Asha Ali

Vitenskapelig assistent

Asha Ali er vitenskapelig assistent, og jobber i Nettverk for forskning på fredsoperasjoners effektivitet og Africa-Nordic Cooperation i Forskningsgruppen for fred, konfikt og utvikling.

Asha har en mastergrad fra Cardiff University i Social and Public Policy med fokus på utvikling av velferdspolitikk i Øst-Afrika og påvirkningen lånsbetingelser fra utviklingsbanker har på denne utviklingen. Asha har en bachelorgrad i Law fra Queen Mary University of London. Hun har bakgrunn fra British Institute of Human Rights og arbeid med menneskerettigher i Storbritannia og forskningsbakgrunn fra Fellesrådet for Afrika hvor hun fokuserte på inkludiering av kvinner i handelsavtaler.

Hennes interessefelt er inkludering av kvinner og unge i politiske prosesser spesifikt fred og sikkerhet.


Utdanning

2020-2021 Master of Science from Cardiff University

2017-2020 Bachelor of Law with Honours from Queen Mary University of London

Arbeidserfaring

2021 Fellesrådet for Afrika

2019-2020 British Institute of Human Rights

2014-2016 Forskningsassistent Utdanningsvitenskapelig fakultet, Universitet i Oslo

Publikasjoner Alle publikasjoner

Artikler Alle artikler