Training for Peace 2011 - 2019 (TfP)

2010 - 2019 (Avsluttet) Prosjektnummer: RAF-11/0024
Forskningsprosjekt
Training for Peace er et internasjonalt program som bidrar til anvendt forskning og policyutvikling innen feltet fredsoperasjoner i Afrika.

Training for Peace (TfP) er et internasjonalt program som bidrar med kapasitetsbygging for fredsoperasjoner i Afrika. Siden 1995 har programmet gjennom ulike sivile samfunnsinstitusjoner jobbet for å øke kapasiteten til politi og sivilt personell i fredsoperasjonene til de Forente Nasjoner (FN) og Den afrikanske union (AU). TfP-programmet har gjennom trening, policystøtte og forskning bidratt aktivt med å fremme flere sider av fredsoperasjoners arbeid, inkludert viktige temaer som beskyttelse av sivilekvinner, fred og sikkerhet og ungdom, fred og sikkerhet.

NUPIs hovedansvar i programmet er forskning og støtte til policyutvikling i nært samarbeid med programmets afrikanske partnere: African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) og Institute for Security Studies (ISS). TfP-forskere på NUPI bidrar til utvikling av fredsoperasjoner og kunnskapsbygging om fredsoperasjoner i Afrika, spesielt angående politi og sivile aktører.  Videre bidrar NUPI med analyse av aktive fredsoperasjoner og den afrikanske sikkerhetsarkitekturen (APSA). NUPIs arbeid innenfor programmet prioriterer inkludering av kjønnsperspektiv i all analyse, policystøtte og kapasitetsbygging.


Fase V (2016-2019) konsoliderte verdien av TfP-programmet som en pålitelig partner for AU. I nært samarbeid med AU har programmet oppnådd betydelig suksess ved å bygge på tidligere prestasjoner og utvikle nye initiativer som bidrar til organisasjonens innsats for å skape et sikkert, stabilt og velstående Afrika.
I fase V bidro TfP NUPI på flere områder til TfP-programmets samlede støtte til AU. Denne støtten inkluderte bidrag til å generere kunnskap, samt støtte flere politiske prosesser, inkludert muliggjøring av støtte til utarbeidelsen av en ny doktrine for AUs fredsoperasjoner i tillegg til støtte i planleggingen og gjennomføringen av den årlige Civilian Strategic Support Group (CSSG). TfP NUPI støttet også utviklingen av AUs strategiske rammeverk og handlingsplan for fredsbygging, bidro til å generere kunnskap for AU ved å støtte forskningsstudier om effektiviteten av fredsoperasjoner, samt forsket på kvinners deltakelse og voldelige ekstremistgrupper i Mali.


Programmet gikk i 2020 inn i sin sjette fase. Les mer om den her.  
For å lære mer om programmet, besøk TfP sin eksterne hjemmeside. For oversikt over NUPIs arbeid med TfP (publikasjoner, arrangementer og nyheter), se TfPs programside her på nupi.no.

Program

TfP-programmet er finanisert av Utenriksdepartementet.

Publikasjoner

Publication

Assessing the Effectiveness of the United Nations Mission in Mali (MINUSMA)

2019
This report assesses the extent to which the UN Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) is achieving its current strategic ...
Publication : NUPI Policy Brief

The Civilian Casualty Tracking Analysis and Response Cell in the African Union Mission in Somalia: an emerging best practice for AU peace support o...

2019
The Civilian Casualty Tracking Analysis and Response Cell (CCTARC) tracks harm to civilians caused by the African Union Mission in Somalia’s (AMISOM) ...
Publication

Introduction: Rapid response mechanisms—strengthening defense cooperation and saving strangers?

2019
The track record of military rapid response mechanisms, troops on standby, ready to be deployed to a crisis within a short time frame by intergovernmental ...
Publication

Tangled up in glue: Multilateral crisis responses in Mali

2019
The track record of military rapid response mechanisms, troops on standby, ready to be deployed to a crisis within a short time frame by intergovernmental ...
Publication : ANTOLOGI

Multinational Rapid Response Mechanisms: From Institutional Proliferation to Institutional Exploitation

2019
The track record of military rapid response mechanisms, troops on standby, ready to be deployed to a crisis within a short time frame by intergovernmental ...
Publication

Conclusion: Military rapid response—from institutional investment to ad hoc solutions

2019
The track record of military rapid response mechanisms, troops on standby, ready to be deployed to a crisis within a short time frame by intergovernmental ...
Publication

Africa and UN Peace Operations: Implications for the Future Role of Regional Organisations

2019
Over the last decade and a half, Africa’s peace operations capacity has significantly increased. African states have deployed operations of their own ...
Publication : LEDER

Multinational rapid response mechanisms: Past promises and future prospects

2017
Military rapid response mechanisms are generally understood as troops that are on standby, ready to be deployed to a crisis within a short time frame. ...
Publication

The Role of the Civilian Component in African Union Peace Operations

2017
The role of civilians in African Union (AU) peace support operations (PSOs) is still not fully understood. As a result, civilian capacity development ...
Publication : NUPI Report

Strengthening the Peace and Governance Nexus within the African Union. Enhancing synergy between the African Governance Architecture (AGA) and the...

2017
The vision of the African Union (AU) is to achieve “an integrated, prosperous and peaceful Africa, driven by its own citizens and representing a dynamic ...
Publication : ARTIKKEL

Peace Enforcement in Africa: Doctrinal distinctions between the African Union and United Nations

2017
When the United Nations (UN) Security Council needs to authorize a peace enforcement operation in Africa, its partner of choice is the African Union (AU). ...
Publication : ANTOLOGI

The Future of African Peace Operations: From the Janjaweed to Boko Haram

2016
Facing threats ranging from Islamist insurgencies to the Ebola pandemic, African regional actors are playing an increasingly vital role in safeguarding ...
Publication : NUPI Working Paper

Measuring the Success of Peace Operations: Directions in Academic Literature

2016
  • Mateja Peter
This background paper examines how the academic literature has approached the question of success in peace operations. Here it should be noted that many ...
Publication : NUPI Working Paper

Gender Based Violence and Access to Justice: the Case of Ganta, Liberia

2016
Amongst the various civil and criminal issues plaguing post-war Liberia, Sexual and Gender Based Violence (GBV) is one of the most prominent. A number ...
Publication : ARTIKKEL

Towards More People-Centric Peace Operations: From ‘Extension of State Authority’ to ‘Strengthening Inclusive State-Society Relations

2015
Periods of conflict erode trust between national and local authorities and the people they govern, a trust that needs to be re-established. As peace operations ...
Publication

Europe’s Return to UN Peacekeeping in Africa? Lessons from Mali

2015
In a break from recent tradition, European member states are currently contributing significant military capabilities to a United Nations (UN) peacekeeping ...
Publication : MONOGRAFI

The UN at War: Peace Operations in a New Era

2018
This book is a critical political and institutional reflection on UN peace operations. It provides constructive suggestions as to how the UN and the international ...
Publication : Security in Practice

Prosjektleder

John Karlsrud

Forsker 1, leder for Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling

 

Temaer
Fredsoperasjoner  Afrika  FN  Konflikt  AU  Sikkerhetspolitikk  Forsvar
Deltakere

Eli Stamnes

Tidligere ansatt

Jenny Nortvedt

Tidligere ansatt

Ingvild Magnæs Gjelsvik

Tidligere ansatt

Mateja Peter

Tidligere ansatt

Eksterne

African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)

Institute for Security Studies (ISS)

Arrangementer