Forverrande levekår har utløyst protestane, men vil ei veksande økonomisk krise undergrave eller forsterke protestane på sikt? Ser vi konturane av ei post-islamistisk form for politisk mobilisering? Er dei sekteriske identitetane som har forma den politiske dynamikken i Irak og Libanon i ferd med å svekkjast? Kva rolle speler media og journalistar? Korleis påverkar konfliktar på den internasjonale arenaen protestane?

Sara Merabti Elgvin skal snakke om folkeleg mobilisering og presidentvalet i Algerie.

Khaled Zaza deler sjølvopplevde erfaringar frå protestane i Beirut.

Tine Gade skal snakke om Tripoli som sentrum for protestane i Libanon.

Kjetil Selvik diskuterer konsekvensar av protestane for Iran.

Dette seminaret blir arrangert i samband med prosjekta Hybrid paths to resistance in the Muslim world: Iraq, Lebanon, Libya and Mali og Journalism in struggles for democracy: media and polarization in the Middle East.

Vi serverer frukost frå 08.30!