Hopp til innhold
NUPI skole

KRONIKK: Ytre høyre normaliseres

Det ytre høyre normaliseres - også i Norge, skriver Minda Holm i Dagsavisen.
Bildet viser Ungarns statsminister Viktor Orban

OMFAVNER NASJONALKONSERVATISME: Ungarns statsminister Viktor Orbán på vei ned fra scenen etter å ha holdt tale under en konferanse i Roma i februar om «nasjonalkonservatisme». Konferansen er et godt eksempel på normaliseringen av ytre høyre, skriver Minda Holm.

Foto: NTB Scanpix

OMFAVNER NASJONALKONSERVATISME: Ungarns statsminister Viktor Orbán på vei ned fra scenen etter å ha holdt tale under en konferanse i Roma i februar om «nasjonalkonservatisme». Konferansen er et godt eksempel på normaliseringen av ytre høyre, skriver Minda Holm.

Foto: NTB Scanpix

(Dagsavisen): I starten av februar møttes europeiske politikere og amerikanske, israelske og europeiske intellektuelle for å snakke om «Gud, ære, land: Ronald Reagan, Pave Johannes Paul II, og nasjonenes frihet». Møtet fant sted i Roma, og var organisert av den nyetablerte amerikanske «Edmund Burke-stiftelsen».

Møtet var det andre i en konferanseserie med tittel «Nasjonalkonservatisme». Hovedtaler var Ungarns statsminister, Viktor Orbán. Samlingen illustrerer de stadig mer flytende grensene mellom de såkalte «nasjonalkonservative» og det «ytre høyre».

Før jeg vender tilbake til konferansen, vil jeg derfor her gjerne foreta en rask begrepsavklaring.

I forskningslitteraturen er det vanlig å skille mellom henholdsvis det ekstreme høyre og det radikale høyre, som til sammen utgjør ytre høyre. Ytre høyre er da forstått som de som står til høyre for sentrumshøyre. I tillegg brukes betegnelsen «høyrepopulisme» for å favne de aktørene som kan sies å basere seg på et klart skille mellom et nasjonalt «oss» kontra et annet «dem».

Det ekstreme høyre er de som avviser demokratiets prinsipper om flertallsstyre og folkesuverenitet, og som tidvis, men ikke nødvendigvis, forbindes med vold. Den nordiske motstandsbevegelsen er et eksempel på det ekstreme høyre, fascismen er et annet.

Det radikale høyre er derimot de som søker politisk makt gjennom ordinære kanaler: de avviser det liberale demokratiet, men ikke demokratiet som sådan.

Dette er første del av en kronikk Minda Holm har skrevet for Dagsavisen. Hele teksten leser du gratis på Dagsavisens nettsider.

Andre kronikker av Minda Holm:

Temaer

  • Nasjonalisme