Hopp til innhold
NUPI skole

Andrea Myhrbraaten

Seniorrådgiver
Andrea_Myhrbraaten.jpg

Kontaktinfo og filer

anmy@nupi.no
Originalbilde

Sammendrag

Andrea Myhrbraaten jobber i Forskningsadministrativ enhet (FADEN). Hun har en master i Politisk Kommunikasjon og Ledelse fra Copenhagen Business School og en bachelor i Statsvitenskap fra Universitetet i Agder.

Andrea har tidligere jobbet på prosjekt i Vietnam hos The International Center og hos Foreningene Nordens Forbund i København.

Aktivitet

RE-ENGAGE_forsidebilde.png
Forskningsprosjekt
2024 - 2026 (Pågående)

Re-Engaging with Neighbours in a State of War and Geopolitical Tensions (RE-ENGAGE)

RE-ENGAGEs skal hjelpe EU med å styrke sin utenrikspolitiske verktøykasse, inkludert utvidelses- og naboskapspolitikken. Dette vil styrke unionens geopolitiske innflytelse og gi den bedre verktøy for ...

 • Security policy
 • Regional integration
 • Foreign policy
 • Europe
 • Nation-building
 • Governance
 • International organizations
 • The EU
 • Comparative methods
 • Security policy
 • Regional integration
 • Foreign policy
 • Europe
 • Nation-building
 • Governance
 • International organizations
 • The EU
 • Comparative methods
Aktuelt
Ny forskning
Aktuelt
Ny forskning

Hvordan kan EU fremme demokrati i Øst-Europa og på Vest-Balkan?

RE-ENGAGE, et nytt EU-prosjekt ledet av NUPI, skal styrke EUs utenrikspolitiske verktøykasse for å hjelpe kandidatland å stå imot ekstern innblanding i en europeisk sikkerhetskrise.
 • Sikkerhetspolitikk
 • Cyber
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • EU
NAVIGATOR.png
Forskningsprosjekt
2023 - 2027 (Pågående)

The EU Navigating Multilateral Cooperation (NAVIGATOR)

Hvordan endrer globalt samarbeid seg i en periode med store forandringer, og hva betyr dette for EU?...

 • Security policy
 • NATO
 • Cyber
 • Globalisation
 • Regional integration
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • Africa
 • Asia
 • North America
 • Peace operations
 • Migration
 • Climate
 • Governance
 • International organizations
 • The EU
 • United Nations
 • AU
 • Security policy
 • NATO
 • Cyber
 • Globalisation
 • Regional integration
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • Africa
 • Asia
 • North America
 • Peace operations
 • Migration
 • Climate
 • Governance
 • International organizations
 • The EU
 • United Nations
 • AU
Aktuelt
Ny forskning
Aktuelt
Ny forskning

Stort EU-prosjekt til NUPI

NUPI skal fra 2023 lede et stort prosjekt om hvordan EU skal navigere multinasjonalt samarbeid i endring.
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
Aktuelt
Aktuelt

Administrasjonsavdelingen

Grafikk-likestilling-equality-kjoenn-til-NUPISPOKE-foto-Shutterstock_cropped-169_system_toppbilde.jpg
Prosjekt
2020 - 2022 (Avsluttet)

NUPISPOKE

NUPISPOKE skal bidra til kunnskap om kjønnsbalanse og mangfold i norsk forskning og jobbe for like(re) rammevilkår for mannlige og kvinnelige forskere ved NUPI....

view not found