I tillegg til en rekke seminarer, har Konsortiets forskere publisert flere interessante artikler, bokkapitler og rapporter i 2021.

Våre forskere var også sterkt tilstede i den offentlige debatten om dagsaktuelle temaer.

Fremmedkrigere i Ukraina

22. mars arrangerte Konsortiet et seminar om ekstreme fremmedkrigere i Ukraina. I løpet av det siste tiåret har 17 000 personer, hovedsakelig russere, men også opp mot 1000 personer fra Vesten deltatt i krigen i Ukraina. For å se nærmere på hvor disse fremmedkrigerne er nå og hva de har gjort etter Ukraina inviterte vi Thomas Hegghammer fra FFIKacper Rekawek fra C-REX ved UiO og Konsortiets faglige leder Tore Bjørgo.

Seminaret ble strømmet direkte på NUPI’s YouTube-kanal her:Lansseringsseminar: 20 år etter 9/11

15. september hadde Konsortiet gleden av å invitere til lanseringsseminar i anledning utgivelsen av fokusnummeret av tidsskriftet Internasjonal Politikk «20 år etter 9/11» redigert av Rita Augestad Knudsen og Ole Martin Stormoen, med bidrag fra Julie WilhelmsenAnders RomarheimCecilie HellestveitGro NystuenHalvard Leira og Benjamin de Carvalho. Fokusnummeret av IP kan du lese her.

Seminaret kan du se på NUPI’s YouTube-kanal:Samtalen er også tilgjengelig som podkast her:

Teknologiens rolle i voldelig ekstremisme og terrorisme

29. september inviterte vi til seminar med Ryan ScrivensVivek Venkatesh og Lydia Khalil for å snakke om hvilken rolle teknologi spiller i voldelig ekstremisme og terrorisme. Moderator og innleder Truls H. Tønnessen ledet den påfølgende debatten.

Seminaret kan du se på NUPI’s YouTube-kanal: