Karsten Friis

Seniorforsker, leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar

Karsten Friis er seniorforsker og leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar.

Han har en PhD fra Universitetet of Groningen, en Cand. Polit fra Universitetet i Oslo og en MSc fra London School of Economics. Friis var politisk rådgiver for OSSE-sendelaget i Serbia fra 2004 til 2007, og før dette jobbet han for i OSSE i Montenegro i 2001 og i Kosovo i 1999. Friis var også en del av EUs spesialutsending Miroslav Lajcaks team for folkeavstemning om uavhengighet i Montenegro i 2006. I tillegg har Friis jobbet i Forsvaret og tjenestegjort for NATO/KFOR i Kosovo.

Friis’ ekspertiseområder er sikkerhets- og forsvarspolitikk, internasjonale militæroperasjoner, sivil-militære forhold, nordisk sikkerhet, cybersikkerhet og Vest-Balkan.