Karsten Friis

Seniorrådgiver, leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar

Karsten Friis er seniorrådgiver og leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar. Han er Cand. Polit. i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og har mastergrad i internasjonale relasjoner fra London School of Economics.

Friis har tidligere arbeidet for Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i Serbia, Montenegro og Kosovo, samt for Forsvaret i Oslo og i Kosovo. Friis er ekspert på sikkerhets- og forsvarspolitikk, internasjonale militære operasjoner, sivil-militære relasjoner, cybersikkerhet og politisk utvikling vest på Balkan.