Hopp til innhold
NUPI skole

Våre eksperter på Russland og krigen i Ukraina

Mediehenvendelser i forbindelse med de dramatiske hendelsene som pågår i Russland kan henvendes til våre eksperter på Russland og krigen i Ukraina.
Screenshot 2023-06-24 at 11.19.22.png

Forskere

 

Ekspertise på Russland

Jakub M. Godzimirski, forsker I

 • Russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk
 • Energiressursers rolle i russisk strategi

Julie Wilhelmsen, seniorforsker og leder for Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel

 • Russisk utenrikspolitikk
 • Russisk sikkerhetspolitikk
 • Ukraina
 • Kaukasus
 • Hvordan Russland oppfatter og tenker om Vesten og NATO

Natalia Moen-Larsen, seniorforsker

 • Russiske medier
 • Russlands politiske bruk av medier
 • Flyktninger fra Øst-Ukrain

Kristian Lundby Gjerde, forsker

 • Russisk politikk
 • Russisk utenrikspolitikk

Matthew Blackburn, seniorforsker

 • Russisk innenrikspolitikk
 • Russisk nasjonalisme og populisme
 • Krigen i Ukraina

Roman Vakulchuk, seniorforsker

 • Den økonomiske situasjonen i Ukraina
 • Økonomiske konsekvenser for Ukraina-EU
 • Ukraina-Norge

 

Ekspertise på NATO, sikkerhetspolitikk, geopolitikk

Karsten Friis, forsker 1 

 • NATO
 • Sikkerhets- og forsvarspolitikk sett fra Europa og USAs perspektiv
 • Internasjonale militæroperasjoner
 • Nordisk sikkerhet
 • Cybersikkerhet

Rolf Tamnes, professor emeritus

 • NATO
 • Sikkerhetspolitikk med fokus på den vestlige siden
 • Russland

Ulf Sverdrup, direktør

 • Geopolitikk
 • Sanksjoner
 • EU
 • Europa

Pernille Rieker, forsker I

 • EU
 • Europeisk utenriks- og sikkerhetspolitikk
 • Frankrike
 • Norden

Marianne Riddervold, Forsker I

 • Europa
 • Transatlantisk sikkerhet
 • EUs utenriks- og forsvarspolitikk
 • EU kriser og krisehåndtering

Niels Nagelhus Schia, seniorforsker og leder for Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar

 • Cyber
 • Diplomati
 • FNs sikkerhetsråd

Øyvind Svendsen, seniorforsker

 • Sikkerhetsspørsmål i Europa
 • Europa
 • EUs forsvars- og sikkerhetspolitikk
 • Diplomati

Lars Gjesvik, seniorforsker

 • Cyber
 • Digital Teknologi

Ole Martin Stormoen, forsker

 • Forsvars- og sikkerhetspolitikk

Per Erik Solli, senior forsvarsanalytiker

 • Forsvar og sikkerhet
 • Militære operasjoner

Kommunikasjonsavdelingen