Science and Business in Arctic Environmental Governance (POLGOV)

2016 - 2019 (Avsluttet)
Forskningsprosjekt
Vi vet lite om hvilken rolle forsknings- og forretningsaktørere spiller i dagens politikk i Arktis. Dette prosjektet søker å fylle dette hullet.

NB: The English-language page is the most updated presentation of the POLGOV project (link here).

Studiet av internasjonale relasjoner tar gjerne først og fremst for seg staters makt og staters representanter. Imidlertid er det mange eksempler på at ikke-statlige aktører har spilt en viktig rolle i den internasjonale politikken i Arktis.

Mens bidragene fra urfolksorganisasjoner og NGOer blir stadig bedre kartlagt vet vi lite om hvilken rolle forskere og kommersielle aktører spiller i arktisk politikk, på tross av at de er sterkt synlige i polare miljøspørsmål.

POLGOV vil ta for seg dette feltet på to måter. Først vil vi systematisk vurdere hvordan og hvorfor forsknings- og kommersielle aktørers påberopelse av kunnskap har fått fotfeste (eller mislyktes i å få det) på to felt innen arktisk policy. Ved å se på policy-utvikling for regional biodiversitet og utviklingen av verktøy for å forhindre oljesøl, sporer vi endringer i hvordan problemer knyttet til policy har blitt forstått over tid (process tracing) og søker å kartlegge og forstå forholdet mellom aktørene som påvirker policy (nettverksanalyse). Forskere ved Fritdtjof Nansens institutt har hovedansvar for denne arbeidspakken.

POLGOV erkjenner at det sannsynligvis vil gjenstå flere «styringsgap» i arktisk miljøpolitikk i lang tid på grunn av manglende regulering eller mislykket implementering av eksisterende internasjonale avtaler og nasjonal regulering. Disse styringsgapene kan kanskje bidras til å fylles gjennom andre mekanismer. I flere andre sektorer har hensyn til omdømme og positiv oppmerksomhet bidratt til såkalte kappløp mot toppen og forbedring av standarder. POLGOVs rankingsystem – «the Arctic Corporate Responsibility Index» (ACRI) - tar utfordringen med å skape nye verktøy for arktisk regulering fra POLARPROG-utlysningen. Det innovative samarbeidet mellom kommersielle- og ekspertaktører som er nødvendig for å skape ACRI gir oss enda en mulighet til å reflektere over og analysere ikke-statlige aktørers potensielle rolle i arktisk miljøpolitikk.

Program

POLARPROG (Norges forskningsråd)

Artikler

News
Bildet viser utenriksminister ine Eriksen Søreide

Russlandskonferansen 2018: Kald fred i Arktis?

September 14, 2018

Gikk du glipp årets russlandskonferanse? Se den her!

News
The image is taken on Eastern Greenland

The Arctic buffer

October 24, 2016

Indigenous peoples are safeguarding Arctic cooperation, Elana Wilson Rowe (NUPI) writes in her most recent High North News commentary.

Publikasjoner

Publication : NUPI Policy Brief

Business as usual? The private sector’s changing role in Arctic environmental governance

2019
How has the private sector engaged in crossborder Arctic diplomacy? Despite a focus on business actors as targets of policy recommendations from the Arctic ...
Publication : MONOGRAFI

Arctic Governance: Power in cross-border cooperation

2018
This book seeks to pose and explore a question that sheds light on the contested but largelyl cooperative nature of Arctic governance in the post Cold-War ...
Publication

The Arctic in Moscow

2016
Urban areas in Arctic Russia are experiencing unprecedented social and ecological change. This collection outlines the key challenges that city managers ...

Prosjektleder

Temaer
Russland og Eurasia  Energi  Diplomati  Utenrikspolitikk  Europa  Nord-Amerika  Arktis
Deltakere

Indra Øverland

Forsker I, Leder for Forskningsgruppen for klima og energi

 

Eksterne

Dr. Leif Jensen, Fridtjof Nansen Institutt

Christian Prip, Fridtjof Nansen Institutt

Dr. Svein Vigeland Rottem, Fridtjof Nansen Institutt

Prof. Anatoli Bourmistrov, Nord Universitet

Dr. Stephanie Irlbacher-Fox, Fox Consulting

Dr. Emma Wilson, ECW Energy

Arrangementer
tor. 13 sep. 2018
Event
Time: 08:30 Europe/Oslo
Location: Litteraturhuset, Oslo

Russlandskonferansen 2018: Kald fred i Arktis?

Korleis påverkar konflikten mellom Russland og Vesten situasjonen i Arktis? Bli med på NUPIs årlege russlandskonferanse 14. september der blant anna dette skal diskuterast.