Hopp til innhold
NUPI skole

Sør- og Mellom-Amerika

NUPIs forsking på Sør- og Mellom-Amerika har fokusert på internasjonalt samarbeid om fred og konflikt, samt miljøstyring.

Demokratiene i regionen møter utfordringer både på hjemmebane og globalt, og politisk stabilitet er et gjennomgående tema for forskningstemaene våre. Norges forhold til landene i regionen er en viktig del av forskningen vår.
Bildet viser et cog-ship til havs
Senter

Senter for forskning på havpolitikk (COG)

 • Security policy
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • Asia
 • North America
 • South and Central America
 • The Arctic
 • Climate
 • Oceans
 • Governance
 • Historical IR
 • Security policy
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • Asia
 • North America
 • South and Central America
 • The Arctic
 • Climate
 • Oceans
 • Governance
 • Historical IR
Hvor hender det?
Hvem er president i Venezuela? Opposisjonspolitiker Juan Guaidó mener det er ham, men Nicolás Maduro, som har vært president de siste seks årene, ser...
 • Economic growth
 • South and Central America
 • Humanitarian issues
 • Conflict
 • Energy
 • Human rights
Hvor hender det?
Hvem er president i Venezuela? Opposisjonspolitiker Juan Guaidó mener det er ham, men Nicolás Maduro, som har vært president de siste seks årene, ser...
 • Economic growth
 • South and Central America
 • Humanitarian issues
 • Conflict
 • Energy
 • Human rights
Bildet viser Luciakammen på Svalbard
Forskningsprosjekt
2018 - 2024 (Pågående)

The Lorax Project: Understanding Ecosystemic Politics (LORAX)

Deler regional politikk rundt økosystemer som krysser landegrenser viktige likheter? Og er det spesielle trekk som skiller denne regionale politikken fra global politikk?...

 • Diplomacy
 • Russia and Eurasia
 • South and Central America
 • The Arctic
 • Climate
 • Oceans
 • Governance
 • International organizations
 • Diplomacy
 • Russia and Eurasia
 • South and Central America
 • The Arctic
 • Climate
 • Oceans
 • Governance
 • International organizations
Nyheter
Nyheter

Frykten for Bolsonaro

Brasils nye president kan skape utfordringer også for Norge, skriver NUPI-direktør Ulf Sverdrup i denne DN-kronikken.

 • Utenrikspolitikk
 • Sør- og Mellom-Amerika
 • Styring
Bildet viser Brasils president Jair Bolsonoro
Hvor hender det?
På drøyt 10 år har det politiske kartet over Latin-Amerika skiftet farge fra rødt til blått. Når Jair Bolsonaro tar over som president i Brasil ved nyttår,...
 • Economic growth
 • South and Central America
 • Governance
Hvor hender det?
På drøyt 10 år har det politiske kartet over Latin-Amerika skiftet farge fra rødt til blått. Når Jair Bolsonaro tar over som president i Brasil ved nyttår,...
 • Economic growth
 • South and Central America
 • Governance
Research Project
2018 - 2023 (Avsluttet)

Nettverk for forskning på fredsoperasjoners effektivitet (EPON)

NUPI har sammen med 40 partnere over hele verden etablert et internasjonalt nettverk for å forske på fredsoperasjoners effektivitet....

 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Development policy
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • The Middle East and North Africa
 • Africa
 • Asia
 • North America
 • South and Central America
 • Peace operations
 • Humanitarian issues
 • Conflict
 • International organizations
 • The EU
 • AU
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Development policy
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • The Middle East and North Africa
 • Africa
 • Asia
 • North America
 • South and Central America
 • Peace operations
 • Humanitarian issues
 • Conflict
 • International organizations
 • The EU
 • AU
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Kvifor forhandle fred? Ein analyse av forhandlingsstart i den væpna konflikten i Colombia

Konflikten i Colombia har i mange tiår vore tilsynelatande uløyseleg. Trass i mange fredsforsøk har den alltid blussa opp att. I denne artikkelen forsøker eg å forklare starten på forhandlingane i 2012 mellom den colombianske staten og FARC, den største geriljagruppa i landet. Drange hevdar den fundamentale forklaringa på at dei nådde forhandlingsbordet, ligg i den militære svekkinga av FARC på 2000-talet, som gjorde at geriljagruppa gradvis såg det naudsynt, for i det minste å nå nokre av måla sine, å slutte konflikten gjennom forhandlingar. Den nest viktigaste faktoren er endringa i leiarskapet i Colombia, der den nyvalde presidenten Juan Manuel Santos i 2010 såg ei politisk løysing som mogleg og meir attraktiv enn forgjengaren og tok pragmatiske grep for å skape ein levedyktig prosess. Også tredjepartar bidrog til sjølve gjennomføringa av ein trygg og hemmeleg prosess samt til tillit til prosessen. Forhandlingsstart i 2012 vert – ved bruk av structured focused comparison – samanlikna med fredsdialogen i Caguán (1999–2002) mellom dei same partane, der partane ikkje byrja forhandlingar. Case-studiar som denne kan hjelpe oss å forstå dynamikkar bak kvifor væpna aktørar vel ei politisk løysing på ein væpna konflikt. Forhandlingsstart, som Drange analyserer, må ikkje likestillast med fredsavtale eller slutten på konflikten, men kan gje oss viktige svar på kor væpna aktørar sin motivasjon til å forhandle kjem frå, og under kva tilhøve denne motivasjonen kan bringe partane til forhandlingsbordet.

 • Diplomati
 • Sør- og Mellom-Amerika
 • Konflikt
 • Styring
 • Diplomati
 • Sør- og Mellom-Amerika
 • Konflikt
 • Styring
Nyheter
Nyheter

Skatt er den nye kvinnekampen

Det er nå økt oppmerksomhet omkring hvordan skatteregimer og kapitalflukt påvirker kvinners liv. I forbindelse med at kampen mot ulovlig kapitalflyt tolkes i et menneskerettighetsperspektiv, får skattespørsmål også relevans opp mot likestillingsproblematikk og kvinners rettigheter.

 • Internasjonal økonomi
 • Økonomisk vekst
 • Utviklingspolitikk
 • Afrika
 • Sør- og Mellom-Amerika
31 - 40 av 107 oppføringer