Political economy analyses

2016 - 2018 (Avsluttet)
I dette prosjektet analyserer vi politisk økonomi for elleve land som er sentrale i Norges utviklingssamarbeid

NUPI har fått i oppdrag fra Utenriksdepartementet (UD) å utarbeide politisk-økonomiske analyser for elleve land som er sentrale i Norges utviklingssamarbeid (Afghanistan, Etiopia, Haiti, Malawi, Mali, Mosambik, Myanmar, Nepal, Somalia, Sør-Sudan og Tanzania).

Analysene skal bidra til å konsolidere og styrke UDs kompetanse om disse landene, for å bedre kvaliteten på UDs fremtidige landspesifikke arbeid. Denne typen politisk-økonomiske analyser fokuserer på hvordan politisk og økonomisk makt blir organisert, utøvd og utfordret.

Det har blitt utarbeidet omfattende oppdragsbeskrivelser for de elleve analysene, samt gjennomført møter mellom UD, de norske ambassadene, NUPI og de ansvarlige forskerne for å diskutere hvilket fokus og omfang de ulike landanalysene skulle ha.

NUPI har bidratt med administrativ støtte og kvalitetssikring underveis i prosessen. I noen tilfeller har NUPI hyret inn samarbeidende institusjoner til å skrive analysene.

Prosjektet er finansiert av Utenriksdepartementet. Rapportene kan lastes ned nederst på denne siden. 


Artikler

News

Lanserer maktanalysar av elleve av partnerlanda til Noreg

June 22, 2018

Prosjektleder Stein Sundstøl Eriksen gir tre hovedråd til norske myndigheter.

Publikasjoner

Publication

South Sudan: A Political Economy Analysis

2017
This report provides a comprehensive analysis of the current state of South Sudan. A main argument is that its political economy is fundamentally atypical: ...
Publication

Mozambique: A Political Economy Analysis

2017
This report uses a political economy analysis to shed light on some of the paradoxes that characterize Mozambique mid 2017: Entrenched poverty, the resuscitated ...
Publication

Malawi: A Political Economy Analysis

2017
This report provides a comprehensive political economy analysis of contemporary Malawi. The country epitomises the primacy of patrimonial politics – including ...
Publication

Nepal: A Political Economy Analysis

2017
This report is an integrated political economy analysis of Nepal. The main finding is that economic growth and poverty reduction have been steady in Nepal ...
Publication

Afghanistan: A Political Economy Analysis

2017
This report provides a comprehensive analysis of the current state of Afghanistan, arguing that the Afghan state is fragile, and sustained through constant ...
Publication

Myanmar: A Political Economy Analysis

2018
Myanmar may for a long time remain in a transitional state with an uncertain future. After a series of political and economic liberalization reforms from ...
Publication

Tanzania: A Political Economy Analysis

2018
This report provides a comprehensive political economy analysis of contemporary Tanzania. Focusing on developments since the election of John Magufuli ...
Publication

Ethiopia: A Political Economy Analysis

2018
This report provides an overview and analysis of some key issues pertaining to the political economy of Ethiopia in a historical perspective. The continuous ...
Publication

Haiti: A Political Economy Analysis

2018
Haiti is governed by a small economic elite and the majority of its poor and marginalized population has no access to power. This report analyses the ...
Publication

Somalia: A Political Economy Analysis

2018
Somalia has been without a central authority for more than a quarter century. An entire generation is growing up without experiencing stability and security, ...