Training for Peace 2011 - 2019 (TfP)

2010 - 2019 (Avsluttet) Prosjektnummer: RAF-11/0024
Forskningsprosjekt
Training for Peace er et internasjonalt program som bidrar til anvendt forskning og policyutvikling innen feltet fredsoperasjoner i Afrika.

Training for Peace (TfP) er et internasjonalt program som bidrar med kapasitetsbygging for fredsoperasjoner i Afrika. Siden 1995 har programmet gjennom ulike sivile samfunnsinstitusjoner jobbet for å øke kapasiteten til politi og sivilt personell i fredsoperasjonene til de Forente Nasjoner (FN) og Den afrikanske union (AU). TfP-programmet har gjennom trening, policystøtte og forskning bidratt aktivt med å fremme flere sider av fredsoperasjoners arbeid, inkludert viktige temaer som beskyttelse av sivilekvinner, fred og sikkerhet og ungdom, fred og sikkerhet.

NUPIs hovedansvar i programmet er forskning og støtte til policyutvikling i nært samarbeid med programmets afrikanske partnere: African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) og Institute for Security Studies (ISS). TfP-forskere på NUPI bidrar til utvikling av fredsoperasjoner og kunnskapsbygging om fredsoperasjoner i Afrika, spesielt angående politi og sivile aktører.  Videre bidrar NUPI med analyse av aktive fredsoperasjoner og den afrikanske sikkerhetsarkitekturen (APSA). NUPIs arbeid innenfor programmet prioriterer inkludering av kjønnsperspektiv i all analyse, policystøtte og kapasitetsbygging.


Fase V (2016-2019) konsoliderte verdien av TfP-programmet som en pålitelig partner for AU. I nært samarbeid med AU har programmet oppnådd betydelig suksess ved å bygge på tidligere prestasjoner og utvikle nye initiativer som bidrar til organisasjonens innsats for å skape et sikkert, stabilt og velstående Afrika.
I fase V bidro TfP NUPI på flere områder til TfP-programmets samlede støtte til AU. Denne støtten inkluderte bidrag til å generere kunnskap, samt støtte flere politiske prosesser, inkludert muliggjøring av støtte til utarbeidelsen av en ny doktrine for AUs fredsoperasjoner i tillegg til støtte i planleggingen og gjennomføringen av den årlige Civilian Strategic Support Group (CSSG). TfP NUPI støttet også utviklingen av AUs strategiske rammeverk og handlingsplan for fredsbygging, bidro til å generere kunnskap for AU ved å støtte forskningsstudier om effektiviteten av fredsoperasjoner, samt forsket på kvinners deltakelse og voldelige ekstremistgrupper i Mali.


Programmet gikk i 2020 inn i sin sjette fase. Les mer om den her.  
For å lære mer om programmet, besøk TfP sin eksterne hjemmeside. For oversikt over NUPIs arbeid med TfP (publikasjoner, arrangementer og nyheter), se TfPs programside her på nupi.no.

Program

TfP-programmet er finanisert av Utenriksdepartementet.