Kristin Haugevik

Seniorforsker

Kristin Haugevik er seniorforsker i Forskningsgruppen for Global orden og diplomati. Haugevik har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2014). På NUPI jobber hun særlig med mellomstatlig samarbeid og diplomati, europeiske og transatlantiske relasjoner og norsk, nordisk og britisk utenrikspolitikk.

Siste vitenskapelige publikasjoner:

Fullstending publikasjonsliste her