Arctic Pressures (ArcPres)

2022 - 2025 (Pågående) Prosjektnummer: 23720-1
Forskningsprosjekt
Russlands gjeninnvasjon av Ukraina i 2022 utløste et utfordrende nytt kapittel for politiske og sikkerhetsmessige dynamikker i Arktis. Fremover vil sikkerhets- og styringsutviklinger i regionen fortsette å bli preget av hendelser og utviklinger utenfor regionen og hvordan de andre arktiske statene og deres allierte, og Russland oversetter ekstraregionale hendelser til sirkumpolare politikk.

Det finnes også langvarige globale trender som fortsetter å forme premissene for Arktis' styring og sikkerhet, som klimaendringer og utviklinger i globale regimer. ArcPres-prosjektet har som mål å analysere samspillet mellom disse nye og langvarige driverne og de regionale dynamikkene av rivalisering og samarbeid. Denne syntetiserende tilnærmingen er nødvendig for å sikre at interaksjoner mellom politikkfelt som er relevante for Arktis blir vurdert. Våre kjernefokus i forskningen vil være på empiriske studier av faktorer som ikke er godt dekket av eksisterende forskningsprogrammer på grunn av deres nyhet, nylig økt betydning eller tverrsektorielle natur. Disse inkluderer:

  • interne utviklinger i Russland (endrede Arktis-politikk, endrede nettverk av aktører som utvikler Arktis-relevante politikker).
  • Russland-Kina bilaterale relasjoner og utviklinger av relevans for Arktis fra vitenskapelig samarbeid til det høye politiske nivået, med fokus på hvordan disse relasjonene påvirkes av krigen og Russland/Vest-relasjoner.
  • utviklinger av relevans for Arktis-styring i bredere globale regimer (klima, havstyring).
  • utviklinger i Arktis-sikkerhet (inkludert bløte sikkerhetsspørsmål, som feilinformasjon, og samspillet mellom vestlige respons på Russlands invasjon av Ukraina og sikkerhetsdynamikk i Arktis).
  • utviklinger i alliansepolitikk, utviklinger i vitenskap-politikk-nettverk fokusert på Arktis-styring (blant de “likesinnede” arktiske statene, i organisasjoner og nettverk for urbefolkninger og vis-à-vis Russland i Arktis-politikk og forskningsfelt).

For å ytterligere integrere tvers gjennom prosjektresultater og eksisterende stipend, vil ArcPres-teamet også inkludere og vurdere den høye sannsynligheten for påvirkninger fra ekstraregionale hendelser og utviklinger gjennom scenario-byggende øvelser. Disse scenarioverkstedene vil være små for å lette dialog, men er åpne for interessenter, forskere og praktikere utover prosjektteamet. Interesse for å delta i ArcPres scenarioverksteder er velkommen og kan rettes til prosjektlederen.

Program

Utenriksdepartementet

Prosjektleder

Temaer
Sikkerhetspolitikk  Klima  Diplomati  Utenrikspolitikk  Internasjonale organisasjoner  Hav  Russland og Eurasia  Europa  Nord-Amerika  Norden
Deltakere

Julie Wilhelmsen

Forsker 1, leder for Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel.

 

Eksterne
  • Kari, Myklebost, Universitetet i Tromsø
  • Rauna, Kuokkanen, University of Lapland 
  • Jennifer, Spence, Harvard Kennedy School 
  • Pia, Hansson, University of Iceland 
  • Mathieu, Landriault, Observatoire de la politique et la sécurité de l’Arctique (OPSA),