Bildet viser et cog-ship til havs
Foto: Thrago/Creative Commons/CC BY 2.0

Senter for forskning på havpolitikk (COG)

Forskningssenter

Politikken som utspiller seg rundt havet har stor betydning for Norge, som styrer hav som er seks ganger større enn landmassen vår.

  • PS! Denne siden blir ikke oppdatert. For nye publikasjoner, arrangementer og nyheter, besøk den engelske versjonen av prosjektsiden her.

Hav blir ofte analysert med henblikk på miljøpolitikk, økonomisk potensial eller sikkerhetsdynamikker. Men det knytter seg komplekse problemstillinger til dette. Saker som maritime intervensjoner i Sørkinahavet, piratvirksomhet, offentlig-privat samarbeid om «blå økonomi» og forhindring av plastforurensning ligger i skjæringspunktet mellom økonomi, miljø og sikkerhet, og krever mer forskning som kan belyse hvordan verdens hav styres - og kan styres bedre.

NUPIs Centre for Ocean Governance (COG) fokuserer på disse komplekse og ofte uformelle vekselvirkningene på tvers av tematiske områder og aktører som former styringen av hav. Nettopp dette fokuset supplerer et norsk ekspertmiljø som er sterkt på temaspesifikke maritime rettsordninger og naturvitenskap.

Målet vårt er å levere forskning av høy kvalitet og fasilitere politikkdiskusjoner og offentlig debatt om:

Havdiplomati

Våre forskere søker å forstå hvorfor og hvordan diplomati og ekspertkunnskap former utfallene av global styring av havene - og hvorfor disse utfallene av og til ikke blir vellykkede. Denne delen av forskningen tar sikte på å gi råd om hvordan politikkutforming knyttet til hav kan bli enda bedre og hvordan ressursene og ekspertisen til ikke-statlige aktører kan bidra til ansvarlig global styring av offentlige ressurser.

Geopolitikk og sikkerhetsstyring av havet

Vi forsker på hvordan ulike lands geopolitiske ambisjoner og ikke-stattlige selskaper og policy-nettverk som disse landene er koblet til, former politiske relasjoner rundt verdens hav. COG har landspesifikk ekspertise på blant andre Russlands, USAs, Kinas, Japans og Brasils havpolitikk.

Komparativ og historisk forskning

Vi jobber med systematiske studier som tar for seg de lange linjene som har gjort havene til interessepunkt for internasjonale relasjoner og bredere nettverk (mellom stater og ikke-statlige aktører) som former politikken tilknyttet regionale havområder.

NUPI-forskerne tilknyttet senteret er:


Nyheter

News

NUPI tildelt finansiering for fem forskningsprosjekter fra Norges forskningsråd

December 16, 2020

Norges forskningsråd finansierer fem nye NUPI-ledede prosjekter.

News
Bildet viser en isbjørn som svømmer i havet

– Øk satsningen på arktisk diplomati

November 12, 2020

Hvordan vil den nye Biden-administrasjonen påvirke politikken i Arktis? Selv om Arktis som region nok ikke vil prioriteres i Bidens plan for de første hundre dagene, kan vi vente oss viktige endringer i regionen. 

News

Prestisjefylt ERC-finansiering til Elana Wilson Rowe – ‘Et veldig viktig prosjekt’

July 27, 2018

Det europeiske forskningsrådet (ERC) deler årlig ut ‘Starting grants’ til forskere tidlig i karriereløpet. 27. juli ble det klart at 403 forskere får slik finansiering i år, og at NUPIs Elana Wilson Rowe er en av dem.

Sikkerhet i Arktis: kaldere fronter i varmere klima

February 17, 2023

Hvordan håndtere sikkerhetspolitiske spørsmål i en region preget av klimaendringer og geopolitiske utfordringer? Det har et knippe forskere sett nærmere på i en rykende fersk rapport.

Publikasjoner

Publication : Leder
Norge-er-en-stormakt-innen-havforskning_large.png

Norge er en stormakt innen havforskning - FNs tiår for havforskning må gi et ytterligere løft

2021
Tilstanden i verdenshavene er på dagsordenen. Klimaendringer, forurensing, overbeskatning av ressurser og andre problemer krever mer og bedre forskning ...
Publication : Rapport
Screenshot 2022-10-04 at 12.32.05.png

The challenge of IUU fishing in West Africa and The PotentialTechnology Solutions: An analysis of international cooperationprojects in Ghana and Gu...

