Hopp til innhold
NUPI skole

Forsker

Kacper Szulecki

Forsker 1
kacper_szulecki_11.jpg

Kontaktinfo og filer

kacper.szulecki@nupi.no
Originalbilde

Sammendrag

Kacper Szulecki er Forsker 1 innen internasjonal klimastyring ved NUPI, og tilknyttet Include – Senter for sosialt inkluderende energiomstilling ved Senter for utvikling og miljø (SUM), Universitetet i Oslo. 

Han studerte internasjonale relasjoner, politisk sosiologi, psykologi og lingvistikk i Warszawa, Oslo, Amsterdam og Konstanz. 

Hans viktigste forskningsinteresser er dekarboniseringspolitikk, klima- og miljøpolitikk, energisikkerhet, EUs klima- og energistyring, dissens, og intra-europeisk migrasjon. 

Han har redigert flere bind, inkludert "Energy Security in Europe" (Palgrave 2018), "Handbook on European Union Climate Change Policy and Politics" (Edward Elgar 2023), og han har gitt ut fem monografier. Szulecki har publisert mer enn 40 fagfellevurderte artikler i blant annet Nature Energy, Governance, Climate Policy, Journal of European Public Policy, Energy Research and Social Science, and Environmental Politics (Best Article 2018). Han har også skrevet over 100 tekster for ulike aviser og magasiner, og har blitt intervjuet store kanaler som CNN, BBC, Al-Jazeera, Duetsche Welle, Die Zeit og i Green European Journal. 

Ekspertise

 • Sikkerhetspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Migrasjon
 • Klima
 • Energi
 • Menneskerettigheter
 • Styring
 • EU

Utdanning

2012 Dr. rer. soc. in political sociology, University of Konstanz

2008 M.Sc. in International Relations (specialization: Global Environmental Governance), VU Amsterdam

Arbeidserfaring

2019 Researcher (professor competence in 2020), Dept of Political Science, UiO

2019 Guest researcher, Department of History and Civilization, EUI Florence

2017 Visiting Fellow, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, EUI Florence

2014-2018 Assistant professor, Dept. of Political Science, University of Oslo

2013 Guest researcher, Dept. of Climate Policy, DIW Berlin

2013-2014 Dahrendorf Fellow, Hertie School of Governance, Berlin

2008-2012 Researcher, Cluster of Excellence "Cultural Foundations of Integration", University of Konstanz 2008 Intern, Institute for Environmental Studies, VU Amsterdam

Aktivitet

Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

On the formation of content for 'political remittances': an analysis of Polish and Romanian migrants comparative evaluations of 'here' and 'there'

Migration may affect migrants’ ideas as they become exposed to different contexts over time. But how does such exposure and opportunities for comparative evaluation of origin and settlement contexts, translate into content for potential political remittances? To answer this question, we analyse 80 interviews with Polish and Romanian migrants living in Barcelona (Spain) and Oslo (Norway). Starting from the established ‘social remittances’, literature, our contribution is to unpack the process of their formation by focusing on what happens at the content-creation stage. We do so through analysis of migrants’ comparative evaluation of their ‘origin’ and ‘settlement’ contexts in regard to three explicitly political issues: corruption, public institutions and democracy. We analyse how exposure to, and comparative evaluation of, different contexts inform migrants’ views, and find non-linearity and inconsistency between migrant groups’ and in individuals’ own patterns of views. This underscores the salience of, first, recognising how the change that migration prompts in migrants’ outlooks may or may not be stronger than preceding political preferences, anchored in ongoing processes of (re)socialisation; and second, of better understanding how migration impacts migrants’ outlooks, by considering the specifics of exposure and comparative evaluation, whether or not ultimately articulated in forms traceable as ‘political remittances’.

 • Europa
 • Migrasjon
Screenshot 2024-01-30 at 10.19.00.png
 • Europa
 • Migrasjon
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Det å stå utenfor EU gjør ikke Norges klimapolitikk mer ambisiøs

Artikkelen diskuterer Norges klimapolitikk i lys av landets utenforskap. Til tross for påstander om at Norge, utenfor EU, kan ha større autonomi i utformingen av klimapolitikken, viser studien at dette ikke nødvendigvis fører til mer ambisiøse klimamål. Siden 2009 har Norge valgt å innordne seg etter EU, samarbeide på klimaområdet og oppdatere sine mål i tråd med de europeiske. Gjennom en sammenligning med Sverige, kommer artikkelen frem til at EU-medlemskapet ikke har begrenset Sveriges evne til å forfølge en ambisiøs klimapolitikk nasjonalt og internasjonalt. Artikkelen avdekker også utfordringene Norge står overfor som følge av sitt utenforskap, spesielt innenfor energisektoren, hvor avhengigheten av vannkraft og olje- og gassindustrien vanskeliggjør klimapolitiske tiltak. På tross av Norges internasjonale initiativer innen klimafinansiering og skogbevaring, argumenterer artikkelen for at EU-medlemskap ikke nødvendigvis ville begrense Norges ambisjoner som global klimaleder. Til slutt peker studien på utfordringene ved å stå utenfor EU og understreker behovet for en grundig vurdering av de potensielle fordelene og begrensningene ved utenforskapet.

 • Utenrikspolitikk
 • Klima
 • EU
Screenshot 2024-01-30 at 10.09.07.png
 • Utenrikspolitikk
 • Klima
 • EU
Arrangement
13:30 - 15:00
NUPI
Engelsk
260923_Polen_valg_NY.jpg
Arrangement
13:30 - 15:00
NUPI
Engelsk
26. sep. 2023
Arrangement
13:30 - 15:00
NUPI
Engelsk

Valg i Polen – hva er igjen av den liberale ordenen?

