Kristin Haugevik

Seniorforsker | Leder, forskningsgruppen for global orden og diplomati

Kristin Haugevik er seniorforsker ved NUPI og leder for forskergruppen Global orden og diplomati. Haugevik har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2014). På NUPI jobber hun særlig med mellomstatlig samarbeid og diplomati, europeisk og transatlantisk sikkerhetspolitikk og norsk og britisk utenrikspolitikk.

Utvalgte, nye publikasjoner:
2018: Special Relationships in World Politics. (monografi). Routledge: New International Relations.
2017: Diplomacy through the back door: Norway and the bilateral route to EU decision-making. Global Affairs, 3(3): 277-291.
2017: Hva betyr brexit for utenforlandet Norge? Internasjonal Politikk, 75(2): 152-166.