Bildet viser amerikanske flagg og EU-flagg

Å BLI MED, ELLER IKKE? NUPI har ledet en utredning om mulige konsekvenser og implikasjoner av den potensielle TTIP-avtalen mellom EU og USA. Rapporten ble overlevert til næringsminister Monica Mækand på et NUPI-seminar 2. november.

Foto: Christof Echard/EC audiovisual service

Konsekvenser for Norge av en TTIP-avtale og norske veivalg

2016 (Avsluttet)
Forskningsprosjekt
NUPI har sammen med andre forskningsmiljøer i Norge og utlandet analysert virkningene for Norge av en frihandelsavtale mellom EU og USA (TTIP – Transatlantic Trade and Investment Partnership).

TTIP reiser spørsmål om hvordan Norge som et lite land kan henge med i det internasjonale kappløpet om frihandelsavtaler, og om norsk landbruk må liberaliseres dersom vi skal oppnå de frihandelsavtaler vi trenger for å ivareta norske eksportinteresser. Konklusjonene fra dette prosjektet er viktige innspill i debatten.

Prosjektet ble utlyst av Nærings- og fiskeridepartementet med frist 8.2.2016 og et konsortium ledet av NUPI ble senere tildelt oppdraget. Prosjektet har et budsjett på 3.0 mill. NOK inkludert mva. Sluttrapporten ble presentert fornæringsminister Monica Mæland på et NUPI-seminar 2. november 2016. 20. desember ble det også publisert en engelsk versjon av sluttrapporten. 

Konsortiet har hatt følgende sammensetning:

NUPI: Prosjektledelse samt økonomiske, institusjonelle og juridiske aspekter (Christophe Hillion, Hege Medin, Arne Melchior, Ulf Sverdrup)

IFO, Munchen: Økonomisk modellanalyser (Gabriel Felbermayr , Rahel Aichele, Jasmin Gröschl)

NIBIO: Analyse av jordbruk & matindustri  samt ikke-tollmessige handelshindringer (Klaus Mittenzwei, Ivar Pettersen, Frode Veggeland)

MENON: Tjenestehandel (Leo A. Grünfeld, Marcus Gjems Theie, Christian S. Mellbye)

Jurister ved UiO: Juridiske aspekter (Ivar Alvik, Tarjei Bekkedal)

Finansieringskilde

Nærings- og fiskeridepartementet

Artikler

News
Bildet viser amerikanske flagg og EU-flagg

Betydelig gevinst med TTIP

November 2, 2016

Dersom Norge slutter seg til den mulige handelsavtalen USA og EU nå forhandler om (TTIP), vil det samlet ha en betydelig gevinst, viser TTIP-rapport lagt fram onsdag.

Publikasjoner

Publication : NUPI Working Paper

Norges plass i partnerskapet mellom EU og USA – institusjonelle og regulatoriske aspekter

2016
  • Christophe Hillion
Abstract Det følgende omfatter to delrapporter som tjener som underlagsmateriale for sammenfatningene i hovedrapporten TTIP og Norge: Virkninger og handlingsvalg; ...
Publication : NUPI Report

TTIP og Norge: Virkninger og handlingsvalg

2016
Denne studien analyserer TTIP-avtalen, dens virkninger for Norge og Norges handlingsvalg. TTIP-forhandlingene blir neppe avsluttet under Obamas presidenttid, ...
Publication

TTIP and Norway: Impact and trade policy options

2016
This study analyzes TTIP, its implications for Norway and Norway’s trade policy choices. TTIP will hardly be concluded under Obama's presidency, ...
Publication : NUPI Working Paper
Publication : Working Paper, NUPI

TTIP and third countries: The role of trade policy spillovers

2016
Some recent analysis of TTIP has predicted a more positive outcome for third countries because it was assumed that that trade barrier reductions in TTIP ...

Prosjektleder

Temaer
Handel  Internasjonal økonomi  Europa  EU  Nord-Amerika
Deltakere

Christophe Hillion

Tidligere ansatt (bistilling)

Eksterne

I tillegg til hovedrapporten og prosjektpublikasjoner som er registrert med NUPI-tilhørighet (ilgjengelige nederst på denne siden) er følgende publikasjoner åpent tigjengelige:

*Den første versjonen av rapporten (2. november 2016) er tilgjengelig her. Resultatene er identiske i begge versjoner, men "bottom up"-scenarioene er forbedret og forenklet med mer tekst og færre tabeller.

Arrangementer
tir. 1 nov. 2016
Event
Time: 10:00 Europe/Oslo
Location: NUPI

TTIP: Consequences and implications for Norway

Norsk utanrikspolitisk institutt inviterer til eit ope seminar kvar resultata frå prosjektet “TTIP: Consequences and implications for Norway» blir presentert.