Høstens valg kan bli avgjørende for demokratiets fremtid i Polen.

Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Russian nuclear energy diplomacy and its implications for energy security in the context of the war in Ukraine

Since Russia invaded Ukraine in February 2022, the possibility of reducing Europe’s energy dependence on Russian resources has been hotly debated. The fossil fuel industries received most attention as European Union leaders first introduced gradual sanctions on Russian coal and later on oil and gas, while Russia responded with supply cuts. However, Russia’s role as a major player in the global nuclear power sector has remained largely below the sanctions radar, despite dependencies on Russian nuclear technology, uranium supplies and handling of spent nuclear fuel. Here we analyse the state nuclear company Rosatom and its subsidiaries as tools of Russian energy statecraft. We map the company’s global portfolio, then categorize countries where Russia is active according to the degree and intensity of dependence. We offer a taxonomy of long-term energy dependencies, highlighting specific security risks associated with each of them. We conclude that the war and Russia’s actions in the energy sector will undermine Rosatom’s position in Europe and damage its reputation as a reliable supplier, but its global standing may remain strong.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Konflikt
 • Energi
Screenshot 2023-03-06 at 10.51.42.png
 • Sikkerhetspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Konflikt
 • Energi
Arrangement
09:30 - 11:00
NUPI/Livestream to Facebook and Youtube
Engelsk
080323-sustainable-democracy-latin-america.png
Arrangement
09:30 - 11:00
NUPI/Livestream to Facebook and Youtube
Engelsk
8. mar. 2023
Arrangement
09:30 - 11:00
NUPI/Livestream to Facebook and Youtube
Engelsk

Hvordan skape bærekraftig demokrati i Latin-Amerika og Karibia?

Vi ser nærmere på hvordan Escazú-avtalen kan bidra til demokratibygging.

Publikasjoner
Publikasjoner

More than just a petrol station: Norway's contribution to European Union's green strategic autonomy

NUPI-forsker Kacper Szulecki diskuterer hvordan Norge kan bidra til Europas «grønne» strategiske autonomi. Han skisserer mulighetene, utfordringene og risikoene Norge har som olje- og gassleverandør og samarbeidspartner i klima- og bærekraftsspørsmål. Når Finland og Sverige blir med i NATO, er vi også det eneste nordiske landet som bare er delvis med i den europeiske familien. This Policy Brief has also been published as a Policy Brief within the GreenDeal-NET project

 • Europa
 • Norden
 • Klima
 • Energi
 • EU
Screenshot 2023-01-11 at 13.35.31.png
 • Europa
 • Norden
 • Klima
 • Energi
 • EU
Arrangement
09:00 - 10:30
NUPI/Livestream til Facebook og Youtube
Engelsk
151222-COP27.png
Arrangement
09:00 - 10:30
NUPI/Livestream til Facebook og Youtube
Engelsk
15. des. 2022
Arrangement
09:00 - 10:30
NUPI/Livestream til Facebook og Youtube
Engelsk

Kvar går internasjonalt klimasamarbeid etter COP27?

Tidlegare i november møttest hundrevis av politikarar, diplomatar og ekspertar i Sharm el Sheikh, Egypt, for den største årlege samlinga om klimatiltak (COP27). NUPI inviterer til eit seminar som vil presentere hovudresultata frå toppmøtet og diskutere i kva retning det internasjonale klimasamarbeidet går.

Publikasjoner
Publikasjoner

Net-zero or phase out? Stakeholder views on just transitions pathways for oil and gas in Norway

I denne policy brief-en dokumenterer forfatterne David Jordhus-Lier, Camilla Houeland, Heikki Eidsvoll Holmås, Kacper Szulecki, Peder Ressem Østring og Kendra Dupuy hvordan beslutningstakere og representanter for næringsliv og sivilsamfunnsorganisasjoner (inkludert fagforeninger og miljøorganisasjoner) har skissert scenarier mot netto null karbonutslipp og en avviklingsvisjon for norsk olje- og gassindustri. De har utviklet disse to scenariene ved å delta i en fokusgruppe basert på en såkalt «backcasting»-øvelse.

 • Europa
 • Norden
 • Klima
 • Energi
Netzero or phaseout.PNG
 • Europa
 • Norden
 • Klima
 • Energi
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Populism, historical discourse and foreign policy: the case of Poland’s Law and Justice government

Dette kapittelet analyserer hvordan den populistiske politiske orienteringen til det regjerende partiet (Lov og rettferdighet—PiS) i Polen har farget den historiske diskursen til regjeringen og på sin side har påvirket dens utenrikspolitikk og diplomatiske forbindelser. Kapittelet beskriver de direkte og indirekte konsekvensene av PiS populistisk-inspirerte historiske holdninger på Polens utenrikspolitikk ved å analysere politikken overfor – og forholdet til – Ukraina og Tyskland. Kcadier og Szulecki kaster lys over de underutforskede koblingene mellom populisme og historisk hukommelse og gir et bidrag til litteraturen om utenrikspolitikken til populistiske regjeringer.

 • Europa
6705715857FD49628ABC0F572AA729EE[39].png
 • Europa
Publikasjoner
Publikasjoner
Kronikk

Poland's belated energy transition: now or never

Denne artikkelen beskriver Polens nylige innsats innen energiomstilling og statlige strategier, og viser at mens Polen er overraskende sterke i utviklingen av fornybar energi, er mangel på visjon et stort problem på veien mot avkarbonisering.

 • Europa
 • Energi
3C56069861D94E43BFA31862D8EECA57[74].png
 • Europa
 • Energi
11 - 20 av 36 oppføringer