Advancing female leadership in the institute sector (NUPIBAL)

2013 - 2017 (Avsluttet)
NUPIBAL er et prosjekt som skal fremme likestilling på NUPI.

Prosjektets mål er å ta for seg to hindere for likestilling på NUPI, gjennom utviklingstiltak for ansatte i viktige overgangstidspunkt i karrieren.

De negative indikatorene som er utpekt er kjønnsmessig ubalanse i 1) høye akademiske posisjoner og 2) blant organisasasjonens ledere.

Blant de to programmene vi har foreslått, fokuserer det ene på akademisk utvikling av kvinnelige forskere, og den andre på å bidra til kvinnelig lederskap i organisasjonen. Begge disse er utformet etter modell av "best practice"-verktøy som har vært vellykkede i andre sammenhenger, og er samtidig innovative og skreddersydd for NUPIs spesifikke utfordringer.

Program

BALANSE