Morten Skumsrud Andersen

Seniorforsker | Gruppeleder, Forskningsgruppen for global orden og diplomati

Morten S. Andersen er seniorforsker og leder for Forskningsgruppen for global orden og diplomati. I tillegg til teori og metodologi, handler forskningen hans om hvordan maktrelasjoner mellom stater har utviklet seg og blitt legitimert over tid. Her studerer Andersen særlig hierarkier og imperier, og internasjonal begrepshistorie.

Han er for tiden med i prosjektet A Conceptual History of International Relations (CHOIR). Disse forskningsområdene bruker Andersen også i en analyse av Colombiansk utenrikspolitikk og global orden i prosjektene Undermining Hegemony og Evaluating Power Political Repertoires (EPOS), og i analyser av utenlandske oppkjøp og investeringer i prosjektet Consequences of Investments for National Security (COINS).

I 2016 forsvarte Andersen doktorgraden sin, “A Genealogy of the Balance of Power”, ved London School of Economics and Political Science (LSE). I den skrev han historien om hvordan begrepet “maktbalanse”, som i utgangspunktet ble benyttet til å forsvare ideen om en slags europeisk republikk, over tid undergravde tanken om et “internasjonalt samfunn” og heller ble brukt til å fremme en visjon av internasjonal politikk hvor egenrådige stater er i sentrum. Andersen viser her hvordan begrepets uklare oprinnelse og historien om hvordan det siden har blitt brukt definerer parametrene for dagens debatter om «maktbalanse» i internasjonale relasjoner.