Hopp til innhold
NUPI skole
Grafikk-likestilling-equality-kjoenn-til-NUPISPOKE-foto-Shutterstock_cropped-169_system_toppbilde.jpg
Foto: Shutterstock/NTB

Prosjekt

NUPISPOKE

NUPISPOKE skal bidra til kunnskap om kjønnsbalanse og mangfold i norsk forskning og jobbe for like(re) rammevilkår for mannlige og kvinnelige forskere ved NUPI.

NUPISPOKE har to hovedmål: Det første er å bidra til nasjonal kunnskapsutvikling og -utveksling om kjønnsbalanse og mangfold i norsk forskning, gjennom å tilrettelegge for NUPIs deltakelse i BalanseHub. Som statlig eid forskningsinstitutt med høy grad av prosjektfinansiering, og som tidligere deltaker i BALANSE-programmet, mener vi NUPI har viktig kunnskap og erfaring å tilby BalanseHub.

Det andre hovedmålet er å jobbe for like(re) rammevilkår for mannlige og kvinnelige forskere ved NUPI, gjennom en tiltakspakke for karriereutvikling etter avlagt doktorgrad. Tiltakene svarer på utlysningstekstens punkt om å adressere strukturelle og kulturelle hindre for kjønnsbalanse i egen organisasjon.

Vi vil kombinere (a) heldagssamlinger og (b) individuell veiledning og coaching, med (c) en intern seminarserie for å dele «best practices». Sentrale delmål er felles kunnskapsbygging, mer strukturert personlig oppfølging og bedre organisasjonskultur.

Prosjektleder

Kristin Haugevik
Forsker 1

Deltakere

Ulf Sverdrup
Tidligere direktør
Ole Jacob Sending
Forsker 1, leder for Senter for Geopolitikk
Julie Wilhelmsen
Forsker 1
Halvard Leira
Forsker I
Andrea Myhrbraaten
Seniorrådgiver

Aktuelt

Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

NUPI med nytt likestillingsprosjekt

Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI) startar nytt prosjekt for å betre vilkåra for kvinner i akademia.