Under en konferanse tidligere i desember organisert av den ungarske staten, hvor temaet var forfulgte kristne, uttalte Ungarns statsminister Viktor Orbán at det var Ungarns plikt å hjelpe kristne i andre land. Ungarns bistandsapparat har jobbet aktivt for å hjelpe kristne i Midtøsten og Afrika.

Parallelt snakker Orbán om at et ekte Europa er et kristent Europa.

Den samme talen om kristendom ser vi hos myndighetene i Russland og i Polen. Fellestrekket er interessant, og viser hvordan den nasjonalkonservative vendingen internasjonalt, og i Europa, Russland og USA især, går på tvers av strategiske interesser. Russland og Polen har tross alt ikke et godt forhold – polske myndigheter ser på Russland som en eksplisitt trussel.

Men det nasjonalkonservative verdigrunnlaget har myndighetene til felles. Kristendom, nasjon, familien og ‘anti-kjønnsideologi’ står sentralt i det nye statlige selvbildet.

Dette er første avsnitt i en kronikk Minda Holm har skrevet for Dagsavisen. Hele teksten leser du gratis på Dagsavisens nettsider.

Andre kronikker av Minda Holm: