A Conceptual History of International Relations (CHOIR)

2019 - 2023 (Pågående)
Forskningsprosjekt
Målsettingen med CHOIR er å undersøke begreper vi tar for gitt i internasjonal politikk.

Utgangspunktet er at begreper som «internasjonal», «diplomati», «utenrikspolitikk», «krig» og «fred» ikke er nøytrale og naturgitte, men har oppstått til bestemte tider, med bestemte formål og med bestemte koblinger.

Begrepene vi griper verden med er kort fortalt ikke nøytralt analytiske, men grunnleggende politiske. Å ta disse begrepene for gitt fører til dårlige historiske analyser, hvor fortiden forstås i lys nåtiden, og til dårlige analyser av samtiden, hvor grunnleggende politiske forståelsesrammer blir gjort naturlige.

Prosjektets hovedmål er dermed å skrive den første begrepshistorien om internasjonal politikk.

CHOIR legger til grunn at det skjedde store endringer i det politiske begrepsapparatet mellom 1750 og 1850. Antagelsen er at det var i denne perioden det ble mulig å tenke rundt det vi i dag forstår som «det internasjonale». I tillegg ble det i denne perioden innført sentrale politiske hierarkier, og vi vil gjennom prosjektet undersøke om og hvordan hierarkier basert på kjønn og sivilisasjon ble skrevet inn i vår grunnforståelse av internasjonal politikk.

Det er også vanlig å ta for gitt at de sentrale begrepene i internasjonal politikk betyr det samme på forskjellige språk. Dette tror vi er feil. CHOIR vil derfor også ha fokus på hvordan og med hvilken betydning sentrale begreper ble oversatt til en rekke språk ut over engelsk og fransk.

CHOIR vil utføres av et internasjonalt lag av forskere, som dekker forskjellige begreper og forskjellige språk og som vil samarbeide tett. Kildene våre vil i hovedsak være publiserte tekster, der vi så langt mulig bruker kvantitativ innholdsanalyse til å identifisere sentrale begreper og når de oppsto, og kvalitative analyseverktøy for å studere hvilken mening de hadde.

Program

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd gjennom programmet FRIPRO

Artikler

News
Bildet viser Halvard Leira

Hva betyr egentlig utenrikspolitikk?

December 7, 2018

NUPI-forsker Halvard Leira og CHOIR-teamet skal forske på begreper i internasjonal politikk.

Publikasjoner

Publication : ARTIKKEL

The emergence of foreign policy

2019
International relations scholarship typically treats foreign policy as a taken-for-granted analytical concept. It assumes either that all historical ...
Publication : Academic lecture

A Conceptual History of International Relations

Forelesningen handlet om behovet for en begrepshistorie om internasjonal politikk, og hvordan den kan skrives.

Prosjektleder

Temaer
Diplomati  Utenrikspolitikk  Historisk IR
Deltakere

Morten Skumsrud Andersen

Seniorforsker, leder for Forskningsgruppen for global orden og diplomati

 

Eksterne

Eksterne deltakere:

  • Ann Towns, Göteborgs universitet
  • Jens Bartelson, Lunds universitet
  • Ayse Zarakol, University of Cambridge
  • Richard Devetak, University of Queensland
  • Oliver Kessler, University of Erfurt
  • Amanda Cheney, Lunds universitet
  • Julia Costa Lopez, University of Groningen
  • Einar Wigen, Universitetet i Oslo
Arrangementer
man. 4 nov. 2019
Event
Time: 12:15 Europe/Oslo
Location: NUPI

Teoriseminar: Global historie og internasjonale relasjonar

George Lawson frå London School of Economics and Political Science presenterer artikkelen sin “Global History and International Relations”.

søn. 3 nov. 2019
Event
Time: 13:15 Europe/Oslo
Location: NUPI

Naturen til revolusjonen – frå start til slutt

For å markere etableringa av Senter for historisk internasjonal politikk (CHIP), inviterer vi til foredrag med George Lawson som skal snakke om «Anatomies of Revolution».