Asha Ali

Vitenskapelig assistent

Asha Ali er vitenskapelig assistent i forskergruppen for fred, konflikt og utvikling hvor hun jobber med klima, fred og sikkerhet, nettverk for forskning på fredsoperasjoners effektivitet og afrikansk-nordisk multilateralt samarbeid

Asha har en mastergrad i Social and Public Policy fra Cardiff University med fokus på utvikling av velferdspolitikk i Øst-Afrika og påvirkningen lånsbetingelser fra utviklingsbanker har på denne utviklingen. Asha har en bachelorgrad i Law fra Queen Mary University of London. Hun har bakgrunn fra British Institute of Human Rights og arbeid med menneskerettigheter i Storbritannia og forskningsbakgrunn fra Fellesrådet for Afrika hvor hun fokuserte på inkludering av kvinner i uformell sektor i handelsavtaler. 

Hennes interessefelt er klima, fred og sikkert, menneskerettigheter og inkludering av kvinner og unge i fredsprosesser. 


Utdanning

2020-2021 Master of Science from Cardiff University

2017-2020 Bachelor of Law with Honours from Queen Mary University of London

Arbeidserfaring

2021 Fellesrådet for Afrika

2019-2020 British Institute of Human Rights

2014-2016 Forskningsassistent Utdanningsvitenskapelig fakultet, Universitet i Oslo

Publikasjoner Alle publikasjoner

Prosjekter Alle prosjekter

Artikler Alle artikler