Foto: Jechstra/Creative Commons/CC BY-NC-ND 2.0

Great Powers and Arctic Politics (GPARC)

2017 - 2020 (Avsluttet)
Research Project
GPARC analyser hvordan stormakter (USA, Russland og Kina) forholder seg til maritim politikk i Arktis.

GPARC analyserer 1) hvilken rolle nasjonale nettverk spiller i utformingen av policy-preferanser og 2) hvordan multilaterale vurderinger og beslutninger påvirker disse nasjonale preferansene og nettverkene. Vi ser med andre ord på to policyretninger - fra nasjonale nettverk og utover til internasjonale organisasjoner/møteplasser hvor maritim Arktis-politikk diskuteres, og  fra Arktisk Råd til nasjonale nettverk i Washington, Moskva og Beijing.

Prosjektet ledes av Elana Wilson Rowe og Helge Blakkisrud. For oppdateringer, se den engelske versjonen av nettsiden.

/////

Se alle panelene fra prosjektets sluttkonferanse: Russlandskonferansen 2020 - Kald fred i Arktis?Chinese Activities in the Arctic: The Regional Perceptions

Policy-note og arrangement på Stimson Center, 19. juni 2018

Ny runde om havretten

Kronikk av Alf Håkon Hoel, Framsenteret, september 2018

/////

Finansieringskilde

The Ministry of Foreign Affairs

Program

Arktis2030

Artikler

News
Bildet viser en isbjørn som svømmer i havet

– Øk satsningen på arktisk diplomati

November 12, 2020

Hvordan vil den nye Biden-administrasjonen påvirke politikken i Arktis? Selv om Arktis som region nok ikke vil prioriteres i Bidens plan for de første hundre dagene, kan vi vente oss viktige endringer i regionen. 

News
Bildet viser utenriksminister ine Eriksen Søreide

Russlandskonferansen 2018: Kald fred i Arktis?

September 14, 2018

Gikk du glipp årets russlandskonferanse? Se den her!

Publikasjoner

Publication : Rapport

The Geopolitics of Fish in the Arctic

2020
Climate change and declining sea-ice in the Central Arctic Ocean (CAO) has brought concerns that fish stocks may expand into the high Arctic. While the ...
Publication : Academic article

Analyzing Frenemies: An Arctic repertoire of cooperation and rivalry

2020
Mesteparten av samhandlingen mellom stater skjer et eller annet sted imellom robust, idyllisk og ubestridt fred og full krig. Arktis er ikke noe unntak. ...
Publication : Interview

Rethinking Arctic Governance

I denne podkast-episoden snakker Liubov Timonina og Romain Chuffart med Elana Wilson Rowe (Forsker 1, NUPI) om hennes nye bok, Arctic Governance: Power ...
Publication : Academic article

Governing the Arctic: The Russian State Commission for Arctic Development and the Forging of a New Domestic Arctic Policy Agenda

2019
Etter at Arktis på 1990- og begynnelsen av 2000-tallet i stor grad ble ignorert av russiske myndigheter, er nå regionen tilbake på Moskvas agenda. I 2015 ...
Publication

Same word, same idea? Sustainable development talk and the Russian Arctic

2018
Sustainable development has become an ‘obligatory’ concept that can encompass many kinds of policies and practices, including in the Russian Arctic. Russia ...
Publication : KRONIKK

Codeword China

2018
(Fra kronikk): When it comes to Arctic regional political governance and economic outlooks, the policy and academic communities have become good at asking ...
Publication : KRONIKK

Trump, Putin and rejected greatness

2018
Why do Putin and Trump undermine the international consensus knowledge that their national academic and governmental milieus have been so central to building?
Publication : NUPI Policy Brief

The Arctic Council and US domestic policymaking

2019
One widely recognized achievement of the Arctic Council and its various working groups has been the production of collectively generated assessments on ...

Prosjektleder

Temaer
Arktis  Styring  Diplomati  Internasjonale organisasjoner  Nord-Amerika  Russland og Eurasia  Asia  Hav  Klima
Deltakere
Eksterne
Arrangementer
ons. 9 sep. 2020
Event
Time: 12:00 Europe/Oslo
Location: Webinar

Russlandskonferansen 2020: Stormaktene og arktisk politikk

Sett av 10. september i kalenderen og bli med oss på NUPIs årlege Russlandskonferanse – i år i online-format!

tor. 13 sep. 2018
Event
Time: 08:30 Europe/Oslo
Location: Litteraturhuset, Oslo

Russlandskonferansen 2018: Kald fred i Arktis?

Korleis påverkar konflikten mellom Russland og Vesten situasjonen i Arktis? Bli med på NUPIs årlege russlandskonferanse 14. september der blant anna dette skal diskuterast.