Lars Gjesvik

Stipendiat

Lars Gjesvik er stipendiat tilknyttet NUPIs forskningssenter for digitalisering og cybersikkerhet, som en del av det tverrfaglige forskningsprosjektet GAIA.

Hans doktorgrad tar for seg samspillet mellom private selskaper og statlige interesser i det digitale rom. Ved å anvende teorier fra IR og politisk økonomi ser han på rollen teknologiselskaper spiller i å sette rammene for internasjonal politikk. Tidligere forskningsinteresser inkluderer offentlig-privat samarbeid innenfor cybersikkerhet, påvirkningskampanjer og nasjonale tilnærminger til cybersikkerhet.