Morten Skumsrud Andersen

Seniorforsker

Morten Skumsrud Andersens forskning dreier seg om temaer knyttet til internasjonale relasjoner i et historisk lys - særlig om hierarkier og imperier. I tillegg fokuserer Andersen på konseptanalyse, og har en overgripende interesse for spørsmål knyttet til sosialteori og vitenskapsfilosofi. Han har også arbeidet med moderne statsdannelse og internasjonale organisasjoner.

Andersen fullførte sin doktorgradsavhandling ved London School of Economics (LSE), med tittel: ‘A Genealogy of the Balance of Power – Its Uses and Effects’, i 2016. Her undersøker han historien bak kontekstuell og praktisk bruk av maktbalansebegrepet blant beslutningstakere og i den offentlige sfære fra tidlig moderne tid frem til i dag.