Empires, Privateering and the sea (EMPRISE)

2017 - 2022 (Pågående)
Forskningsprosjekt
EMPRISE fokuserer på rollen sjømakt spilte for imperie- og statsdannelsesprosesser i perioden 1500-1856.

Prosjektet fokuserer på imperier og sjømakt, og interaksjonen mellom dem.

Vi undersøker denne gjennom å fokusere på kaperfart, en middelaldersk institusjon som gjennomgikk en rekke endringer og som i den tidlig moderne perioden tillot private skip under statslisens (kaperbrev) å plyndre fiendtlig skipsfart. Vi stiller to store spørsmål: Hvordan ble stater blitt imperier? Og hvordan ble disse imperier til stater igjen?

Vår hypotese er at små europeiske staters imperiale ekspansjon var mindre et resultat av en gjennomtenkt strategi eller ideologi enn et resultat av institusjoner som kapervirksomheten. Denne svekket også kolonimaktene og bidro til at de ikke lenger kunne forsvare sine imperier. Ved å fokusere på kaperfart bringer vi havet inn i analyser av statsdannelse og imperieformasjon. Dette er viktig, da både historiske sosiologer og statsvitere har hatt en tendens til å fokusere på land og stater ? på bekostning av havet og imperier. Ved å 'bringe havet inn' bidrar EMPRISE til å utvide fokus fra land og stater ved å forske på koloniale statsdannelsesprosesser.

EMPRISE vil være basert på NUPI med en prosjektperiode på fire år (2017-2021). Kjerneteamet består av Benjamin de Carvalho (prosjektleder) og Halvard Leira.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd gjennom FRIPRO Unge forskertalenter.

Arrangementer tilnknyttet prosjektet:

Networks of Practice at the Margins of Empire


Publikasjoner

Publication : ARTIKKEL

The Emergence of Sovereignty in the Wake of the Reformations

2018
The elusiveness of the emergence of sovereignty represents a challenge to IR, as it leaves us with many possible beginnings. And as any new beginning ...
Publication : ARTIKKEL

What, When, and Where, Then, is the Concept of Sovereignty?

2018
It is difficult to overstate the importance of the concept sovereignty for international relations (IR). And yet, understanding the historical emergence ...
Publication : ARTIKKEL

Introduction: The Emergence of Sovereignty: More Than a Question of Time

2018
It is difficult to overstate the importance of the concept sovereignty for international relations (IR). And yet, understanding the historical emergence ...

Prosjektleder

Temaer
Sikkerhetspolitikk  Historisk IR  Hav  Konflikt  Europa  Styring  Handel  Diplomati  Sør- og Mellom-Amerika  Nord-Amerika
Deltakere

Morten Skumsrud Andersen

Seniorforsker, leder for Forskningsgruppen for global orden og diplomati

 

Eksterne

Dr Xavier Guillaume, University of Groningen

Dr Julia Costa Lopez, University of Groningen

Prof Jens Bartelson, Lund University (Advisory Board)

Prof Lauren Benton, Vanderbilt University (Advisory Board)

Prof John Hobson, University of Sheffield (Advisory Board)

Sindre Gade Viksand (Research Assistant, 2017-2018)

Arrangementer
tor. 16 nov. 2017
Event
Time: 13:15 Europe/Oslo
Location: NUPI

Networks of Practice at the Margins of Empire

Dr Jeppe Mulich besøkjer NUPI for å presentere den pågåande forskinga si på imperium og kaperfart i Karibien