Hopp til innhold
NUPI skole

Forsker

Viljar Haavik

Stipendiat
viljar_haavik_11.jpg

Kontaktinfo og filer

Sammendrag

Viljar Haavik er stipendiat tilknytta Forskingsgruppa for fred, konflikt og utvikling, som ein del av forskingsprosjektet Sårbare stater, statsbygging og skatt

Haaviks doktograd tar for seg korleis sårbare statar sin politiske autoritet til å skattlegge blir utfordra av ulike ikkje-statlege aktørar med eit fokus på Mali og Liberia. Tidlegare interesser inkluderer årsaker til valdeleg ekstremisme, usikkerheit og konflikt i sårbare statar i Sahel i Vest-Afrika. Han tar del forskingsnettverket TaxCapDev

Ekspertise

 • Terrorisme og ekstremisme
 • Afrika
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Opprørsgrupper

Aktivitet

Publikasjoner
Publikasjoner
Patryk Kugiel, Viljar Haavik, Morten Bøås

Much Ado About Very Little? Migration-Linked Development Assistance — the Cases of Poland and Norway

Som svar på migrasjonskontrollkrisen som toppet seg i Europa i 2015-2016, lovet EU-institusjonene og noen europeiske stater å ta tak i de "grunnleggende årsakene til migrasjon", med bistand sett på som et viktig verktøy i så måte. Ved å sammenligne utviklingssamarbeidspolitikken i Polen og Norge viser denne artikkelen hvordan utviklings- og migrasjonsneksusen har blitt implementert i praksis av både nye og tradisjonelle givere. Til tross for viktige forskjeller på retorisk nivå, har ingen av statene endret deres utviklingssamarbeid vesentlig for å knytte det direkte til migrasjonsinteresser. Dette demonstrerer den begrensede nytten av “grunnleggende årsaker til migrasjon”-tilnærmingen.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Utviklingspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Humanitære spørsmål
 • Migrasjon
 • Teori og metode
 • Sikkerhetspolitikk
 • Utviklingspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Humanitære spørsmål
 • Migrasjon
 • Teori og metode
Hvor hender det?
Tidenes største vaksineringskampanje er sett i gong i kampen mot koronaviruset. Mens rike, vestlege land har hamstra vaksinedosar, står dei afrikanske...
 • Trade
 • Development policy
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Africa
 • Humanitarian issues
 • Nationalism
 • Pandemics
 • Human rights
 • International organizations
 • The EU
 • United Nations
Hvor hender det?
Tidenes største vaksineringskampanje er sett i gong i kampen mot koronaviruset. Mens rike, vestlege land har hamstra vaksinedosar, står dei afrikanske...
 • Trade
 • Development policy
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Africa
 • Humanitarian issues
 • Nationalism
 • Pandemics
 • Human rights
 • International organizations
 • The EU
 • United Nations
Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

Skattjakt-nettverket: Webinar

Skatt er nøkkelen til statsbygging og vegen ut av sårbarheit. Eit viktig tema som former grunnlaget for Skattjakt-nettverket.

 • Internasjonal økonomi
 • Europa
 • Afrika
 • Sårbare stater
Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

Tollkorrupsjon: På tide med en ny tilnærming

Toll blir ofte oppfattet som en av de mest korrupte institusjonene i utviklingsland. Selv om det er vanskelig og komplekst, er det mulig å bekjempe korrupsjon i tollvesenet, men det krever en tilnærming som er mindre sentrert rundt innføring av normer og praksis fra utviklede land.

 • Internasjonal økonomi
 • Handel
 • Sårbare stater
Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

Tax for Development Webinar-serie

En ny webinarserie med det siste av forskning og intitativer for styrking av intern inntektsmobilisering i utviklingsland, med fokus på Afrika sør for Sahara.

 • Internasjonal økonomi
 • Globalisering
 • Afrika
Forskningsprosjekt
2019 - 2021 (Avsluttet)

Migrasjon og utvikling: Kunnskapsutveksling mellom Norge og Polen (MiDeShare)

Målet med dette prosjektet er å øke vår forståelse av forholdet mellom migrasjon og utvikling for å foreslå bedre tilnærminger til å adressere grunnleggende årsaker til migrasjon i svake og sårbare st...

 • Development policy
 • The Middle East and North Africa
 • Africa
 • Humanitarian issues
 • Conflict
 • Fragile states
 • Migration
 • Development policy
 • The Middle East and North Africa
 • Africa
 • Humanitarian issues
 • Conflict
 • Fragile states
 • Migration
Forskningsprosjekt
2017 - 2021 (Avsluttet)

Sårbare stater og valdelege entreprenører: konflikt, klima og flyktningar (FRAGVENT)

Kva er den kombinerte effekten av sårbarhet, konflikt og klimaendringar i Mali og i Sahel-regionen sett under eitt?...

 • Terrorism and extremism
 • The Middle East and North Africa
 • Africa
 • Conflict
 • Fragile states
 • Migration
 • Insurgencies
 • Climate
 • Terrorism and extremism
 • The Middle East and North Africa
 • Africa
 • Conflict
 • Fragile states
 • Migration
 • Insurgencies
 • Climate
11 - 18 av 18 oppføringer