsluttet) Prosjektnummer: 257638/H30
Forskningsprosjekt
Prosjektet undersøker Russlands arktiske politikk og forholdet til andre stater i Arktis.

Er Russlands politikk i Arktis i ferd med å endres i en mer konfronterende retning? Eller vil Russland fortsatt bidra til et konstruktivt samarbeid med andre stater i regionen, og dermed til å bevare Arktis som et adskilt politikkfelt som i liten grad lider under dårligere relasjoner innenfor andre områder? Vi undersøker tre ulike politikkutformings-«moduser», som kan resultere i forskjellige russiske tilnærminger til Arktis: en «realistmodus» som fokuserer på sikkerhetsspørsmål og maktforholdet mellom stater; en «institusjonsmodus» som fokuserer på å bevare samarbeidet innenfor og gjennom de ulike institusjonene de arktiske statene har etablert og tar del i; og en «diplomatisk situasjonshåndterings-modus» (diplomatic management mode), som også fokuserer på sikkerhetsinteresser, men som kjennetegnes av en varsom tilpasning til ulike situasjoner og av ulike tilnærminger innenfor ulike politikkfelt og geografiske områder.

Dette prosjektet tar for seg hvordan vektleggingen av disse idealtypiske modusene har endret seg i den russiske debatten om Arktis, og hvilke føringer modusene legger for russisk politikk i og rundt regionen. Vårt analytiske utgangspunkt er at russisk Arktis-politikk bør forstås som et produkt av et dynamisk to-nivå-spill, som inkluderer innenrikspolitiske og internasjonale faktorer.

På den ene siden er offisiell politikk bestemt av innenriksaktører og -institusjoner som fremmer ulike synspunkter og interesser, og politikken er derfor gjenstand for forhandlinger innenlands. På den andre siden blir ikke en stats sikkerhetspolitikk utformet i isolasjon fra andre staters politikk. For eksempel: Dersom Arktis primært blir sett på som en arena for sikkerhetsspørsmål og konkurranse mellom stater, vil det bidra til å forme Russlands politikk. Med utgangspunkt i disse antagelsene vil prosjektet kombinere studiet av utformingen av russisk Arktis-politikk med case-studier av Arktis-politikken til to av Russlands vestlige partnere i Arktis – Norge og USA.

Publikasjoner av eksterne deltakere i prosjektet:

Se Russlandskonferansen 2018, hvor resultatene fra CANARCT ble presentert:
Følgende eksterne seminarer har blitt arrangert som del av dette prosjektet:Følg oss på Twitter for oppdateringer om CANARCT:

Mer om NUPIs forskning på Arktis og Russland og Eurasia finner du her og her.

Program

NORRUSS

Artikler

News
Bildet viser utenriksminister ine Eriksen Søreide

Russlandskonferansen 2018: Kald fred i Arktis?

September 14, 2018

Gikk du glipp årets russlandskonferanse? Se den her!

Publikasjoner

Publication : Academic article

Governing the Arctic: The Russian State Commission for Arctic Development and the Forging of a New Domestic Arctic Policy Agenda

2019
Etter at Arktis på 1990- og begynnelsen av 2000-tallet i stor grad ble ignorert av russiske myndigheter, er nå regionen tilbake på Moskvas agenda. I 2015 ...
Publication : ARTIKKEL

Norway and Russia in the Arctic: New Cold War Contamination?

2018
The standoff between Russia and the West over Ukraine has already obstructed cooperation across a range of issues. Could it also affect state interaction ...
Publication : NUPI Policy Brief

How the New Cold War travelled North (Part I) Norwegian and Russian narratives

2018
The standoff between Russia and the West over Ukraine has already obstructed cooperation across a range of issues. Could it also affect state interaction ...
Publication : NUPI Policy Brief

How the New Cold War travelled North (Part II) Interaction between Norway and Russia

2018
This policy brief examines changing Russian and Norwegian approaches to each other in the period 2012–2016, and discusses how the “New Cold War” spread ...

Prosjektleder

Temaer
Diplomati  NATO  Utenrikspolitikk  Internasjonale organisasjoner  EU  Russland og Eurasia  Europa  Arktis  Sikkerhetspolitikk  Nord-Amerika
Deltakere

Julie Wilhelmsen

Forsker 1, leder for Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel.

 

Eksterne

Pavel K. Baev, Peace Research Institute in Oslo (PRIO), Norway. Se Baevs blogg her.

Aleksander Sergunin, St. Petersburg State University, Russia

Heather Conley, Center for Strategic and International Studies (CSIS), USA

Arrangementer
tor. 13 sep. 2018
Event
Time: 08:30 Europe/Oslo
Location: Litteraturhuset, Oslo

Russlandskonferansen 2018: Kald fred i Arktis?

Korleis påverkar konflikten mellom Russland og Vesten situasjonen i Arktis? Bli med på NUPIs årlege russlandskonferanse 14. september der blant anna dette skal diskuterast.

tor. 9 jun. 2016
Event
Time: 11:00 Europe/Oslo
Location: NUPI

Russland og framtida for arktisk samarbeid

Kan russisk og vestleg samarbeid om Arktis overleve krisa i forholdet mellom Russland og Vesten? På dette seminaret blir det nye NUPI-prosjektet presentert CANARCT.