Karsten Friis

Seniorforsker, leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar

Karsten Friis er seniorforsker og leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar. Han har PhD fra Groningen universitet og mastergrad i internasjonale relasjoner fra London School of Economics. 

Friis har tidligere arbeidet for Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i Serbia, Montenegro og Kosovo, samt for Forsvaret i Oslo og i Kosovo. Friis er ekspert på sikkerhets- og forsvarspolitikk, internasjonale militære operasjoner, sivil-militære relasjoner, cybersikkerhet og politisk utvikling vest på Balkan.