Alessio Iocchi

Tidligere ansatt

Alessio Iocchi var seniorforsker i Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling.


Publikasjoner Alle publikasjoner

Prosjekter Alle prosjekter

Arrangementer Alle arrangementer

 • Sahel: sårbare statar og valdelege entreprenørar
  Arrangement
  ons. 2 feb. 2022
  Time: 00:00 Europe/Oslo | Location: YouTube

  Sahel har den siste tida vorte sett på dagsordenen i verda på grunn av dei mange utfordringane som pregar området. Dette webinaret markerer slutten på eit treårig prosjekt som har sett nærare på ulike forhold i Sahel.

 • WEBINAR: Lansering av spesialnummer av International Spectator
  Arrangement
  ons. 2 des. 2020
  Time: 14:00 Europe/Oslo | Location: Microsoft Teams

  Vi har gleda av å bidra til lanseringa av eit spesialnummeret av "International Spectator": Governance, Fragility and Insurgency in the Sahel: A Hybrid Political Order in the Making. Gjesteredaktørar er Morten Bøås og Francesco Strazzari.

 • WEBINAR: Jihad i Sahel: aktørar, utvikling og kontekst
  Arrangement
  tir. 21 apr. 2020
  Time: 10:00 Europe/Oslo | Location: Webinar

  Kven er jihadist-opprørarane, kvifor vinn dei terreng, og kva er den sannsynlege utviklinga i Sahel i tida som kjem?