2022
Illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing is a social, economic and environmental problem. It undermines management and drives the depletion ...
Publication : Chapter

A Governance and Risk Inventory for a Changing Arctic

2021
Elana Wilson Rowe, Ulf Sverdrup, Karsten Friis, Geir Hønneland og Mike Sfraga advarer i dette kapitlet mot å anse konflikt- og samarbeidstrender i Arktis ...
Publication : Rapport

China in the Sustainable Development Agenda: Key environmental issues and responses

2020
Kina hanskes med veldig alvorlig forurensing og ikke bærekraftig bruk av mange naturressurser. Miljøspørsmål knyttet til luft, grunn og hav har fått ølende ...
Publication : Rapport

A Governance and Risk Inventory for a Changing Arctic

2020
Myndighetspersoner, militære ledere og politiske observatører har påpekt fremveksten av en ny global stormaktsrivalisering mellom USA, Russland og Kina, ...
Publication

Mind the Gap: National Views of the Free and Open Indo-Pacific

2019
Japan has played an intrinsic role in formulating and promoting the concept of a “Free and Open Indo-Pacific” (FOIP) by making its version a core element ...
Publication

Improving Future Ocean Governance – Governance of Global Goods in an Age of Global Shifts

2019
Japan’s G20 presidency in 2019 will take the lead in promoting environmentally sustainable economic growth and the UN Sustainable Development Goals (SDGs). ...
Publication : NUPI Policy Brief

The Arctic Council and US domestic policymaking

2019
One widely recognized achievement of the Arctic Council and its various working groups has been the production of collectively generated assessments on ...
Publication : MONOGRAFI

Arctic Governance: Power in cross-border cooperation

2018
This book seeks to pose and explore a question that sheds light on the contested but largelyl cooperative nature of Arctic governance in the post Cold-War ...
Publication

Private force and the emergence of the international system

2016
This chapter deals with the importance of private force to the early emergence and spread of the international system. It discusses how varieties of ...
Publication : ARTIKKEL

Kaperne kommer!

2011
I en kommentar i Aftenposten i februar sammenlignet Inger Anne Olsen dagens sjørøveri utenfor Somalia med kapervirksomhet utenfor norskekysten under Napoleonskrigene, ...
Publication : Rapport
Screenshot 2023-02-16 at 17.15.47.png

Navigating Breakup: Security realities of freezing politics and thawing landscapes in the Arctic

2023
Russlands storoffensiv i Ukraina i februar 2022 påvirket umiddelbart arktisk sikkerhet og samarbeid, både på regionalt og internasjonalt plan. Den arktiske ...
Publication
European Journal of International Relations - cover.jpeg

Space, nature and hierarchy: the ecosystemic politics of the Caspian Sea

2022
Antropocen, menneskets tidsalder, har ført til skjerpet innsats for forvaltningen av verdens økosystemer. Disse økosystemene forholder seg ikke til landegrenser, ...
Publication
npsa_31_2.largecover.png

Considering ecological security from the perspective of Arctic ecosystemic politics

2023
This brief essay is part of a book forum on Matt McDonald's book (2021) presenting the idea of ecological security. In the essay, I reflect on progress ...
Publication
GQS thumbnail (002).jpeg

Ecosystems and Ordering: Exploring the Extent and Diversity of Ecosystem Governance

2023
This article argues that, to grasp how global ordering will be impacted by planetary-level changes, we need to systematically attend to the question of ...

Prosjekter

Project : Forskningsprosjekt

Empires, Privateering and the sea

EMPRISE fokuserer på rollen sjømakt spilte for imperie- og statsdannelsesprosesser i perioden 1500-1856.
Project : Forskningsprosjekt
Bildet viser Luciakammen på Svalbard

The Lorax Project: Understanding Ecosystemic Politics

Deler regional politikk rundt økosystemer som krysser landegrenser viktige likheter? Og er det spesielle trekk som skiller denne regionale politikken fra global politikk?
Project : Forskningsprosjekt
Bildet viser KNM Steil under Arctic Hawk 2019

Revitalizing Transatlantic Maritime Security

Dette prosjektet vil generere konkrete forslag til løsninger, med fokus på det maritime domenet. Prosjektet skal undersøke hvordan USA og Europa, og spesielt Norge, gjennom en tilpasset arbeidsfordeling kan utnytte sine militære ressurser på en mer effektiv måte, samtidig som man tydeliggjør overfor egen befolkning at alle de allierte drar sin del av lasset. Dette vil også bidra til å belyse behovene tilknyttet alliansens maritime strategi, som sist ble oppdatert i 2011 og som igjen bør overhales.
Project : Research Project

Great Powers and Arctic Politics

GPARC analyser hvordan stormakter (USA, Russland og Kina) forholder seg til maritim politikk i Arktis.

Senterleder:

Temaer
Hav  Styring  Utenrikspolitikk  Sikkerhetspolitikk  Klima  Arktis  Russland og Eurasia  Sør- og Mellom-Amerika  Asia  Europa  Nord-Amerika  Diplomati  Historisk IR
Arrangementer
man. 2 nov. 2020
Event
Time: 12:00 Europe/Oslo
Location: Webinar

Eit styrkt havrelatert samarbeid mellom Noreg og Kina

Kva moglegheiter gir havet oss? Og kva utfordringar står havet i verda overfor? Dette webinaret presenterer rapporten “Building a Sustainable Ocean Economy for ” China” som ser nærare på korleis Kina og Noreg kan samarbeide om havrelaterte tema.

man. 17 jun. 2019
Event
Time: 08:30 Europe/Oslo
Location: NUPI

Styring av havet i ei tid med store globale endringar

Korleis kan vi sikre at hava blir styrte på ein sikker og berekraftig måte? Korleis kan kyststatar som Noreg bruke hava for å auke den økonomiske veksten sin? Velkommen til seminar og lansering av NUPIs nye senter for forsking på havpolitikk.