false = not relative url NUPISPOKE | NUPI
Grafikk-likestilling-equality-kjoenn-til-NUPISPOKE-foto-Shutterstock_cropped-169_system_toppbilde.jpg
Foto: Shutterstock/NTB

NUPISPOKE

2020 - 2022 (Pågående)
Prosjekt
NUPISPOKE skal bidra til kunnskap om kjønnsbalanse og mangfold i norsk forskning og jobbe for like(re) rammevilkår for mannlige og kvinnelige forskere ved NUPI.

NUPISPOKE har to hovedmål: Det første er å bidra til nasjonal kunnskapsutvikling og -utveksling om kjønnsbalanse og mangfold i norsk forskning, gjennom å tilrettelegge for NUPIs deltakelse i BalanseHub. Som statlig eid forskningsinstitutt med høy grad av prosjektfinansiering, og som tidligere deltaker i BALANSE-programmet, mener vi NUPI har viktig kunnskap og erfaring å tilby BalanseHub.

Det andre hovedmålet er å jobbe for like(re) rammevilkår for mannlige og kvinnelige forskere ved NUPI, gjennom en tiltakspakke for karriereutvikling etter avlagt doktorgrad. Tiltakene svarer på utlysningstekstens punkt om å adressere strukturelle og kulturelle hindre for kjønnsbalanse i egen organisasjon.

Vi vil kombinere (a) heldagssamlinger og (b) individuell veiledning og coaching, med (c) en intern seminarserie for å dele «best practices». Sentrale delmål er felles kunnskapsbygging, mer strukturert personlig oppfølging og bedre organisasjonskultur.

Program

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd under Balanse-programmet.

Artikler

News

NUPI med nytt likestillingsprosjekt

March 5, 2021

Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI) startar nytt prosjekt for å betre vilkåra for kvinner i akademia.