Ledelsen

Publisert: 24. mars 2015

Direktør: Ulf Sverdrup

Forskningssjef: Ole Jacob Sending

Administrasjonssjef: Anne Kari Bråtveit Johansen

Kommunikasjonssjef: Åsmund Weltzien  

Lederne for forskningsgruppene:

Sikkerhet og forsvar: Karsten Friis

Russland, Asia og internasjonal handel: Kristin Fjæstad

Global orden og diplomatii: Morten S. Andersen

Fred, konflikt og utvikling: John Karlsrud

Ledelse