Jens Chr. Andvig

Forsker I emeritus

Jens Chr. Andvigs hovedfelt er komparativ økonomi og politisk økonomi. Mer spesifikt har Andvik arbeidet med interaksjon mellom offentlig sektor og markedsøkonomi - som korrupsjon, offentlige anskaffelser og overgang fra sosialistisk økonomi til markedsøkonomi. I tillegg har Andvig arbeidet med interaksjonen mellom familieorganisering og formalsektoren, korrupsjon, overgang fra familiebaserte til formelle økonomier, barnearbeid og barnesoldater. 


Utdanning

1986 Dr. philos, Universitetet i Oslo, Institutt for økonomi.

1975 Mastergrad i økonomi, Universitetet i Oslo, Institutt for økonomi.

Arbeidserfaring

1980- Forsker/seniorforsker/forsker I ved NUPI

1999 Konsulent i Verdensbanken

Publikasjoner Alle publikasjoner

Prosjekter Alle prosjekter