Common Fear Factors in Foreign Policy (COMFEAR)

2019 - 2020 (Avsluttet)
Forskningsprosjekt
Ved å kople utenrikspolitiske forskere fra Norge og Tsjekkia, tar COMFEAR sikte på identifisere sentrale, felles problemstillinger og delte trusseloppfatninger blant beslutningstakere og befolkning i Tsjekkia og Norge.

Norge og Tsjekkia er begge små-til-mellomstore europeiske stater og medlemmer av NATO, EØS og EUs Schengen-sone. Begge har dratt nytte av den felles plattformen som disse institusjonene gir.

Samtidig står de to statene også overfor noen av de samme sikkerhetspolitiske utfordringene og trusselbildene. De senere år har det i begge land vært diskusjon rundt temaer som potensielt økende illiberale strømninger i Europa, hybrid destabilisering og et mer fremoverlent Russland, til migrasjon og de politiske og sosiale konsekvensene av et økende antall personer i bevegelse, så vel som spørsmål knyttet til energi- og klimasikkerhet. Tsjekkiske og norske myndigheter responderer på og håndterer slike trender på en rekke måter, og sikkerhetiserer også utfordringene i varierende grad.

Dette påvirker igjen beslutningstakning, også på det utenrikspolitiske feltet, så vel som de to landenes internasjonale posisjonering og deres relasjoner med naboer, sikkerhetspolitisk allierte og andre globale samarbeidspartnere. Ved å knytte sammen utenrikspolitiske forskere fra Norge og Tsjekkia, tar COMFEAR sikte på identifisere sentrale, felles problemstillinger og delte trusseloppfatninger blant beslutningstakere og befolkning i Tsjekkia og Norge.


Artikler

News

Felles utfordringer - felles muligheter?

March 5, 2020

Hvordan møter Tsjekkia og Norge en politisk verden i endring? Det har forskere fra NUPI og Institute of International Relations i Praha sett nærmere på i en ny rapport.

Publikasjoner

Publication : Rapport

Common Fears, Common Opportunities? Czechia and Norway in the changing international context

2020
Internasjonal politikk er i endring, og europeiske stater er nødt til å tilpasse sin utenrikspolitikk til nye utfordringer og samhandlingsmønstre. Denne ...

Prosjektleder

Temaer
Sikkerhetspolitikk  Terrorisme og ekstremisme  Forsvar  Styring  Diplomati  Utenrikspolitikk  NATO  Europa  Regional integrasjon  Diplomati og utenrikspolitikk  Forsvar og sikkerhet  Global styring
Deltakere

Morten Skumsrud Andersen

Seniorforsker, leder for Forskningsgruppen for global orden og diplomati

 

Julie Wilhelmsen

Forsker 1, leder for Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel.

 

Eksterne

Benjamin Tallis, Senior Researcher, Institute of International Relations, Prague

Ondřej Ditrych, Director, Institute of International Relations, Prague

Mark Galeotti, Senior Nonresident Fellow, Institute of International Relations Prague

Petr Kratochvíl, Senior Researcher, Institute of International Relations Prague

Elena Zhirukhina, Senior Researcher, Institute of International Relations Prague