Hopp til innhold
NUPI skole

Forskningsprosjekt

Science and Business in Arctic Environmental Governance

Vi vet lite om hvilken rolle forsknings- og forretningsaktørere spiller i dagens politikk i Arktis. Dette prosjektet søker å fylle dette hullet.

Temaer

 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Nord-Amerika
 • Arktis
 • Energi

Arrangementer

NB: The English-language page is the most updated presentation of the POLGOV project (link here).

Studiet av internasjonale relasjoner tar gjerne først og fremst for seg staters makt og staters representanter. Imidlertid er det mange eksempler på at ikke-statlige aktører har spilt en viktig rolle i den internasjonale politikken i Arktis.

Mens bidragene fra urfolksorganisasjoner og NGOer blir stadig bedre kartlagt vet vi lite om hvilken rolle forskere og kommersielle aktører spiller i arktisk politikk, på tross av at de er sterkt synlige i polare miljøspørsmål.

POLGOV vil ta for seg dette feltet på to måter. Først vil vi systematisk vurdere hvordan og hvorfor forsknings- og kommersielle aktørers påberopelse av kunnskap har fått fotfeste (eller mislyktes i å få det) på to felt innen arktisk policy. Ved å se på policy-utvikling for regional biodiversitet og utviklingen av verktøy for å forhindre oljesøl, sporer vi endringer i hvordan problemer knyttet til policy har blitt forstått over tid (process tracing) og søker å kartlegge og forstå forholdet mellom aktørene som påvirker policy (nettverksanalyse). Forskere ved Fritdtjof Nansens institutt har hovedansvar for denne arbeidspakken.

POLGOV erkjenner at det sannsynligvis vil gjenstå flere «styringsgap» i arktisk miljøpolitikk i lang tid på grunn av manglende regulering eller mislykket implementering av eksisterende internasjonale avtaler og nasjonal regulering. Disse styringsgapene kan kanskje bidras til å fylles gjennom andre mekanismer. I flere andre sektorer har hensyn til omdømme og positiv oppmerksomhet bidratt til såkalte kappløp mot toppen og forbedring av standarder. POLGOVs rankingsystem – «the Arctic Corporate Responsibility Index» (ACRI) - tar utfordringen med å skape nye verktøy for arktisk regulering fra POLARPROG-utlysningen. Det innovative samarbeidet mellom kommersielle- og ekspertaktører som er nødvendig for å skape ACRI gir oss enda en mulighet til å reflektere over og analysere ikke-statlige aktørers potensielle rolle i arktisk miljøpolitikk.

Prosjektleder

Elana Wilson Rowe
Forsker I

Deltakere

Indra Øverland
Forsker I

Aktuelt

Nyheter
Nyheter

Russlandskonferansen 2018: Kald fred i Arktis?

Gikk du glipp årets russlandskonferanse? Se den her!

 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Nord-Amerika
 • Arktis
 • Klima
 • Energi
 • Internasjonale organisasjoner
Bildet viser utenriksminister ine Eriksen Søreide
Nyheter
Nyheter

The Arctic buffer

Indigenous peoples are safeguarding Arctic cooperation, Elana Wilson Rowe (NUPI) writes in her most recent High North News commentary.

 • Utenrikspolitikk
 • Arktis
 • Internasjonale organisasjoner
The image is taken on Eastern Greenland

Nye publikasjoner

Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Business as usual? The private sector’s changing role in Arctic environmental governance

How has the private sector engaged in crossborder Arctic diplomacy? Despite a focus on business actors as targets of policy recommendations from the Arctic Council and an increased attention on the importance of engaging with the private sector, we find that business actors have not yet been heavily involved in shaping Arctic governance outcomes. The brief concludes with recommendations as to how the capacity of the private sector can be engaged to secure better Arctic environmental governance.

 • Handel
 • Diplomati
 • Arktis
 • Handel
 • Diplomati
 • Arktis
Publikasjoner
Publikasjoner
Bok

Arctic Governance: Power in cross-border cooperation

This book seeks to pose and explore a question that sheds light on the contested but largelyl cooperative nature of Arctic governance in the post Cold-War period: how does power matter - and how has it mattered - in shaping cross-border cooperation and diplomacy in the Arctic? Each chapter functions as a window through which power relations in the Arctic are explored. Issues include how representing the Arctic region matters for securing preffered outcomes, how circumpolar cooperation is marked by regional hierarchies and how Arctic governance has become a global social site in its own right, replete with disciplining norms for steering diplomatic behaviour. This book draws upon Russia's role in the Arctic Council as an extended case study and examines how Arctic cross-border governance can be understood as a site of competition over the exercise of authority. The book was launched at the Stimson Center in Washington DC on 12 September 2018. Watch the launch seminar, Russia and Arctic Governance: Cooperation in Conflict, here: https://youtu.be/bQ0iKwUbims

 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Asia
 • Nord-Amerika
 • Arktis
 • Hav
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Asia
 • Nord-Amerika
 • Arktis
 • Hav
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
Publikasjoner
Publikasjoner
kapittel

The Arctic in Moscow

Urban areas in Arctic Russia are experiencing unprecedented social and ecological change. This collection outlines the key challenges that city managers will face in navigating this shifting political, economic, social, and environmental terrain. In particular, the volume examines how energy production drives a boom-bust cycle in the Arctic economy, explores how migrants from Muslim cultures are reshaping the social fabric of northern cities, and provides a detailed analysis of climate change and its impact on urban and industrial infrastructure.

 • Russland og Eurasia
 • Arktis
 • Russland og Eurasia
 • Arktis

Temaer

 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Nord-Amerika
 • Arktis
 • Energi

Prosjektleder

Elana Wilson Rowe
Forsker I

Arrangementer

Deltakere

Indra Øverland
Forsker I