United Nations Peace Operations: Aligning Principles and Practice

NUPI-rapport
Themes
Internasjonale organisasjoner  Fredsoperasjoner  FN
Written by

Mateja Peter

Tidligere ansatt

Niels Nagelhus Schia

Seniorforsker, leder for Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar og leder for NUPIs forskningssenter for digitalisering og cybersikkerhet

 

Francesco Strazzari

Tidligere ansatt

John Karlsrud

Forsker 1, leder for Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling

 

Eli Stamnes

Tidligere ansatt

Ingvild Magnæs Gjelsvik

Tidligere ansatt

Randi Solhjell

Tidligere ansatt

Paul Troost

Tidligere ansatt

Lilly Pijnenburg Muller

Tidligere ansatt

Red.:

Mateja Peter

Tidligere ansatt