Halvard Leira

Forsker I

Hovedområder i Halvard Leiras forskning er utenrikspolitikk og diplomati, med særlig vekt på Norge. Han har også forsket på internasjonale relasjoner i et historisk perspektiv og internasjonal teori. Leira fullførte doktorgraden sin i mai 2011. Avhandlingens tittel er «The Emergence of Foreign Policy: Knowledge, Discourse, History». 

 • Publikasjon : Academic chapter/article/Conference paper

  The value of diplomatic history in a changing world

  I dette kapittelet argumenter jeg for at diplomatisk historie kan gi oss verdifulle innsikter i en omskiftelig tid. Den gir ikke utvetydige og enkle lærdommer og analogier, men påminner oss om usikkerhet og mulighetene for ulike utviklingsbaner.
 • Nyheter

  NUPI-forskar Halvard Leira i redaktørkollegiet for "European Journal of International Relations"

  24.01.2022
  Tidsskriftet EJIR får nytt redaktørkollegium, og forskar 1 Halvard Leira er med på laget.
 • Nyheter

  NUPI-forskar Halvard Leira i redaktørkollegiet for "European Journal of International Relations"

  24.01.2022
  Tidsskriftet EJIR får nytt redaktørkollegium, og forskar 1 Halvard Leira er med på laget.
 • Nyheter

  Nytt Internasjonal Politikk ute: 20 år etter 9/11

  Hva har 11. september og den påfølgende krigen mot terror gjort med forholdet mellom USA og Russland, faget internasjonal politikk, og folkeretten? Et nytt fokusnummer av Internasjonal Politikk dykker ned i disse spørsmålene. 
 • Nyheter

  Kronikk: Hva er grensene for beskyttelsesplikt?

  Vi vil hevde at en rimelig juridisk fortolkning og normativ vurdering tilsier at Norge bør gjøre sitt ytterste for å få evakuert flest mulig av lokalt ansatte fra Afghanistan snarest. Det er ingen tid å miste, skriver Halvard Leira og Nina Græger.
 • Publikasjon : Academic article

  The Intercity Origins of Diplomacy: Consuls, Empires, and the Sea

  Bydiplomati er et ganske nytt tema i studiet av diplomati, og mange vil hevde, et ganske nylig empirisk fenomen. En kontrast til dette kan gjøres være å peke på hvordan den påståtte opprinnelsen til diplomati i gresk antikk var bysentrert, på samme måte som de tidligste formene for renessansediplomati...
 • Publikasjon : Academic chapter/article/Conference paper

  Afterword: Gendering the Brand

  En potensielt produktiv tilnærming til debattene om nation-branding og offentlig diplomati er å betrakte dem begge underordnet de bredere motivasjonene status, prestisje og omdømme. På den ene siden understreker en slik tilnærming hvordan innenrikspolitikk kan forme status-søking og hvordan den innenlandske...
 • Publikasjon : Academic chapter/article/Conference paper

  Inter-governmentality: A framework for analysis

  Dette kapittelet utforsker den analytiske verdien av "governmentality" når det brukes på interaksjoner mellom politiske enheter før tidlig nytid, det jeg refererer til som "inter-governmentality". Med utgangspunkt i forutsetningene om at (1) governmetality (historisk forstått) alltid...
 • Nyheter

  Bør vi bekymre oss for investeringer fra utlandet?

  Mellom 2008 og 2016 økte kinesiske investeringer i Europa fra 7,5 milliarder kroner til 375 milliarder, og overskriftene om investeringer fra utlandet har vært mange de siste årene. I NUPI-prosjektet COINS kartlegger forskerne konsekvensene av internasjonale investeringer i Norge.
 • Nyheter

  Bør vi bekymre oss for investeringer fra utlandet?

  Mellom 2008 og 2016 økte kinesiske investeringer i Europa fra 7,5 milliarder kroner til 375 milliarder, og overskriftene om investeringer fra utlandet har vært mange de siste årene. I NUPI-prosjektet COINS kartlegger forskerne konsekvensene av internasjonale investeringer i Norge.
 • Nyheter

  NUPI med nytt likestillingsprosjekt

  05.03.2021
  Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI) startar nytt prosjekt for å betre vilkåra for kvinner i akademia.
 • Bildet viser tre kuber med henholdsvis mannlig symbol, kvinnelig symbol og en kube i midten son snus til et erliktegn Forskningsprosjekt

  NUPISPOKE

  2021 - 2022 (Ongoing)

  NUPISPOKE skal bidra til kunnskap om kjønnsbalanse og mangfold i norsk forskning og jobbe for like(re) rammevilkår for mannlige og kvinnelige forskere ved NUPI.

 • Nyheter

  Høyr NUPI på NRK P2!

  07.12.2020
  Måndag - fredag i veke 50 erstatta NUPI «Ekko» i NRK P2. Få med deg ti timar med utanrikspolitiske tema i NRK-appen eller som podkast.
 • Nyheter

  Høyr NUPI på NRK P2!

  07.12.2020
  Måndag - fredag i veke 50 erstatta NUPI «Ekko» i NRK P2. Få med deg ti timar med utanrikspolitiske tema i NRK-appen eller som podkast.
 • Nyheter

  PODKAST: Et dypdykk i utenrikspolitikken

  Spiller det noen rolle at makthaverne i sin tid begynte å kalle noe for «utenrikspolitikk»? Vi dykker ned i begrepet sammen med NUPI-forsker Halvard Leira, som er aktuell med boken «Utenrikspolitikkens opprinnelse».
 • Publikasjon : Academic monograph

  Hva er Internasjonal Politikk

  Begrepet internasjonal politikk brukes både om hendelser og prosesser i verden rundt oss - og om studiet av disse. Faget dekker åpenbare temaer som krig, handel og diplomati, men det tar også for seg mer hverdagslige fenomener som turisme, innvandring og hvordan enkeltindivider påvirkes av globaliseringen. Denne...
 • Publikasjon : Academic monograph

  Utenrikspolitikkens opprinnelse

  I denne boka tar Halvard Leira for seg hvordan norsk utenrikspolitikk oppsto. Han viser at utenrikspolitikk er et forholdsvis nytt fenomen og mener opprinnelsen må søkes i spenningsfeltet mellom kongemakt og folkemakt i andre halvdel av 1800-tallet. Måten dette skjedde på i Norge på slutten av 1800-tallet,...
 • Nyheter

  Samfunnskontrakten mellom stat og borger

  Coronapandemien illustrerer statens sentrale rolle i borgernes liv, selv i en mer grenseløs og globalisert verden, skriver Halvard Leira og Nina Græger i denne kronikken.
 • Nyheter

  Konsekvenser av covid-19 for internasjonal politikk

  28.04.2020
  Les våre analyser om covid-19s konsekvenser for utviklingsland og internasjonal politikk.
 • Forskningsprosjekt

  Consequences of Investments for National Security (COINS)

  2019 - 2023 (Ongoing)

  Hvordan kan liberale åpne samfunn høste fordelene av åpne økonomier, samtidig som de beskytter sine legitime sikkerhetsinteresser? I prosjektet «Consequences of Investments for National Security» undersøker vi hvordan liberale økonomier kan tiltrekke utenlandske investeringer, og samtidig redusere og...