Hopp til innhold
NUPI skole

Midtøsten og Nord-Afrika

Konfliktene og krisene i Midtøsten og Nord-Afrika står sentralt i NUPIs forskning på regionen.

Hvilken rolle fremvoksende stormakter spiller i disse konfliktene, og hvordan stormaktspolitikken påvirker dynamikken i regionen, er viktige spørsmål. Dette er også spørsmål som berører forhold andre steder i verden, særlig når det gjelder energi. Utviklingen i enkeltland som Egypt, Syria og Iran følges også tett, i tillegg til spørsmål knyttet til sikkerhetssituasjonen i området og hvordan denne blir påvirket av aktører og konflikter andre steder i Afrika.
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

The Big Man Muqtada al-Sadr: Leading the Street in Iraq under Limited Statehood

Artikkelen henter inspirasjon fra Marshall Sahlins begrep «stormann» for å forklare den sjia-geistlige Muqtada al-Sadrs evne til å vinne makt og innflytelse i irakisk politikk. Personlig autoritet er det ultimate kjennetegnet på en stormann, som mobiliserer sine tilhengere for å styrke sitt rennommé. I land hvor statens autoritet er tynnslitt, kan manøvrering gjennom uformelle kanaler være nøkkelen til politisk suksess. Muqtada al-Sadr har lent seg på en usedvanlig kombinasjon av egenskaper og ressurser for å bli en av de mektigste politiske spillerne i Irak. Vi ser tilbake på hans vei til toppen og studerer strategiene han har benyttet seg av for å samle autoritet i sin person. Artikkelen studerer deretter den sjia-geistliges svar på den folkelige protestbølgen feide over Sør-Irak i 2019. Den empiriske analysen viser at han snudde brått fra innledende støtte til åpen konfrontasjon med demonstrantene. Vi argumenterer for at skiftet representerer en trussel for Muqtadas prominente posisjon fordi det undergraver hans viktigste maktutøvelsesressurs som er evnen til lede gaten.

 • Regioner
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Fred, krise og konflikt
 • Konflikt
 • Sårbare stater
Third-World-Thematics_large.jpg
 • Regioner
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Fred, krise og konflikt
 • Konflikt
 • Sårbare stater
STATEISLAM-bilde_system_toppbilde.jpg
Forskningsprosjekt
2021 - 2025 (Pågående)

Reactions to state regulation of Islam in times of Daesh (STATEISLAM)

En viktig og så langt undervurdert konsekvens av ISIS sin fremvekst har vært at regjeringer i Midtøsten i senere år har økt kontrollen over den religiøse sfæren, moskeer og andre religiøse aktiviteter...

 • Security policy
 • Terrorism and extremism
 • The Middle East and North Africa
 • Conflict
 • Fragile states
 • Nation-building
 • Nationalism
 • Insurgencies
 • Human rights
 • Governance
 • Comparative methods
 • Security policy
 • Terrorism and extremism
 • The Middle East and North Africa
 • Conflict
 • Fragile states
 • Nation-building
 • Nationalism
 • Insurgencies
 • Human rights
 • Governance
 • Comparative methods
Hvor hender det?
Afghanarar har levd med invasjon og krig sidan 1979. Etter 20 år trekkje USA og NATO ut sine styrkar og Taliban festar igjen grepet. Korleis kunne...
 • Terrorism and extremism
 • NATO
 • The Middle East and North Africa
 • Conflict
Hvor hender det?
Afghanarar har levd med invasjon og krig sidan 1979. Etter 20 år trekkje USA og NATO ut sine styrkar og Taliban festar igjen grepet. Korleis kunne...
 • Terrorism and extremism
 • NATO
 • The Middle East and North Africa
 • Conflict
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Education as Activism in the Syrian Civil War

Grasrotmobilisering for utdanning i den syriske borgerkrigen gikk hånd i hånd med ambisjoner om politisk endring. Artikkelen forklarer hvorfor utdanning egner seg til aktivisme under ekstreme forhold.

 • Regioner
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Fred, krise og konflikt
 • Humanitære spørsmål
 • Konflikt
 • Sårbare stater
Education-as-activism-in-the-syrian-civil-war_large.png
 • Regioner
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Fred, krise og konflikt
 • Humanitære spørsmål
 • Konflikt
 • Sårbare stater
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Education Activism in the Syrian Civil War:Resisting by Persisting

Artikkelen analyserer utdanningsaktivisters motstandskraft i krigssituasjoner basert på livshistorieintervjuer med syrere som deltok i grasrotmobilisering for utdanning etter opprøret i 2011. Den undersøker aktivistenes forståelse av skolens betydning under ekstreme forhold og hvordan den hjelper dem å holde ut. Intervjuene viser at aktivistene tenker på utdanning som et middel for å motstå undertrykkelse og endre samfunnet på sikt. Deres motstandskraft er med andre ord forbundet med politiske målsettinger. Artikkelen argumenterer for å tenke på utdanning som en form for politisk motstand, fundert på troen om at det er mulig å gjennomføre endringer over tid. Aktivistene trekker linjer mellom egne erfaringer på skolen, tanker om fremtiden og årsakene til at de mobiliserer for utdanning. Når situasjonen i det nåtidige forverres, beholder enkeltmennesker motivasjonen ved å projisere fruktene av sitt arbeid frem i tid.

 • Regioner
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Fred, krise og konflikt
 • Humanitære spørsmål
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Opprørsgrupper
Comparative-education-review_large.gif
 • Regioner
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Fred, krise og konflikt
 • Humanitære spørsmål
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Opprørsgrupper
Arrangement
10:00 - 11:30
Salongen (første etasje)
Engelsk
Arrangement
10:00 - 11:30
Salongen (første etasje)
Engelsk
23. nov. 2021
Arrangement
10:00 - 11:30
Salongen (første etasje)
Engelsk

Humanitær hjelp i Syria: FN og rolla til stormaktene

Kva for nokre humanitære behov har folket i Syria no? Og korleis kan det internasjonale samfunnet best hjelpe?

Forskningsprosjekt
2021 - 2024 (Pågående)

Russian Repertoires of Power in the MENA region (RUSMENA)

Hovedmålet med RUSMENA-prosjektet er å kartlegge hvordan russiske maktpraksiser har påvirket utviklingen i Midtøsten og Nord-Afrika (MENA-regionen) i perioden mellom 2011 og 2021....

 • Security policy
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • The Middle East and North Africa
 • Conflict
 • Energy
 • Security policy
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • The Middle East and North Africa
 • Conflict
 • Energy
Publikasjoner
Publikasjoner

Faktaark om klima, fred og sikkerhet i Sahel (engelsk versjon)

Sahel-regionen er svært utsatt for klimaendringer. Klimaendringene vil ha forskjellig innvirkning over hele regionen på bakgrunn av nasjonale og lokale faktor. Regionen vil gradvis bli varmere, med noen områder påvirket av økt, men uregelmessig nedbør. Varmere temperaturer og uregelmessig nedbør gjør årstidene ustabile, og menneskene som er arbeider ut ifra tørketid og flom, sårbare. I sammenheng med sosiale, lkonomiske og politiske faktorer kan disse forverre eksisterende sårbarheter og øke risikoen for voldelig konflikt. • Endrede nedbørs og sesongmønstre kan noen ganger lede eller bygge opp under voldelig konflikt som pågår på bakgrunn av ujevnt fordelte ressurser. Kvinner og jenter er spesielt sårbare. I Sahel kan klimaendringer øke risikoen for sammenstøt mellom pastoralister og bønder om tilgang til vann og beite. • Katastrofer uten forvarsel og mer langsiktig klimaendringer kan tvinge folk på flukt, enten midlertidig eller permanent. Grupper som er drevet på flukt grunnet klimaendringer slutter seg til grupper som allerede er drevet på flukt grunnet væpnet konflikt. Migrasjon er en viktig tilpasningsstrategi, men den kan føre til konflikt mellom verts- og migrantsamfunn. • Katastrofer og klimaendringer ødelegger motstandsdyktigheten, noe som øker sårbarheten til samfunn. Dette kan gjøre gruppene sårbare ovenfor væpnede grupper og eliter som ønsker å utnytte disse samfunnene for egen vinning. Noen væpnede grupper rekrutterer fra lokalsamfunn som har blitt påvirket av klimaendringer. I tillegg kan lokale militser eskalere mulige konflikter mellom bønder og pastoraliser.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Klima
 • FN
 • Sikkerhetspolitikk
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Klima
 • FN
Publikasjoner
Publikasjoner

Faktaark om klima, fred og sikkerhet i Sahel (fransk versjon)

Sahel-regionen er svært utsatt for klimaendringer. Klimaendringene vil ha forskjellig innvirkning over hele regionen på bakgrunn av nasjonale og lokale faktor. Regionen vil gradvis bli varmere, med noen områder påvirket av økt, men uregelmessig nedbør. Varmere temperaturer og uregelmessig nedbør gjør årstidene ustabile, og menneskene som er arbeider ut ifra tørketid og flom, sårbare. I sammenheng med sosiale, lkonomiske og politiske faktorer kan disse forverre eksisterende sårbarheter og øke risikoen for voldelig konflikt. • Endrede nedbørs og sesongmønstre kan noen ganger lede eller bygge opp under voldelig konflikt som pågår på bakgrunn av ujevnt fordelte ressurser. Kvinner og jenter er spesielt sårbare. I Sahel kan klimaendringer øke risikoen for sammenstøt mellom pastoralister og bønder om tilgang til vann og beite. • Katastrofer uten forvarsel og mer langsiktig klimaendringer kan tvinge folk på flukt, enten midlertidig eller permanent. Grupper som er drevet på flukt grunnet klimaendringer slutter seg til grupper som allerede er drevet på flukt grunnet væpnet konflikt. Migrasjon er en viktig tilpasningsstrategi, men den kan føre til konflikt mellom verts- og migrantsamfunn. • Katastrofer og klimaendringer ødelegger motstandsdyktigheten, noe som øker sårbarheten til samfunn. Dette kan gjøre gruppene sårbare ovenfor væpnede grupper og eliter som ønsker å utnytte disse samfunnene for egen vinning. Noen væpnede grupper rekrutterer fra lokalsamfunn som har blitt påvirket av klimaendringer. I tillegg kan lokale militser eskalere mulige konflikter mellom bønder og pastoraliser.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Klima
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN
 • Sikkerhetspolitikk
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Klima
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN
51 - 60 av 350 oppføringer