Hopp til innhold
NUPI skole

Ulf Sverdrup

Tidligere direktør
ulf_sverdrup_11.jpg

Kontaktinfo og filer

Sammendrag

Ulf Sverdrup var i perioden 2011-2023 direktør på NUPI. Han har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Sverdrup har vært professor ved Handelshøyskolen BI, og forskningsprofessor ved ARENA ved UiO.

Sverdrup har ledet et regjeringsutnevnt utvalg som skal utrede langtidsperspektivene for Statens pensjonsfond utland, og han var sekeretariatsleder for Europautredningen (NOU 2012:2).

Han har publisert omfattende arbeid på en rekke tema innen internasjonal politikk, med spesielt fokus på europeiske anliggender og norsk utenrikspolitikk.

Ekspertise

 • Internasjonale investeringer
 • Regional integrasjon
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • EU

Utdanning

2000 Dr. polit fra Arena/Instiutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

1993 Cand. polit fra Universitetet i Bergen

Arbeidserfaring

2011-2023 Direktør, NUPI

2010-2011 Sekretariatsleder for Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU,  Europautredningen

2000-2011 Seniorforsker ved Arena, Senter for Europastudier, UiO

2008-2010 Professor ved BI

Aktivitet

Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

Kari M. Osland er NUPIs nye direktør

Kari M. Osland er ny direktør ved Norsk utenrikspolitisk institutt.
 • Utenrikspolitikk
Kari croppet.jpg
Aktuelt
Analyse
Aktuelt
Analyse

KRONIKK: Statlig eierskap tar lite hensyn til internasjonal uro

Økt risiko og mer usikkerhet i verden må få konsekvenser for statens eierskapspolitikk.
 • Global økonomi
 • Internasjonal økonomi
 • Økonomisk vekst
 • Handel
 • Internasjonale investeringer
 • Europa
 • Naturressurser og klima
 • Klima
 • Energi
 • Global styring
Norpolactor PictureLogo.jpg
Forskningsprosjekt
2023 - 2024 (Pågående)

Norge og Polen som aktører i et sikkerhetslandskap i endring (NORPOLFACTOR)

Målet med dette prosjektet er å utvikle økt kunnskap om sikkerhetsrelaterte utfordringer, risikoer og trusler Polen og Norge står overfor i sitt strategiske miljø i kjølvannet av den russiske invasjon...

 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Conflict
 • Energy
 • The EU
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Conflict
 • Energy
 • The EU

Sikkerhet i Arktis: kaldere fronter i varmere klima

Hvordan håndtere sikkerhetspolitiske spørsmål i en region preget av klimaendringer og geopolitiske utfordringer? Det har et knippe forskere sett nærmere på i en rykende fersk rapport.
 • Forsvar og sikkerhet
 • Sikkerhetspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
 • Konflikt
 • Hav
 • Styring
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport
Karsten Friis, Elana Wilson Rowe, Ulf Sverdrup, Mike Sfraga, Pavel K. Baev, Troy J. Bouffard, Marc Lanteigne, Marisol Maddox, Jan-Gunnar Winther

Navigating Breakup: Security realities of freezing politics and thawing landscapes in the Arctic

Russlands storoffensiv i Ukraina i februar 2022 påvirket umiddelbart arktisk sikkerhet og samarbeid, både på regionalt og internasjonalt plan. Den arktiske regionen berøres av økte sanksjoner, at vestlige selskaper har trukket seg ut av Russland og at vestlige land har sørget for å ikke lenger være avhengige av russisk energi. Vi har også sett en økning i hybride sikkerhetshendelser. Samtidig fortsetter klimaendringene å forandre Arktis i stadig høyere hastighet. Rapporten «Navigating Breakup: Security realities of freezing politics and thawing landscapes in the Arctic» er skrevet som et innspill til det arktiske rundebordet (Arctic Security Roundtable, ASR) som skal holdes under Munich Security Conference 18. februar 2023. Rapporten forklarer hvordan både gamle og nye faktorer endrer i Arktis og sikkerhetspolitikken i regionen. Kapitlene handler om hvordan klimaendringer påvirker naturen, menneskelig sikkerhet og regionens militæroperasjonelle miljø. Den vurderer også den regionale sikkerhetspolitikken til stormaktene USA, Kina og Russland. Forskerne skriver at de ulike myndighetene må fortsette å vektlegge utfordringene knyttet til Arktis. De må jobbe mot å redusere og håndtere risiko, uavhengig av avsluttede samarbeid med Russland avsluttes andre usikkerhetsmomenter som former politikken.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Arktis
 • Klima
Screenshot 2023-02-16 at 17.15.47.png
 • Sikkerhetspolitikk
 • Arktis
 • Klima
Arrangement
09:00 - 14:30
Marmorsalen på Sentralen, Oslo
Engelsk og norsk
norsk-urix-konf-2023_.png
Arrangement
09:00 - 14:30
Marmorsalen på Sentralen, Oslo
Engelsk og norsk
21. mar. 2023
Arrangement
09:00 - 14:30
Marmorsalen på Sentralen, Oslo
Engelsk og norsk

Norsk utenrikspolitisk konferanse 2023: Respons – norsk utenrikspolitikk for en ny tid

21. mars har Utenriksdepartementet og NUPI gleden av å invitere til Norsk utenrikspolitisk konferanse 2023 på Sentralen i Oslo.

Aktuelt
Analyse
Aktuelt
Analyse

Nyskapende prosjekt styrket Norges utenrikspolitikk i Sikkerhetsrådet

I to år har forskere fra NUPI, PRIO og en rekke andre forskningsinstitutter rådført Utenriksdepartementet gjennom et nyskapende forskningsprosjekt.
 • Utenrikspolitikk
 • Norden
Aktuelt
Analyse
Aktuelt
Analyse

KRONIKK: Europeisk samarbeid gir økt nasjonal kontroll

Norge bør bli med i det europeiske samarbeidet for kontroll med utenlandske investeringer.
 • Forsvar
 • Europa
Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

Farvel, Sikkerhetsrådet: Norge trer av

Etter to intense år, trer Norge nå ut av rollen som valgt medlem av FNs sikkerhetsråd. Her har vi samlet noe av det NUPI har forsket på og publisert under og om perioden.
 • Sikkerhetspolitikk
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Norden
 • Konflikt
 • FN
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

A Governance and Risk Inventory for a Changing Arctic

Background Paper for the Arctic Security Roundtable at the Munich Security Conference 2020

 • Sikkerhetspolitikk
 • Arktis
Screenshot 2022-12-05 at 09.33.45.png
 • Sikkerhetspolitikk
 • Arktis
11 - 20 av 254 oppføringer